Rådgiver og saksbehandler - Asker kulturskole

Søknadsfrist:
25.8.2022

Asker kulturskole søker rådgiver/saksbehandler, fast 100 % stilling

Kulturskolen søker rådgiver/saksbehandler med solid erfaring fra offentlig forvaltning. Du liker å jobbe analytisk og har bred erfaring med utredningsarbeid, saksbehandling og planarbeid innen offentlig forvaltning. Vi søker deg som også har innsikt og erfaring fra kunst-, kultur- og utdanningsfeltet, særlig innen kulturskole og Den kulturelle skolesekken.

Som rådgiver vil du gjennomføre utredningsarbeid, utarbeide strategiske og operative planer og politiske saker samt fasilitere interne og eksterne prosesser. Du vil koordinere og bidra i kulturskolens læreplanarbeid, kvalitetsarbeid og århjulprosesser, saksbehandle i kulturskolens administrasjon og virke som lederstøtte for kulturskolens lederteam.

Arbeidssted er i Asker sentrum.

Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Planarbeid, knyttet til utvikling av strategiske og operative planer som temaplaner,
  virksomhetsplaner og utviklingsplaner, samt medvirkningsarbeid knyttet til disse
 • Utarbeide saker for administrativ og politisk behandling
 • Koordinering av kulturskolens årshjulprosesser
 • Kvalitetsarbeid – koordinere og følge opp kulturskolens læreplaner og kvalitetssystem, herunder prosesser og rutiner i kulturskolen
 • Saksbehandling i kulturskolens administrasjon
 • Lederstøtte
 • Andre administrative oppgaver kan etter behov tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse fra høgskole eller universitet på masternivå
 • relevant erfaring med saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • erfaring med medvirkningsprosesser
 • erfaring med utarbeidelse og behandling av saksfremlegg for politisk behandling
 • erfaring fra utviklingsarbeid og planarbeid innenfor kultur- og utdanningsfeltet
 • erfaring med utvikling av prosesser, kvalitets- og forbedringsarbeid
 • erfaring med samskapende prosesser
 • god kjennskap til kulturskolens samfunnsoppdrag, virksomhet og opplæringstilbud
 • svært gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • svært gode digitale ferdigheter

Unntak fra kvalifikasjonskravene kan bli gitt dersom kandidaten har betydelig relevant erfaring fra fagfeltet.

Personlige egenskaper

 • har interesse for kunst, kultur og kulturskoleopplæring for barn og unge
 • ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen
 • har god forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • jobber strukturert og kan ha flere baller i luften
 • er utviklings- og endringsorientert
 • er positiv og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner og ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • er initiativrik, selvgående og kreativ
 • trives å jobbe sammen med andre, men også kan jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • stort fagmiljø i kulturskolen
 • stort tverrfaglig rådgivermiljø i kommunen
 • lønn etter Asker kommune sitt lønn- og stillingsregulativ
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Kim Stian Gjerdingen Bakke
Rektor og virksomhetsleder
41434101

SØKNADSSKJEMA

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kultur/asker-kulturskole/

SISTE SAKER