Danselærer - 2. gangs utlysning / Harstad kulturskole

Søknadsfrist:
7.7.2022

Er du vår nye medarbeider?

Harstad kulturskole er på jakt etter danselærer til sin eminente danseavdeling!

Vi søker deg som brenner for å undervise i dans, og har kompetanse til å undervise i Jazz og Hip hop.

Stillingen er 100 % og ledig fra 01.08.2022.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3 årig kunstfaglig utdanning (dans)
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), eller faglærerutdanning med minimum 120 stp. dans
 • Undervisningserfaring/relevant erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Søkere uten formell utdanning, men med realkompetanse og undervisningserfaring vil i særskilte tilfeller kunne vurderes. Søkere må påregne å gjennomføre prøveundervisning.
 • Du må beherske norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig.
 • Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Du inspirerer, motiverer og ser hver enkelt elev som det hele mennesket det er. Du må ha evne og lyst til samarbeid innad i faget, og på tvers av fag i kulturskolen. Du blir også en aktiv bidragsyter i kulturskolens kontinuerlige utviklingsarbeid, i håp om å stadig kunne inkludere flere som elever i Harstad kulturskole.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Gruppevis undervisning i Jazz og Hip Hop (og eventuelt i andre dansefag hvis kompetanse)
 • Koreografering og innstudering med elevene
 • Samarbeid med andre lærere og ansatte i kulturskolen (og i kulturenheten)
 • Legge til rette for god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom kulturskolen og foresatte
 • Arbeid med kulturskoleutvikling
 • Andre arbeidsoppgaver ut ifra din kompetanse, som kan bidra til å utvikle skolen vår.
 • En mindre del av stillingen vil kunne benyttes til samarbeid med SFO/grunnskole/VGS
 • I danseavdelingen har vi tradisjon for å sette opp store forestillinger på hovedscenen i Harstad kulturhus. Du blir en sentral del av alle steg i denne prosessen, fra konsept- og idéutvikling til gjennomføring.

i Harstad kommune får du:

Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Gode arbeidstidsordninger.

Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.

Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.

Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.

Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)

En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Kontaktperson for stillingen
Halvard Bakklund
Enhetsleder
Telefon: 90931147
Epost: halvard.bakklund@harstad.kommune.no

Om arbeidsgiveren

Harstad kulturskole har ca. 680 elevplasser, fordelt på teater, musikk, dans og visuell kunst. Størsteparten av elevene er mellom 4 og 19 år, men vi tar også inn voksne elever. Vi har 20 ansatte, fordelt på 9 årsverk. Undervisningen er sentralisert i Harstad sentrum, der vi har vårt eget skolebygg – og undervisningen finner primært sted på ettermiddagstid. Vi har to store, flotte dansesaler med tilhørende garderober og lagerplass. Danseavdelingen vår er kjent for sin størrelse og kvalitet, og vi mottar stadig forespørsler om opptredener fra næringslivet i kommunen og regionen.

Kulturskolen er en del av kommunens kulturenhet, som i tillegg til kulturskolen består av avdelingen Barn og Unge Fritid og kulturrådgiver. Det er totalt 38 ansatte fordelt på 19 årsverk i kulturenheten. Den totale kompetansen på enheten er stor, og favner bredt. Dette gjør at vi som enhet kan samarbeide om at det totale tilbudet til barn og unge i Harstad er godt.

 

SISTE SAKER