Professor/ førsteamanuensis i jazzdans - Kunsthøgskolen i Oslo

Søknadsfrist:
15.7.2022

Ved avdeling Dans er det ledig en 100% fast stilling som professor/førsteamanuensis i jazzdans. Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelorstudiet i jazzdans. Programmet legger vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike stiler innen jazzdans, samt streetdance, samtidsdans og klassisk ballett. Studiet legger til rette for danserisk bredde, utvikling av personlig egenart og nysgjerrighet hos studentene. Koreografiske fag og teori er emner som skal gi mulighet for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, dansehistorie, språk og kontekst. Ballroom og sang er med på å komplementere bredden i studieprogrammet. Det vises for øvrig til studieplanen.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er hovedsakelig knyttet til undervisning og veiledning i emnet jazzdans. Emnet undervises for en stor del gjennom dansetekniske klasser. Stillingen kan tillegges undervisning i flere av emnene i studieplanen; som koreografiske fag, scenisk formidling eller annet som søkeren har erfaring og kompetanse i.

Stillingen kan også tillegges undervisning for andre studieprogram ved avdelingen. Uavhengig av stil som benyttes i undervisningen skal stillingshaveren, i samarbeidet med kollegiet, arbeide for en god forståelse for de tekniske, musikalske og kunstneriske aspektene og mulighetene i jazzdansen. Kunstnerisk utviklingsarbeid er en del av stillingen. Stillingsinnehaver skal på kollegial basis ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle undervisning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen fagområdet dans ved Kunsthøgskolen i Oslo. Undervisningen foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Kvalifikasjonskrav
Søkeren må kunne dokumentere:

Til stillingen som professor:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
  eller
 • Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå

Og i tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- niv
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Til stillingen som professor og førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
  eller
 • gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinenutdanning på høyt nivå fra Norge eller likeverdig utdannelse fra utlandet
 • omfattende kunstnerisk aktivitet med høyt, internasjonalt nivå og fordypning innen fagområdet
 • dokumentert omfattende undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse på BA- og MA-nivå
 • nasjonalt og internasjonalt nettverk

Søkeren må beherske et nordisk språk og engelsk både muntlig og skriftlig.

Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt §1-2. Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning, men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, vil den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Ansvarsfull
 • Engasjert og bidra til et godt arbeidsmiljø

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad. Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy JobbNorge.

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt
 • Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
 • Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende
 • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet

Ref. AU-sak 11-2022.

Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler på Grünerløkka i Oslo sentrum
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ – brutto som førsteamanuensis SKO 1011 Kr. 636 700-728 100 (ltr. 68 – 75), professor SKO 1013 kr 701 300 – 839 900 (LTR 73 – 80) avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Snelle Hall, tlf. +4790922204 eller snellhall@khio.no

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål), kan seksjon HR kontaktes på e-post: HR@khio.no.

Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå.

Kunsthøgskolen i Oslo har cirka 570 studenter, 275 ansatte og rundt 760 time- og gjestelærere. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, og skolen ble i januar 2018 vitenskapelig høgskole.

Kunsthøgskolen holder til i den gamle Seilduksfabrikken ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo. Med et areal på 43.000m2 er dette et av Nord-Europas største anlegg for kunst og design. Skolen er tilsluttet det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Nærmere opplysninger om Kunsthøgskolen i Oslo finner du på: http://www.khio.no

Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans, koreografi og pedagogikk, samt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans, koreografi og pedagogikk. Stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid er tilknyttet avdelingen.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/dans

SISTE SAKER