Programkoordinator - Kunsthøgskolen i Oslo

Søknadsfrist:
29.5.2022

Ved Teaterhøgskolen er det ledig en 100% fast stilling som programkoordinator. Vi søker etter en koordinator som vil bygge systemer og prosesser for å styrke driften av Master i Teater og BA Regi. Vi trenger en person med god kunnskap om- og erfaring med prosessorientert arbeid, samt gode IT kunnskaper. Du må være foroverlent og dypt engasjert i det å systematisere, rapportere og å finne løsninger. Vi tilbyr et engasjert arbeidsmiljø med mange muligheter for å styrke din kompetanse.

Stillingen som programkoordinator er underlagt dekan, og programkoordinatoren samarbeider med faglig programansvarlige og fagmiljøet ellers om administrativ gjennomføring av studieprogrammene, blant annet med ansvar for planlegging, koordinering, rapportering og formidling.

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil blant annet bli ha følgende oppgaver:

 • Bistå dekan med god fagadministrativ utvikling og drift av avdelingen og programmet
 • Bistå dekan og programrådsleder i å lede en endringsprosess over 3-4 år på Master i Teater
 • Inngå i team med programrådsleder i å drifte Master i Teater og BA Regi
 • Inngå i Teaterhøgskolens driftsteam for å strukturere avdelingen
 • Bistå dekanen med å følge opp fagansattes undervisningsoppgaver (i henhold til arbeidsplan)
 • Studentkontakt for programadministrative saker for masterstudenter
 • Koordinering og utforming av semester- og undervisningsplan og vurderingsformer
 • Sekretærfunksjon for programrådet på Teater
 • Koordinering av arbeid i opptakskomiteen og eksamensavvikling i samarbeid med studiekonsulent
 • Koordinering og oppfølging av studentenes sceneproduksjoner (koordinering av avgangsforestillinger)
 • Administrativ oppfølging av gjestelærere/timelærere og veiledere i samråd med fagmiljøet
 • Delegert attestasjonsansvar for studieprogram
 • Forfallende oppgaver knyttet til den daglige drift av studieprogrammet må påregnes

Den ansatte forutsettes å delta i avdelingens strategiske utvikling og bidra til fleksibel bruk av avdelingens samlede ressurser. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieretning og programkoordinatorrolle ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole er ønskelig. Dokumenterbar relevant realkompetanse for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte krav om høyere utdanning
 • Minst tre års administrativ- og organisatorisk erfaring innenfor relevante arbeidsområder
 • Erfaring fra relevante arbeidsområder er ønskelig (UH-sektor, kulturledelse, produsent- og koordinatorstillinger i kultursektoren)
 • Kunnskap om utdanningssektoren vil være en fordel samt interesse for å jobbe med studieprogram-administrasjon
 • Gode IT-kunnskaper, særlig i Word, Excel og PowerPoint, og relevante læringsplattformverktøy
 • God budsjettforståelse og erfaring med budsjettansvar
 • God organisasjonsforståelse og erfaring med ledelse innenfor organisasjonsendring

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner da stillingen innebærer tett samarbeid med dekan, fagansatte, studenter og administrasjon innen ulike fagområder
 • Evne til å jobbe systematisk og analytisk, kunne håndtere flere oppgaver samtidig og trives med administrative arbeidsoppgaver
 • Evne til selvstendig prosjektarbeid og god gjennomføringsevne
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe langsiktig og strategisk med å iverksette avdelingens og Kunsthøgskolens strategi
 • Fleksibilitet og evne til fordypning
 • Trives med et stort spenn i arbeidsoppgaver
 • Interesse for og kjennskap til scenekunstfeltet
 • Evne til å drive frem gode prosesser

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Stort kunst-og kulturtilbud
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn som rådgiver SKO 1434, ltr. 58 – 64 brutto årslønn 100% stilling fra kr. 524 900 til kr. 583 500 i Statens regulativ avhengig av kvalifikasjonen. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad

Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a.

Ref. AR-sak 03/22. Søknadsfrist: 22.05.2022

Kontaktinformasjon

For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Victoria Meirik, mobil 900 55 784

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål), kan seksjon HR kontaktes på e-post: HR@khio.no

Søknadsskjema.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens ansettelsesråd er tilsettingsmyndighet.

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå.

Kunsthøgskolen i Oslo har cirka 570 studenter, 275 ansatte og rundt 760 time- og gjestelærere. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, og skolen ble i januar 2018 vitenskapelig høgskole.

Kunsthøgskolen holder til i den gamle Seilduksfabrikken ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo. Med et areal på 43.000m2 er dette et av Nord-Europas største anlegg for kunst og design. Skolen er tilsluttet det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Nærmere opplysninger om Kunsthøgskolen i Oslo finner du på: https://www.khio.no

Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning, formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi og en masterutdanning med fire fordypninger i henholdsvis scenetekst, regi, scenografi og skuespillerfag. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: https://www.khio.no/studier/teaterhogskolen

SISTE SAKER