Produsent, Scenekunstner / Davvi – Senter for scenekunst

Søknadsfrist:
1.6.2022

 

Vi søker en produsent eller en scenekunstner med erfaring fra produsentoppgaver til en deltids prosjektstilling. Arbeidsoppgavene vil utføres i tett samarbeid med prosjektleder.

Tiltredelse 1.9.2022 (eller etter avtale) til 28.2.2024 – med mulighet for forlengelse

Søknadsfrist: 01.6.2022

Ansvarsområde:

Davvi – Senter for scenekunst er et kompetansesenter for hele scenekunstfeltet. Vi skal støtte opp om landsdelens scenekunstnere i det frie feltet og vi skal søke samarbeid med organisasjoner i inn- og utland. Organisasjonens arbeid er til dels organisert i ulike prosjekter hvor Uredd er et av dem. Uredd er et utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge. Programmet skal fra høsten 2022 ha åtte nye deltagere som tilbys blant annet skreddersydde fagsamlinger, individuelle mentorer, hospitering hos etablerte kunstnere og diverse faglige og sosiale sammenkomster i forbindelse med festivaler og andre relevante arenaer for scenekunst i landsdelen.

Oppgaver:

Koordinator skal i samarbeid med prosjektleder planlegge og gjennomføre fagsamlinger og andre sammenkomster. De åtte deltagerne i prosjektet skal følges opp individuelt, og de er koordinators oppgave å tilrettelegge for mentorsamarbeid og hospiteringer, og følge opp disse. Stillingen krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet med noe helg/kveldsarbeid, særlig i forkant av større arrangementer. Noe reiseaktivitet må også påregnes. Ureddprogrammet har nettopp blitt en del av Davvi – Senter for scenekunst, og noe av innholdet i programmet er helt nytt for denne runden. Det er således mulighet for, og ønske om, at koordinator bringer inn sin fagkunnskap i utformingen av programmet.

Du må:

 • Ha et sterkt engasjement for scenekunst
 • Ha kjennskap til infrastrukturen for scenekunst i Nord-Norge
 • Være oppsøkende og aktiv
 • Kunne jobbe under tidspress
 • Jobbe strukturert og målrettet
 • Være selvstendig og utadvendt

Vi søker en kollega som har utdanning og erfaring fra scenekunstfeltet eller andre utøvende kunstformer. Vi ønsker å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. Personer med normbrytende funksjonsvariasjoner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer og muligheter til personlig utvikling
 • Stor grad av selvstendighet
 • Kontorplass på Arktisk kultursenter i Hammerfest, Rådstua Teaterhus i Tromsø eller Beddingen i Bodø
 • Mulighet til å være tett på utviklingen av scenekunst i Norge
 • Muligheten for å bygge opp det nye senteret for scenekunst sammen med gode kollegaer

Stillingen ønskes besatt fra 1.9.2022
Kontaktperson: Jenny Svensson, telefon +47 91 31 25 33
Søknad og cv sendes til jenny@davvi.org

http://www.davvi.org/

SISTE SAKER