Teatersjef - Turnéteatret i Trøndelag

Søknadsfrist:
22.5.2022

 

Vår teatersjef gjennom snart åtte år reiser videre, og vi søker hennes etterfølger. Teatersjefen er teatrets øverste leder og rapporterer til styret. Teatersjefen har ansvar for den kunstneriske profilen til teatret gjennom valg av repertoar, oppfølging av det kunstneriske arbeidet og utviklingen av det kunstneriske personalet. Vår nye teatersjef skal videreutvikle teatrets rolle og sikre et teatertilbud av høy kvalitet som begeistrer og bidrar til økt teaterinteresse i Trøndelag. Vi ser for oss at kommende teatersjef bosetter seg i regionen.

Det vil senere i år bli opprettet en stilling som administrativ leder, og vedkommende blir en del av teatersjefens ledergruppe. Administrativ leder vil være delegert ansvar for økonomi og administrasjon, samt personalansvar for det øvrige personalet ved teatret. Styret legger opp til at den påtroppende teatersjefen deltar i denne rekrutteringen. Ny teatersjef tiltrer 1.6.2023.

Vi ser for oss at aktuelle kandidater har:

 • Teaterfaglig kompetanse
 • Erfaring fra kunstneriske prosesser
 • Gode samarbeidsevner og ledererfaring
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Forståelse for økonomistyring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Strategiske ferdigheter
 • God struktur og erfaring med langtidsplanlegging
 • Interesse for publikum og dermed for strategisk utvikling av fagområdet

Vi kan tilby:

 • Et faglig og utviklende miljø i et nytt teaterhus med dyktige, kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger.
 • Åremålsstilling på fire år med mulighet for ytterligere fire år.
 • Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger kontakt vår rekrutteringsrådgiver, Gro Møllerstad i Møllerstad rekruttering as, tlf. 915 59 752, styrets leder Kjell Fosse, tlf. 918 60 436, eller styrets nestleder Bente Erichsen, tlf. 907 75 578.

Vi gjør oppmerksom på at teatret har offentlig søkerliste. Søker kan be om å bli unntatt offentlighet, som må begrunnes skriftlig jfr. Offentlighetslovens § 25.

Stillingstype: Fast heltid 100 %

Kontaktinfo:

Vår rekrutteringsrådgiver Gro Møllerstad i Møllerstad rekruttering as, tlf. 915 59 752,
styrets leder Kjell Fosse, tlf. 918 60 436 eller styrets nestleder Bente Erichsen, tlf. 907 75 578

Søknadsskjema finner du her.

Om arbeidsgiver:

Turneteatret i Trøndelag AS er et regionteater som primært har til formål å produsere og formidle profesjonell scenekunst til befolkningen i Trøndelag. Teatret er en av fylkets sentrale produksjonsenheter for scenekunst og er et kompetansesenter innen fagfeltet. Teatret er et aksjeselskap som eies 100% av Trøndelag fylkeskommune. I 2017 flyttet teatret inn i nytt teaterhus på Verdal og turnerer til 21 spillesteder i hele Trøndelag. Teatret har 15 faste stillinger. Årlig er 50-70 frilansere / teaterarbeidere knyttet til teatret i kortere eller lengre perioder.
Les mer om teatret på www.turneteatret.no

SISTE SAKER