Teknisk sjef - Cornerteateret

Søknadsfrist:
1.2.2022

Teknisk sjef ved Teaterdrift Bergen AS, Cornerteateret, skal ut i permisjon fra 1.mai 2022 – t.o.m 1.okt 2022.

Vi søker derfor en vikar til stillingen i denne perioden.

Noen sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Administrasjon
 • Oppdatering og vedlikehold av bookingkalender.
 • Koordinere sambruk av de ulike scener og rom på huset.
 • Booking av huset til kommersielle utleie i samarbeid med daglig leder.
 • Ivareta kompanier før, under og etter opphold på huset.
 • Utarbeide arbeidsinstrukser og gi opplæring til arrangementsansvarlige.
 • Oppgjør av leie for kommersielle leietakere.
 • Support veiledning på telefon.
 • Lys-, lyd og sceneteknikk
 • Plan for innkjøp og vedlikehold av teknisk utstyrspark.
 • Daglig vedlikehold og gjennomgang av teknisk utstyr, scener og teknisk rom.
 • Oversikt over tilgjengelige tekniske ressurser.
 • Kontakt med frilans teknikere og koordinere deres arbeid på huset ut fra kompaniers behov.
 • Installering av nytt utstyr.
 • Befaring, møter og planlegging i forkant av produksjoner på huset.
 • Teknisk tilrettelegging for møter, seminarer og arrangementer for huset.
 • Veiledning og opplæring av teknisk personell tilknyttet kompanier som er på huset.

Arbeidsplassen vil være på Cornerteateret, lønn etter avtale.

Søknadsfrist 1 februar 2022.

Send en mail til Christer@cornerteateret.no eller thomas@cornerteateret.no om du er interessert eller har spørsmål om stillingen.

https://www.cornerteateret.no/

SISTE SAKER