Høgskolelektor i samtidsdans - KHiO

Søknadsfrist:
3.1.2022

 

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans, koreografi og pedagogikk, samt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans, koreografi og pedagogikk. Stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid er tilknyttet avdelingen.

Om stillingen

Ved Avdeling Dans er det ledig 30% vikariat som høgskolelektor i samtidsdans. Vikariatet gjelder til og med 30.06.2023. Stillingen er tilknyttet det faglige kollegiet for bachelor i samtidsdans.

Stillingen omfatter først og fremst undervisning i emnet samtidsdans for bachelorstudenter. Emnet skal gi studenten avanserte og nyanserte fysiske ferdigheter og metoder for dans, som er relevante for samtidsdansens uttrykk. Undervisningen er en integrert del av helheten i studiet, og den som tilsettes må kunne trekke tydelige forbindelser til skapende og scenisk arbeid. Stillingen kan tillegges undervisning også i andre emner og på andre studieprogram ved avdelingen.

Videre omfatter stillingen normalt planlegging, veiledning, vurdering og evaluering innen fagområdet. Stillingen innebærer tett samarbeid med programansvarlig for bachelor i samtidsdans og andre faglig ansatte ved studieprogrammet og avdelingen, samt på kollegial basis å ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle dans og koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Undervisningen foregår på norsk, nordisk og engelsk

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må virke som dansekunstner av et visst omfang og ha utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet, eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
 • Søker må ha relevant praktisk-pedagogisk kompetanse knyttet til fagområdet på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Søker må inneha dyptgående kunnskaper om, og nettverk knyttet til, samtidsdansfeltet nasjonalt og internasjonalt
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig, og engelsk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha dokumentert undervisningserfaring fra høgskolesektoren

Kriterier for tilsetting i stilling som høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil for øvrig bli lagt vekt på

 • Evne til å skape et stimulerende, åpent og trygt læringsmiljø
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle studentenes tekniske, kreative og kunstneriske forståelse i et helhetlig perspektiv

Personlige egenskaper

 • ​​​​​​Evne til å bidra til et stimulerende og trygt arbeids- og læringsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Etterrettelighet i arbeidet
 • Nysgjerrig og innovativ

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Søknad

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy JobbNorge.

Kunshøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Stillingen lønnes som høgskolelektor SKO 1008, ltr 54-65 (491 200 – 594 300 ) i Statens regulativ. Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Snelle Hall, tlf. +4790922204 eller snellhall@khio.no.

Ved spørsmål om innlevering av søknad ta kontakt med HR; e-post hr@khio.no

http://www.khio.no/studier/dans

SISTE SAKER