Et skritt i riktig retning

Lobbyingen til Nord-Trøndelag fylkeskommune har ført fram.
Stortinget foreslår at Nord-Trøndelag Teater får status som
regionteater. Men den politiske kampen er ikke over, mener
fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø.

Et lykkelig utfall

Nord-Trøndelag Teater er det eneste ”institusjonsteatret” som
eies og finansieres av sin fylkeskommune. Fylkeskommunen bidrar i
år med 4,1 millioner til teatrets drift, og teatret får dessuten
2,1 millioner statlige kroner over kulturbudsjettets post 74,
Tilskudd til tiltak under Norsk Kulturråd.

SISTE SAKER