Jan Grund hiao Foto: Foto: Magne Velle

Vil opprette egne kulturforskningssentre

– Det er for lite forskning i kultursektoren.

Kulturdepartementet er ansvarlig for forskning og utvikling (FoU) på sine ansvarsområder, som kunst, kulturvern, frivillighet, tros- og livssynspolitikk, idrett og media. Hittil har kulturpolitikken vært mindre forskningsbasert enn andre politiske områder.

Kulturmninister Anniken Huitfeld har nedsatt et utvalg som skal se på hvordan utforming av kulturpolitikken kan baseres på vitenskapelig kunnskap om kulturlivet, og på hvordan ulike kulturpolitiske ordninger og tiltak virker.

Kulturforsker ved BI, Anne-Britt Gran, sa til Aftenposten forrige måned at de store overføringene til norsk kulturliv krever mer faktabasert kunnskap.

– Dette er et gedigent historisk eksperiment. De siste årene er det pøst så mye penger inn i norsk kulturliv at man nå må spørre hva mer penger til kultur faktisk fører til, sa forskeren til avisen.

Utvalget som skal komme med forslag til Kulturministeren om hvordan vi kan få økt kunnskap om kultursektoren er inne i sine siste arbeidsuker. I begynnelsen av mai skal de levere sin innstilling. Professor Jan Grund leder utvalget.

I mandatet deres (pdf) står det mye om hvordan kulturpolitikken kan bruke forskning – hva med kulturaktørene, som teatrene, orkestrene og de frie gruppene? De vil gjerne både evalueres og få tilgang på forskningsmateriale som kan for eksempel kan gi dem kunnskap om hvem deres publikum er og hvordan de kan nå nye grupper – for å nevne ett eksempel. Har dere tenkt på aktørene i tillegg til politikerne?

– Jeg er helt enig i at vi skal se på det brede sektoransvaret(Kulturdept.s ansvar for forskning på og for kulturaktører i tillegg til forskning til bruk i politikken, red.anm.). Vi i utvalget står bak et bredere ansvar enn et bare for politikk og forvaltning, sier Grund til Scenekunst.no.

– Kulturaktørene ønsker mer forskning og forskning som er relevant for dem. Vi vil si noe generelt om dette i forslaget vårt til departementet. Ett av forslagene vi vurderer, er å opprette et eget kulturforskningssenter. Denne sektoren har investert mindre enn de andre i forskning, forteller forskeren.

Grund forteller at egne kulturforskningssentre kan være viktige virkemilder i arbeidet for å heve kompetansen og forsterke forskningsmiljøet.

– Det er få og små forskningsmiljøer på området og derfor trenger vi større enheter og å bygge opp kompetanse. Det har vært mange færre forskningsmuligheter på kulturfeltet enn på andre områder i norsk politikk.

Grund har registrert stor interesse fra kulturfeltets aktører.
– Noen har en overdreven tro på forskning, men det er viktig at alle virksomheter evaluerer det de driver med, og at det er så stor interesse for dette, registrerer vi med glede.

Utvalget leverer sitt forslag til Kulturministeren i begynnelsen av mai i år.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER