Thorhild Widvey. Foto: NRK

Viktig å være ny?

KOMMENTAR: Å være ny er ikke så lett. Det er å håpe at den nye Regjeringen ikke ser seg blind på å være nye for nyhetens skyld, men at endringer som måtte komme, er begrunnet, skriver redaktør Hild Borchgrevink.

I sin tale til Kulturrådets årskonferanse i dag oppfordret kulturminister Thorhild Widvey til kritisk, ærlig og åpen debatt om kulturpolitikken og la fram det hun kalte regjeringens kultursyn og dens visjoner for kulturpolitikken.

Mer enn noe annet ble talen et eksempel på hvor enhetlig norsk kulturpolitisk retorikk tross alt er.

– Grunnlaget for den nye regjeringens kulturpolitikk er frihet, mangfold og kvalitet, sa ministeren.

Det avviker ikke mye fra hvor den rødgrønne regjeringens arbeid slapp. Mangfoldsbegrepet ble gjennomdiskutert og gjennomhullet i 2008, kanskje med det resultat at Enger-utvalget i Kulturutredningen 2014 leverte fra seg begrepene ytringskultur og uenighetskompetanse som alternativer. I juni rapporterte et annet utvalg om første trinn i en strategi for evaluering av kvalitet i statsstøttede kulturinstitusjoner.

– Vi vil gi kulturpolitikken en ny retning, sa kulturministeren.

Widvey sa lite om at ny retning har betydd nye kutt, men ramset opp tiltak på Kulturrådets ansvarsområde som hun sa at Regjeringen vil prioritere.

Men å be Kulturrådet prioritere for eksempel basisfinansieringen for scenekunst innenfor totalt trangere økonomiske rammer enn fjoråret, betyr at andre tiltak må prioriteres ned. Å bli prioritert av regjeringen i 2014, betyr altså å bli nevnt av departementet, slik at Kulturrådet ikke er helt frie til å prioritere likevel.

En del av Widveys retorikk som faktisk er ny, er at regjeringen vil spre kulturforvaltningen på flere aktører. Den rødgrønne regjeringen var opptatt av å slå sammen og samle. Men både å slå sammen og splitte opp tar tid og ressurser. Om det er mulig å spre makt på flere aktører uten samtidig å produsere mer byråkrati, blir interessant.

Ett av regjeringens svar på det spørsmålet er mer privat finansiering. – Tilgang til flere og private finansieringskilder vil gjøre kulturlivet friere, sa Widvey.

Det stemmer antakelig på papiret. Men om den gjennomregulerte norske økonomien er tøyelig nok til at private initiativ på kulturfeltet kan utgjøre et reelt mangfold, blir spennende å se.

I forlengelse av dette sa ministeren at budsjettet 2014 ikke nødvendigvis viser retningen for de neste årene. Det sa hun så tydelig at i tillegg til å finne ut hvordan man skal være ny, har det kanskje vært vanskelig å finne steder å kutte.

Til sist åpnet ministeren for spørsmål fra salen, og fikk tre klare spørsmål om budsjettforslag som allerede har skapt diskusjon.

Det ene handlet om hvorvidt departementets evalueringer vil se festivalene som får støtte over statsbudsjettet og gjennom Kulturrådet i sammenheng. Som forvaltningsovergripende spørsmål er det interessant flere steder enn på festivalfeltet.

Statens kunstnerstipend spurte hvorfor den nye regjeringen har kuttet i kunstnerstipendene.

Ministeren svarte at stipendkuttene ikke var retningsgivende for 2015 og 2016, noe som styrker mistanken om at kuttene har vært vonde. Derfor var siste spørsmål interessant:

Hvorfor har dere skjermet institusjonene og kuttet de små kunstorganisasjonene på budsjettets post 74?

Ministeren svarte at institusjoner i grunnen var viktige, og at Regjeringen hadde et visst ønske om å bremse veksten Kulturrådet har hatt de siste årene.

Helt overordnet foreslår regjeringen altså at for 2014 må eldre enkeltkunstnere og små, kostnadseffektive kunstorganisasjoner med helårsdrift på post 74 betale for at de rødgrønne i forrige periode ønsket at flere tiltak skulle underlegges kunstfaglig vurdering på armlengdes avstand i Kulturrådet.

At det blant annet ble post 74 og kunstnerstipendene som mistet midler, kan umiddelbart virke tilfeldig. Det er å håpe at den nye Regjeringen ikke ser seg blind på å være nye og endre forvaltningspraksis for nyhetens skyld, men at de eventuelle endringene som måtte komme, er begrunnet.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER