Trine Skei Grande, Venstre. Foto: Stortinget.no

Venstres alternative kulturbudsjett

I sitt alternative budsjett som ble lagt fram i dag, foreslår Venstre blant annet en påplusning til scenekunst i Norsk kulturfond, 13,5 millioner kroner mer til kunstnerstipender og en styrking av UD-midlene til kultur og næringsfremme.

Venstres alternative budsjett ble presentert i dag. I sitt alternative statsbudsjett foreslår Venstre en påplussing til Norsk kulturfond som blant annet innebærer 5 millioner kroner ekstra til fri scenekunst, 5 millioner kroner ekstra til innkjøpsordningene for litteratur og 10 millioner ekstra til festivalstøtte. I tillegg foreslår Venstre å øke kunstnerstipendene med 13, 5 millioner kroner.

I en gjestekronikk publisert på nettstedet Gaffa.no fredag annonserer Venstre også at partiet i sitt alternative budsjett blant annet vil foreslå å bevilge 30 millioner kroner til kultur- og næringsfremme over Utenriksdepartementets budsjett. Partileder Trine Skei Grande og stortingsrepresentantene  Terje Breivik og Abid Q. Raja skriver i Gaffa at Venstre vil styrke Norges internasjonale satsning på kultur, og at Regjeringens forslag til kutt i denne satsningen fremstår merkelig, særlig sett i lys av regjeringens nylige festaften for norske kunstnere med høy utenlandsaktivitet.

Politikerne skriver at det er viktig at satsinger som Norges status som gjesteland på litteraturmessen i Frankfurt i 2019 ikke går på bekostning av det ordinære internasjonale arbeidet for norske kulturaktører. De mener at internasjonale støtteordninger som EU-ordningen «Kreativt Europa», som Norge medfinansierer, kan utnyttes enda bedre, og vil med forslaget om å styrke UDs midler til kultur- og næringsfremme legge til rette for økt norsk deltakelse i allerede eksisterende internasjonale program på kunst- og kulturområdet.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER