Siri Jøntvedt Foto: Darko Dragičević. Fra prosjektet: fifty ways to leave a shape

Tildeling av Oslo Kommunes krisestipender

Danse- og teatersentrum har på oppdrag fra Oslo kommune delt ut 40 krisestipender.

Oslo kommune har satt av 6,2 mill. kroner i stipender til Oslo – baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Av disse er nå 1,2 mill. kroner fordelt til scenekunstnere. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon.

Danse- og teatersentrum fikk i oppgave å forvalte og tildele midlene. I tildelingsmøte på kvelden 28.09 ble det tildelt 40 x 30 000,- i krisestipendier til scenekunstnere i Oslo.

Dette er en tildelingsprosent på 18,5%. Det kom inn 216 søknader, fagutvalget regnet 80% av disse som godt kvalifiserte og støtteverdige. Fagutvalg har bestått av Thorbjørn Gabrielsen, Kari Ramnefjell, Cecilie Lindeman Steen.

Fagutvalgets ord om tildelingen:

«Det var veldig mange flere enn de som fikk som fortjente støtte, og det var med tårer i øynene vi gjorde prioriteringen. Søknadsbunken viser at scenekunstfeltet blør, og det er stort behov for midler av denne typen som kan bidra til å få kunstnerne tilbake i arbeid. Det ble gjort tøffe prioriteringer i tildelingsmøtet, vi har vurdert etter kunstnerisk kvalitet samtidig som vi har prøvd å tenke bredt i forhold til sjanger, uttrykk og alder »

Mottakere
1 Antero Hein
2.Kristine Gjems
3. Juni Dahr
4. Tony Tran
5.Magnus Myhr
6. Karstein Solli
7.Dordi Strøm
8. Oda Kirkebø Nyfløtt
9. Sølvi Edvardsen
10. Gry Ulfeng
11. Gry Kipperberg
12. Harald Andreas Beharie
13. Asta Busingye Lydersen
14. Siri Jøntvedt
15. Gisle Hass
16. Bára Sigfúsdóttir
17. Lin Wang
18. Olive Bieringa
19. Ida Frømyr Borgen
20. Marie Bergby Handeland
21. Maritea Dæhlin
22. Guri Glans
23. Daniel Frikstad
24. Maja Wilhite-Hannisdal
25. Kristina Gjems
26. Morten Pettersen
27. Ulf Nilseng
28. Rina Rosenqvist
29. Carl Aquilizan
30. Charlott Utzig
31. Peder Gåre Opstad
32. Kjetil Skøien
33. Eivind Seljeseth
34. Harald Kolaas
35. Thomas Prestø
36. Jo Strømgren
37. Trine Lise Moe
38. Shanti Brahmachari
39. Kjersti Alm Eriksen
40. Robert Skjærstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER