Den Nationale Scene får i forslaget til statsbudsjett ti millioner kroner til prosjektering og bruk av prøvelokale og verksteder og alle teaterinstitusjoner mottar støtte som kompenserer for bortfall av egeninntekter.

Statsbudsjettet 2021 for scenekunstfeltet

7. oktober ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Her er hva det vil bety for scenekunstfelt.

Statsbudsjettet for 2021 er et koronabudsjett, det merker vi også på kulturbudsjettet. For eksempel har Kulturdepartementet foreslått bevilger 100 millioner kroner til en midlertidig styrking av ordningen for statens kunstnerstipend. Ifølge departementet gjør dette at det «kan tildeles 309 midlertidige arbeidsstipendhjemler for å stimulere til produksjon og aktivitet.» Dette vil selvfølgelig komme kunstnere fra alle felt til gode.

Også som et resultat av koronaepidemien er det foreslått bevilget til sammen 200 millioner kroner i tilskudd til museer og musikk- og scenekunstfeltet. 140 millioner av dette skal gå til musikk- og scenekunstinstitusjoner og er ment å erstatte bortfallet av egeninntekter på grunn av pandemien og lavere muligheter for billettsalg.

I ikke så pandemipregede nyheter, har Regjeringen også foreslått å bevilge 11 millioner kroner til arbeidet med et nytt bygg for Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.I tillegg er det foreslått bevilget ti millioner kroner i økt tilskudd til Den Nationale Scene til prosjektering og bruk av prøvelokale og verksteder.

Det er også foreslått en egen bevilgning på 11 millioner kroner til profesjonelle dansemiljøer og dansekompanier i Norge. Dette kan leses som et resultat av debatten som kom i kjølvannet av tildelingene av kunstnerskapsfinansiering tidligere i høst. Dette innebærer støtte til Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret over statsbudsjettet. Departementet skriver at «(ø)kningen vil bidra til å styrke infrastrukturen for profesjonell dans, fremme produksjon og formidling av dans, legge til rette for økt aktivitet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og gi dans som kunstform et løft.» Av disse 11 millionene skal 7,3 millioner kroner av økningen fordeles på de regionale kompetansesentrene for dans som for 2020 mottok støtte fra Norsk kulturfond. «Økningen skal bidra til at regionale kompetansesentre for dans kan videreutvikle sin virksomhet, inkludert arbeidet med kompetansehevende tiltak rettet mot profesjonelle dansere, koreografer og produsenter og publikumsrettede tiltak.» Denne dansebevilgningen inneholder også økt støtte til Danse- og teatersentrum og Danseinformasjonen.

Av mer generelle forslag som er rettet mot hele det norske kulturfeltet, er det store satsninger på mangfoldsarbeid og barne- og ungdomskultur. Det er satt av 30 millioner kroner til å styrke mangfoldsarbeidet. Det skal gå til institusjoner og aktører som har søkt støtte til dette. 15,7 millioner kroner skal gå til arbeidet med barne- og ungdomskultur i forbindelse med Regjeringens arbeid med barne- og ungdomskulturmeldingen. Som en del av dette går fire millioner kroner til stimulering av nyproduksjon innenfor Den Kulturelle Skolesekken.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER