Thomas David Østgaard. Foto: Arash Ghavidel

Selvstendig teater i Fredrikstad

Østfold Kulturutvikling avdeling scenekunst er blitt et selvstendig teater. Vi har snakket med teatersjefen, Thomas David Østgaard.

På Heddaprisutdelingen 16. juni fikk forestillinger produsert av Østfold kulturutvikling/scenekunst to priser. Helga Guren fikk prisen som beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle for rollen som protagonisten i Dritt/La Merda og Nils Jørgen Kaalstad fikk pris for best mannlige skuespiller/medspiller for sin rolle i Uten navn – Å miste sine nærmeste. Det viser på mange måter hvordan Østfold nå har markert seg i teater-Norge. Noe de åpenbart har planer om å fortsette med. Hittil har de vært en avdeling for scenekunst innad i den fylkeskommunale kulturorganisasjonen Østfold kulturutvikling, men nå har Østfold fylkesting vedtatt løsrivelse og Fredrikstad kommune har vedtatt at de skal være vertskommune. Vi har snakket med teatersjef Thomas David Østgaard om hva det betyr at Østfold får et eget, selvstendig teater, om forskjellen på regionteater og regionalt teater, og om fremtiden i det fylkessammenslåtte Viken.

Har dere nå fått regionteaterstatus?

Nei, der venter vi fremdeles på Kulturdepartementet (KUD), men med det rykende ferske vedtak om at vi skal skilles ut av fylkeskommunen og bli selvstendige ligger det også en vedtatt ambisjon om å fortsette å jobbe mot å få denne statusen. Vi venter jo på både en ny scenekunstmelding og en regionreform, som nok vil gjøre det tydeligere hvordan landskapet vil se ut fremover, og hvordan den økonomiske modellen mellom fylke og stat blir.

Helga Guren og Nils Jørgen Kaalstad mottok begge Heddapriser for innsatser i forestillinger produsert av Østfold kulturutvikling avdeling scenekunst som nå er blitt selvstendige fra fylkeskommunen og blir eget teater. Foto: Skjalg Vold

Da jeg intervjuet Heddajuryens talsmann Jan H. Landro i forbindelse med offentliggjøringen av årets nominasjoner, trakk han frem Østfold Kulturutvikling, og vi snakket litt om dette med regionteaterstatus. Han mente dere med disse forestillingene hadde et godt argument, men var usikker på hva den statusen egentlig bidrar med. Hva mener du at det å ha status som regionteater betyr for dere og deres muligheter?

På scenekunstfeltet har det vært lite satset på Østfold over mange år. Om en regionteaterstatus kan være med på å gi oss bedre muligheter og forutsigbare rammer, er dette noe vi selvfølgelig ønsker oss. Om det faktisk vil gi oss det er som Landro påpeker uvisst. Mye er oppe i luften og skal utredes fremover, og svarene kommer nok dryppvis. Det vi vet er at vi i disse dager har fått en ambisiøs vertskommune. Det er et kjempeløft for teatret, og noe jeg håper staten følger opp.

I 2020 skal Østfold inngå i den større regionen Viken. Var det viktig å få på plass selvstendigheten før fylkessammenslåingen?

 Det var kjempeviktig. Det var nå eller aldri på mange måter. Tror jeg. Modellen vi har vært finansiert gjennom har vært en tredeling med stat, fylke og kommuner, men vi har vært, og er ut året, en fylkeskommunal avdeling. Fra neste år ville vi da ha ligget som en avdeling i Viken med liten økonomisk forankring i vertskommune. Nå blir vi et AS som er godt forankret i Fredrikstad. Kabalen hadde sett helt annerledes ut uten denne selvstendigheten. Det er med på å sikre mangfold i kulturinstitusjoner i Viken.

Det er mye uro knyttet til regionreformen i norsk kulturliv. Hva vil regionreformen bety for dere? Hvordan er dere finansiert i dag og vil det kunne endre seg i fremtiden?

Fredrikstad kommune er vertskommune også i dag. Det er den samme finansieringsmodellen til neste år, men da med Viken, ikke Østfold og delt eierskap. Hovedforskjellen er at Fredrikstad går inn med likt eierskap som fylket, noe som betyr en betydelig økning i det økonomiske bidraget. Staten bidrar i dag med 8,5 millioner, fylket 6,6 og 14 av 18 kommuner i fylket gir til sammen 750 000. Til neste år vil fylket fortsette å gi 6,6, men nå vil Fredrikstad kommune også bidra med 6,6 millioner med en treårig opptrappingsplan. Det er en stor satsning fra kommunen og betyr svært mye for oss.

Har de nylig utdelte Heddaprisene hatt noe å si for politikernes vilje her?

Det er i hvert fall ikke negativt. Jeg har fulgt vedtakene hos fylkesting og bystyret og der er det blitt nevnt flere ganger av politikerne i innlegg rundt saken. Det har vært positivt og viser at vi lager scenekunst av høy kvalitet, men det har jo ikke vært avgjørende. Dette har vi jobbet for lenge.

Kan du fortelle litt om hvordan teatret er organisert og hvilke planer dere har? Antall ansatte, turnering versus forestillinger i Fredrikstad?

Vi blir organisert som et AS med en kunstnerisk leder på åremål, og fra neste år er det anbefalt at vi skal være ti ansatte. Vi skal dekke det nåværende Østfold samtidig som vi jo forholder oss til at vi blir del av et mye større fylke. Fremover vil vi også ha et tydeligere nedslagsfelt i Fredrikstad. Vi har et særlig fokus på stedsspesifikk scenekunst og kunst i det offentlige rom. Det gir oss en særskilt scenekunstprofil, både i institusjonsteatersammenheng og i Viken. Sceniske produksjoner turnerer i Østfold for så å leve videre på scener rundt i Norge.

Dere skal ansette?

Ja, det skal komme et styre og teatret skal stiftes, noe som nok vil legge noen føringer, men det vil lyses ut stillinger i løpet av året inne marked og kommunikasjon, administrasjon og produsentstillinger. Min stilling som teatersjef skal også lyses ut. Kunstnere og andre fagstillinger engasjeres på prosjekt i egenproduksjoner, co-produksjoner og gjestespill. Vi er, og skal fortsette å være, et produserende teater.

Hva skal dere hete?

Det er en het potet, og er noe det nye styret må ta tak i. Østfold kulturutvikling – avd. scenekunst kan vi jo ikke fortsette å hete, det er det heller ikke noen som klarer å bruke nå, så det blir fint å få et nytt navn, men hva det blir er ikke bestemt ennå.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER