Streik mfo Foto: Foto: Marte Bjerke/Musikk-Kultur

Seier for deltidsansatte

– Bedre pensjonsrettigheter for deltidsansatte er noe MFO har kjempet for lenge, så vi er utrolig glade og lettet, sier MFOs nestleder Hans Ole Rian.

Streiken i kommunene ble avblåst i går kveld etter at partene ble enige om å godta meklingsresultatet. Et av de viktige kravene MFO og LO har fått gjennomslag for, er at deltidsansattes arbeidsforhold skal ses under ett og gi opptjening i pensjonsordningen. Dette trer i kraft fra andre kvartal 2013.

– Det er veldig bra at MFO har fått gjennomslag for et av de viktigste kravene for oss, sier hovedtillitsvalgt i Asker kommune, Ingrid Klokkersund Byrt.

– Dessuten har ubekvemstillegget i helgene økt. Det har også vært et sentralt krav for oss i denne tariffrevisjonen, legger hun til.

67 MFO-medlemmer streiket
Ingrid er en av 67 MFO-medlemmer som har vært i streik i kommunene i nesten to uker. Asker kulturskole ble særlig rammet av streiken, samtlige lærere, bortsett fra fire uorganiserte, ble tatt ut. Konserter, tentamener og konkurransen Klaveriaden er blant arrangementene som ble avlyst på grunn av streiken. I dag er alle lærere og administrativt ansatte tilbake på jobb.

– Konkurransen Klaveriaden skulle egentlig arrangeres lørdag 11. juni, men den har vi utsatt til høsten, slik at elevene får en god oppfølging i forkant, forteller Ingrid Klokkersund Byrt.

Dette er hva LO Kommune fikk gjennomslag for etter at meklingen ble gjenopptatt torsdag 5. juni:

• Alle er sikret minst 12 000 kroner i generelt tillegg, og det blir en akseptabel økning av minstelønnssatsene.
• Lørdags- og søndagstillegget heves fra 35 til 50 kroner per time.
• For deltidsansatte med flere arbeidsforhold blir det fra andre kvartal 2013 slik at alle arbeidsforhold skal ses under ett og gi opptjening i pensjonsordningen.

– Dette vil medføre at veldig mange av våre medlemmer som arbeider i små stillinger i kulturskolene og i skoleverket nå endelig vil få pensjonsrettigheter på linje med andre arbeidstakere i samfunnet. Dette er noe vi i MFO har jobbet med over lengre tid og er utrolig glade og lettet over å ha forhandlet fram for våre medlemmer, sier Hans Ole Rian.

Streiken over i Oslo kommune
Streiken i Oslo kommune ble også avblåst i morgentimene i dag.

– MFO er fornøyd med meklingsresultatet. Det har vært en vanskelig prosess, og vi er glade for å ha landet på et akseptabelt nivå også i Oslo kommune, sier Hans Ole Rian.

MFO, Fellesorganisasjonen og Skolenes Landsforbund gikk til streik fordi Oslo kommune brøt med tradisjonen om at om at det er oppgjøret i frontfagene som skal ligge til grunn for forhandlingene i offentlig sektor.

Avtalen som ble inngått i natt sier at dersom det viser seg at lønningene for arbeidere og funksjonærer i industrien øker mer enn forventet, skal dette reflekteres i de tillegg som gis fra 1. mai 2013.

Dette er hovedtrekkene i det som er forhandlet fram:
• Den nye lønnsavtalen sikrer alle minst 10 750 kroner i generelt tillegg, og det blir en akseptabel økning av minstelønnssatsene.
• Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra 1. juli tilsvarende 0,7 prosent av lønnsmassen på årsbasis.

Denne teksten er opprinnelig skrevet for Musikk Kultur.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER