NTO med innspill til humaniorameldingen

– I nær relasjon til hverandre er humaniora, kunst og kultur helt nødvendig, og viktigere enn noen gang, for å utdanne kompetente borgere til deltakelse i det kommunikasjonsfellesskapet som er fundamentet for et fungerende demokrati, skriver Norsk teater- og orkesterforening i et innspill til den kommende stortingsmeldingen om humaniora.

Stortingsmeldingen utarbeides av Kunnskapsdepartementet og kommer i 2017.

I nyhetsbrevet om innspillet skriver NTO blant annet:

I en tid hvor det seriøse ordskiftet om kunsten marginaliseres i mediene, og hvor kunst- og kulturfagene som humanistiske kunnskapsfag nedprioriteres i utdanningssystemet, er det etter vårt syn et påtrengende behov for å styrke fortolkningskompetansen og resepsjonssiden i kunsten. De humanistiske fagene bidrar til en slik kompetanse, med stor verdi for demokratiet og samfunnsutviklingen fremover.

Hele innspillet kan leses her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER