Slurpen. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA)

Nordic Black Xpress husløse

Fra og med starten på høstsemesteret har ikke teaterskolen Nordic Black Xpress hatt tilhold i de gamle lokalene til Slurpen ved Lakkegata skole. Bydel Grünerløkka skal lage samfunnshus.

Nordic Black Xpress er skuespillerutdanningen til Nordic Black Theatre. I mange år holdt de til rett ved siden av Parkteatret, men da teatret flyttet derfra i 2001 flyttet skolen inn i lokaler på Slurpen.

Slurpen er det gamle felleskjøkkenet til Lakkegata skole, men har siden 1980-tallet vært brukt til kulturformål.  Ifølge Jarl Solberg, daglig leder ved Nordic Black Theatre, har lokalene vært svært slitte og rufsete, men de har fungert ypperlig til deres formål. Det er ikke mange andre leietakere det hadde vært egnet for. Avtalen de har hatt med Grünerløkka bydel har vært meget god, og han understreker at de har hatt et nært forhold til bydelen som har jobbet på lag med dem siden 1990-tallet.  Som leietakere har de bare betalt 3000 kroner i måneden, en avtale som på tross av rufsete lokaler må betegnes som veldig god. I praksis har dette også betydd at Grünerløkka bydel har vært en økonomisk bidragsyter til Nordic Black Xpress.

For litt over ett år siden ble de fortalt at Slurpen skulle pusses opp og gjøres til et community house.  I november 2017 la Rødt frem et forslag i bydelsutvalget der de ba om at bydelen trakk tilbake oppsigelsen av leieavtalen, men svaret har vært at det ikke vil være mulig for bydelen å realisere bydelshuset med Nordic Black Xpress som leietakere. De henviser også til at Nordic Black Theatre har lokaler i Caféteatret på Grønland, men dette er en cafe og et teater, ikke egnet til undervisningsformål.

 Uten noen videre dialog ble skolen fortalt at de måtte flytte ut kommende skoleår. Solberg understreker at det har vært et helt vanlig leieforhold mellom Nordic Black Xpress og Grünerløkka bydel. Det betyr at bydelen har hatt rett til å si opp den leieavtalen, men at det er synd fordi skolen kunne tilføre en god del også til dette ”community house” som kultur- og mangfoldsambassadør. Bydelen har brukt som argument at ingen av elevene ved skolen bor i bydelen, men det betyr ikke at de ikke kan tilføre bydelen noe. Nordic Black Xpress føler også at bydelen i liten grad har kommet dem i møte for å finne løsninger. Solberg sier at de gjerne kunne betalt høyere husleie hvis det hadde vært aktuelt, men bydelen ba aldri om det. De ble bare fortalt at de måtte flytte.

 I dag holder skolen hovedsakelig til i Trafoen på Tøyen der de leier lokaler av Oslo teatersenter. Det er de fornøyde med selv om det ikke gir den tilhørigheten som var da de hadde fast tilholdssted på Slurpen. De er også spent på hva som skjer med det gamle botsfengselet på Grønland som mange håper skal bli kulturhus gjennom aksjonen Slipp botsen fri.  Dersom det går som ønsket er det tenkt at det skal bli plass til Nordic Black Xpress der.

Ellen Oldereid, Bydelsdirektør i Bydel Grünerløkka kjenner seg ikke igjen i at Nordic Black Xpress er blitt kastet ut av Slurpen. På spørsmål om hvorfor Nordic Black Xpress har måttet flytte svarer hun:

”Nordic Black Theatre  har hatt en gunstig leieavtale med bydelen i flere år. Bakgrunnen for at de måtte flytte er at vi bestemte at vi skulle endre bruken av Slurpen, til et samfunnshus. Bydelen har hatt flere møter med ledelsen av teateret der vi informerte om prosessen. Vi ga Nordic Black ett års varsel om at de måtte finne et nytt sted å være. 

 Vi ønsker et bredt tilbud med varierte aktiviteter på Slurpen.  Lokalbefolkningen skal være med på å bestemme hva huset skal brukes til. Innbyggere i bydelen, organisasjoner og foreninger kan låne lokaler, så fremt de skaper gratis og åpne aktiviteter som involverer lokalbefolkningen.  Nordic Black  er velkommen til å lage aktivitet her med de samme betingelsene. Bydel Grünerløkka er en bydel der mange bor trangt, og det er behov for et samfunnshus der befolkningen kan skape aktivitet.”

 

KOMMENTAR
  • Kai Johnsen :

    Vi har ikke råd til at det vitale og viktige miljøet rundt Nordic Black Express forvitrer! Her er det vel særlig to parter som burde avkreves et spesielt ansvar: Oslo kommune. Noen her må da kunne ta et ansvar for å kunne finne egnede lokaler til skolen! Og: de som finansierer denne svært viktige utdannelsen; hvis det er 3000 kr i månedsleie som liksom ligger til grunn her, så er det jo noen som må tenke seg om minst én gang til! Forøvrig bør ikke dette være bare en sak for Nordic Black-miljøet selv, dette bør være en sak for et samlet norsk scenekunstmiljø. Dette mener jeg vi ikke bør ta lett på. Det brukes milliarder på kulturhus av ymse betydning i dette landet, hvert år, da kan det faktisk ikke være slik at Nordic Black Express må drive gatelangs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER