Foto: Nationaltheatret

Nationaltheatret må permittere ansatte

Teatret har måttet stenge og avlyse forestillinger på grunn av koronaviruset, og nå varsler Nationaltheatret i en pressemelding at det må permittere de ansatte.

Nationaltheatret har avlyst alle forestillinger og arrangementer frem til 30. april, som følge av myndighetenes tiltak mot koronaviruset. Dette innebærer at det meste av virksomheten er satt på vent, slik som forestillinger, teaterprøver, produksjon av scenografi og kostymer, med mer. Dermed faller arbeidsoppgavene for mange av teatrets medarbeidere helt eller delvis bort. Hittil har teatret vært nødt til å avlyse 137 forestillinger og 48 formidlingsaktiviteter og arrangementer. Det er stor usikkerhet knyttet til når teatret igjen kan åpne dørene for publikum.

Nationaltheatret har i løpet av de siste årene lykkes med å øke graden av egeninntekter, og virksomheten er sårbar når disse uteblir helt eller delvis. Derfor ser Nationaltheatret seg nødt til å permittere 40 ansatte helt, mens 220 ansatte permitteres gradert. 30 medarbeidere permitteres ikke.

Solidarisk tilnærming
Det vil likevel være aktivitet i virksomheten i tiden som kommer. Teatret ønsker å være til stede for publikum i en krevende tid, og arbeider med å finne muligheter for å fylle deler av samfunnsoppdraget på nye måter i det digitale rom. Teatret arbeider for å kunne komme raskt og godt i gang med å spille teater når myndighetene tillater det, og vil samtidig jobbe tett sammen med Statsbygg om å legge til rette for rehabiliteringen av Nationaltheatret. Teatret legger vekt på en solidarisk tilnærming til permitteringene. Det betyr blant annet at:

  • Teatret har betalt full lønn til alle medarbeidere frem til 1. april.
  • En stor andel av de som i dag får varsel, vil ikke bli 100 prosent permittert, men får en lavere permitteringsprosent.
  • Teatret forskutterer utbetaling av dagpenger og ytelser direkte til medarbeidere, uten at ansatte trenger å gå via NAV.
  • Skuespillere og kunstneriske krefter skal ha mulighet til å ivareta sine fagområder, bidra i teatrets digitale tilstedeværelse og være raskt klare når myndighetene åpner for å spille teater igjen.

Takker de tillitsvalgte
Teatersjef Hanne Tømta beklager permitteringene, men ser ingen annen utvei for å ivareta sunn drift på Nationaltheatret i tiden som kommer:

– Som så mange andre aktører i kulturfeltet, er også Nationaltheatret hardt rammet av koronakrisen. Selv om teatret mottar statsstøtte, er vi helt avhengige av egeninntekter for å kunne opprettholde en sunn drift. Når disse inntektene nå helt uteblir, er vi dessverre nødt til å sende ut permitteringsvarsler til mange av teatrets medarbeidere. Jeg vil takke de tillitsvalgte for verdifulle innspill og konstruktiv dialog. Vi ser alle frem til at vi i fellesskap kan kalle tilbake folk i arbeid når det igjen er mulig å skape, formidle og spille teater for et bredt publikum, uttaler Tømta.

Med utgangspunkt i utviklingen i situasjonen og endringer i myndighetenes krav og anbefalinger, vil Nationaltheatret fortløpende vurdere graden og sammensetningen av permitteringer.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER