Bilde: Drømmen2 De utvalgte 2010

“Kritisk blikk, kunstnerisk mot og utenforskap”

Slik definerer scenekunstkonsulentene Elisabeth Egseth Hansen og
Per Roar Thorsnes det som er felles for mange av prosjektene som nå
har fått støtte fra Norsk Kulturråd. De Utvalgte (her med
“Drømmen”) fikk nesten fire millioner i flerårig støtte.

Norsk kulturråd har i rådsmøte 7. og 8. juni delt ut 28
millioner kroner til det frie scenekunstfeltet. Støtten går til 33
kunstnere/kompanier innen teater (13,7 mill kr) og 24 innen dans
(14,2 mill kr).

– Det gis støtte til prosjekter med et stort spenn i uttrykk og
kunstnerisk orientering og et mangfold i innhold og
formidlingsstrategier. En fellesnevner for mange av prosjektene er
at de er drevet fram av scenekunstnere med evne til kritisk å
reflektere over sitt kunstneriske arbeid og å se det i en
samfunnsmessig sammenheng. Kort sagt, kritisk blikk, kunstnerisk
mot og utenforskap preger denne søknadssrunden, sier Elisabeth
Egseth Hansen og Per Roar Thorsnes i en pressemelding fra Norsk
Kulturråd.

Og slik redegjør Kulturrådet for sine prioriteringer:

Flerårig støtte

Tre kompanier; Heine Røsdal Avdal, De Utvalgte og
Nartmanstiftelsen ved Henriette Pedersen, mottar flerårig støtte i
årets første tildeling til det frie scenekunstfeltet.

Heine Røsdal Avdal mottar kr 4,6 millioner over fire år (2011-2014)
med prosjektene Borrowed landscape, Nothing’s for
something
, Distant voices, og Uskrevne Samtaler.
Med prosjektene vil han videreutvikle sitt finstemte og komplekse
kunstneriske arbeid som forener kunstnerisk fordypning med allmenn
tilgjengelighet. Arbeidene vises internasjonalt på toneangivende
festivaler og scener for ny scenekunst. Med en dansekunstnerisk
bakgrunn jobber han inn mot et tverrkunstnerisk felt hvor han blant
annet ved bruk av trådløs teknologi utforsker iscenesettelsens
elementer og muligheter, i og utenfor scenerommet.

De Utvalgte tildeles kr 3 865 000 i treårig støtte (2011 – 2013)
til prosjektene Kunsten å bli tam, Hjertebank og
Visjonærer. Gruppen vil fortsette sin kunstneriske
utforskning i spennet mellom det virkelige og det dramatiske.
Tematikken knyttes opp mot begrepene innenfor og utenfor blant
annet sett i lys av makt og avmakt. De Utvalgte kjennetegnes ved
blant annet sin nyskapende og integrerte bruk av film i det
sceniske uttrykket. I kommende arbeider utdyper de sin utforskning
med å blande film og levende aktører og introduserer her 3D-filmen
som et nytt kunstnerisk virkemiddel.

Nartmanstiftelsen ved Henriette Pedersen mottar 3, 6 millioner
kroner over tre år til trilogien Riding Romance I-III.
Pedersen vil fra sitt frodige og burleske ståsted gå i dialog med
og utforske egen kunstposisjon: ”romantisk konseptualisme.” Hun vil
gjøre dette ved å ta utgangspunkt i tre kjente verk fra den
romantiske perioden: balletten Svanesjøen, maleriet Der
Wanderer über dem Nebelmeer
, og Eventyret om Rødhette. I
trilogien forenes hennes kvinneperspektiv med et kritisk blikk til
etablerte konvensjoner, maktstrukturer og deres definisjonsmakt i
en utforskende koreografisk praksis.

I dialog med eget kunstnerskap

– En interessant tendens i denne søknadsrunden er aktører som
har virket lenge i feltet og som nå ønsker å gå i dialog med eget
kunstnerskap. Denne typen retrospektiv er interessante fordi det
gis et perspektiv på feltet her og nå, samtidig som feltet belyses
historisk, sier scenekunstkonsulent Elisabeth Egseth Hansen.

Dragset/Elmgreens Happy Days in the Art World (kr 400 000)
er en selvbiografisk satire der kunstens rammer og verdier
utfordres. Kunstnerduoen tar utgangspunkt i egne opplevelser i
kunstverden de siste femten år. Dette skal ses i relasjon til det
de omtaler som den nyliberale tidsalder.

Prosjektet I begynnelsen (kr 250 000) ved Marius
Kolbenstvedt & Torbjørn Davidsen har et tilbakeskuende blikk på
ideologien som lå til grunn da gruppen De Utvalgte ble etablert for
18 år siden. Fire av gruppens opprinnelige medlemmer, hvorav kun
fortsatt én er med i gruppen, vil gå i dialog med tidligere
arbeider. Arbeidene ses i perspektiv av de fires erfaringer, hvor
de befinner seg i livet og deres livsanskuelser.

Tidligere Baktruppen-medlem Trine Falch ser fremover i sitt
prosjekt Tilstedeværelser (kr 700 000) hvor hun reiser
spørsmål ved den nettbaserte kulturen og hvordan dens
fraværsbaserte samvær påvirker sosiale relasjoner. Gjennom et
intermedialt dukketeater vil prosjektet se på betydningen dette har
for teatrets sosiale kunstform.

Dansekunstnerne Bandlien/Pelmus spør i sitt prosjekt
Postspectacles (kr 400 000) “ Hva er teatrets funksjon i
samfunnet når det spilles teater overalt?” Med ståsted i
samtidsdansen og røtter i klassisk dans, stiller de spørsmål til
forestillingens framtid som sosial relasjon og kunstform.

Om ubehaget

– Et annet trekk ved denne tildelingsrunden er at vi blant flere
av søkerne ser et kunstnerisk mot til å ta fatt i de ubehagelige
sidene ved det norske samfunnets blindfelt sier Egseth Hansen og
Thorsnes.

Petter Width Kristiansen vil i prosjektet All terrors are in the
Norway
(kr 450 000) ta i bruk sine erfaringer som
teaterarbeider i Afghanistan. Frykten og kaoset knyttet til å
gjennomføre en teateroppsetning i den krigsrammede byen skal
gjenskapes i Norge. Det reelle dramaet er like mye knyttet til
situasjonen rundt forestillingen som det som skjer på scenen. Satt
i en norsk sammenheng er arbeidet en påminnelse om hvordan store
forsamlinger ikke lenger kun uttrykker fellesskap og kultur, men
potensiell fare og utsatthet.

Også nye stemmer tar fatt i ubehaget som for eksempel Coopertest
kompaniets forestilling Man er jo bare et menneske (kr 520
000) der fokuset er på ondskap. De går i møte med det vakuumet av
usagte spørsmål som blir hengende igjen etter en er blitt
konfrontert med vonde handlinger i hverdagen, eller etter at
fjernsynsbildene er gått i sort og avisen lagt til side. Prosjektet
er i anslaget kunstnerisk modig og ambisiøst også ved å være rettet
mot en yngre målgruppe. Disse er også involvert i den kunstneriske
prosessen og som aktører på scenen.

Sissel Bjørkli er en yngre, men etablert danser som går solo med
prosjektet Codename: Sailor V (kr 340 000). Inspirert av
japansk tegneserie-estetikk ønsker hun med et skjevt blikk å ta for
seg opplevelsen av tomhet i det oljerike Norge. Kunstnerkollektivet
Flukt ønsker med forestillingen Welcome to Helen Stormberg
(kr 690 000) å lage en filminspirert
”danse-performance-installasjon” som på en leken måte omhandler et
imaginært tettsted og de mørke baksiden av lykke, nemlig terror,
kynisme og maktkamp.

Om utenforskapet

Makten som ligger i å definere andre i et ”utenforskap”
utfordres i denne runden av Siljeholm/Christophersen med
forestillingen Frihet, likhet, brorskap eller døden (kr 600
000) og de to flerkulturelle prosjektene til Deep Down
Dopeizm
og Belinda Braza : Attempts (kr. 350 000) og
Janus (kr. 200 000). De to sistnevnte ønsker på forskjellig
vis å se på hvilket potensial som ligger i møter på tvers av
ulikheter og kulturforskjeller. Begge prosjektene springer ut av
street-dance miljøet og har begge et ungt publikum som
målgruppe.

Det har også Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teaters prosjekt
Gaaje (kr 300 000). Med et formspråk inspirert av både
samisk joik og Bollywoodfilmens fragmenterte form ser de med et
kritisk blikk på hersketeknikk, makt og likestilling i egen
kultur.

I Passage Nord Projects Larache (kr 550 000) problematiseres
“drømmen om” og opplevelsen av en fremmed kultur hvor det fysiske
uttrykket settes i relasjon til dokumentarisk materiale.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER