Inger Buresund: Foto Hanne B. Nordvåg

Inger Buresund avskjediget fra Hålogaland Teater

Fredag ettermiddag fikk teatersjef ved Hålogaland Teater (HT), Inger Buresund, beskjed om at hun mister jobben med øyeblikkelig virkning. Her forteller hun om konflikten som foranlediget det hele og hva om har stått på spill.

DEBATT+
- En avsporing

Det har aldri skjedd før, det har jeg aldri hørt om, sier Inger Buresund når jeg ringer. Dette er helt uforståelig for meg.

Hva er det som har skjedd?

Det som har skjedd er at da jeg kom til HT så jeg behov for modernisering på flere områder som direktøren ikke hadde lyst til å være med på. Lenge hadde jeg allikevel styreleders støtte på å gjennomføre endringene. Det ble verre over tid, men det gikk på et vis fordi jeg hadde styreleders støtte, men det førte ikke til forandringer, så etter sommeren i fjor burde jeg kanskje ha sagt at de burde velge mellom direktør og meg. Selv de mest opplagte ting er blitt trenert og vi har ikke kommet videre i arbeidet. Jeg har også lyst til å si at det har vært fantastisk å være leder på HT, masse fine og veldig flinke folk, og kunstnerisk har det gått veldig bra med stor publikumstilstrømning.

Er det en personkonflikt eller er det uenighet om resultater?

 Det startet ikke som en personkonflikt. Det har vært en konflikt der direktør og jeg har vært uenige om retningen fremover. Fra min side har det vært helt saklige ønsker om endringer. Når man har en situasjon der en mener at alt bør være som det alltid har vært og en vil endre blir det gjerne til slutt en personkonflikt. Og når man driver etter den såkalte toledermodellen kan dette bli resultatet. Toledermodellen fungerer fint når samarbeidet fungerer og man ønsker å dra i samme retning. Da jeg var teatersjef på Teater Ibsen gikk det helt utmerket. Men når det blir sånn at man er så uenige om retning må teatersjefen gis rom for å handle, det har vært svært vanskelig her.

En annen ting jeg synes det er viktig å påpeke er at jeg i mange år har jobbet for å skaffe midler, smuler, til det frie feltet blant annet da jeg var med på å starte Black Box Teater. Når man da sitter i en offentlig støttet scenekunstinstitusjon som jeg har gjort nå, så skal man være svært nøyaktige med hvordan man bruker penger. I vår tid hvor det finnes politiske strømninger som ikke vil at vi skal bruke offentlige midler på kunst og kultur må man kunne legitimere pengebruken, hvis ikke legger man til rette for argumentene mot denne pengebruken. For meg har det vært en kamp for å vise at pengene blir brukt etter hensikten, men at det skulle ende opp som en avskjedigelse hadde jeg ikke i min villeste fantasi trodd kunne skje. Advokaten Trond Skogly  som var med meg på møtet var helt klar på at arbeidsforholdet var urettmessig brakt til opphør, arbeidsmiljøloven ikke er overholdt og alt vil bli belyst i retten.

Hålogaland Teater skriver i en pressemelding søndag kveld at de ikke mener at konflikter knyttet til toledermodellen til avskjedigelsen og skriver at de anser Inger Buresunds kritikk mot toledermodellen og det organisatoriske på teateret  som en avsporing (red. anm.)

HT har jo en historie med flat struktur. Det er kanskje ikke så mye igjen av det eller?

Ja, det var et allmannamøtestyrt teater. I dag er HT et aksjeselskap, og aksjeselskapets daglige leder er teatersjefen.  Toledermodellen egner seg godt så lenge samarbeidet er uproblematisk. Det øyeblikket det ikke er det er teatersjefen teatrets øverste leder. Jeg har også vært talsperson for at kunstinstitusjoner skal ha kunstnere på toppen og da må man som kunstner være villig til å styre øverst.

Hvilke endringer har det vært snakk om?

Det har vært et ønske om at en ledergruppe skal ta del i ledelsen av hele teatret, og ikke først og fremst være avdelingsledere som rapporterer enkeltvis til direktør, slik at all informasjon som helhet kun sitter hos denne.  Jeg har ønsket at enhver forestilling skal være organisert som et prosjekt med en produsent som prosjektets leder. Det har direktøren vært uenig i. Jeg har ønsket å endre måten vi budsjetterer på. Jeg har villet at HT i større grad skal ha et internasjonalt fokus, men det har det vært umulig å forankre og det har skapt usikkerhet. En annen viktig ting er at jeg har villet at turnéapparatet skal styrkes. HT er regionteater for Troms og Finnmark, og turneer er kjempeviktig. Teknisk og gjennomføringsmessig er HT veldig gode på turneer, men på formidlingssiden har det vært et problem. Teatret er også pålagt å nå nye publikumsgrupper, og da må man skifte formidlingsstrategi. Det har også vært en problemstilling.

Har styret vært fornøyd med de kunstneriske resultatene?

Ja. Det virker nesten som at suksessen kunstnerisk med et stort og begeistret publikum ikke har betydd noen ting her. Det er jo tross alt det viktigste et teater gjør.

 

 

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
 • emil chr fasting :

  Før sosiologi ble et universitetsfag, var framatikerne samfunnssosiologene. Med stort gjennomslag nedover i samfunnskroppen: Eks: Holberg, Ibsen, Nils Kjær (Det lykkelige valg). Sheakspeare, Strindberg, Moliere
  For et menneske utenfor Troms fylke tror jeg fortellingen om beskrevne konflikt ved Hålogaland Teater er vanskelig å ta inn, hvis man ikke er f.eks. maktsosiolog (er det universitetsfag?). God påske !
  Hilsen Chr. Fasting, Kragerø

 • Karstein Pedersen :

  En teori:

  Buresund ønsket altså blant annet at enhver forestilling skal være organisert som et prosjekt med en produsent som prosjektets leder.

  I dagens struktur på HT ligger vel produsent/prosjektlederansvaret hos plansjefen.

  La oss da for moro skyld anta at plansjefen og direktøren er på samme lag, da de har jobbet sammen i en årrekke. Og la oss anta de er temmelig fornøyde med måten de driver teater på.

  Så kommer en plagsom teatersjef og stiller spørsmål ved denne måtens fortreffelighet. Og la oss anta at de ikke har vært særlig fornøyde med det.

  Å gi fra seg makt, er sjelden populært blant folk på toppen. Om Buresund fikk innført produsentstyrte produksjoner, ville plansjefens makt og mulighet til å detaljstyre produksjoner minske betraktelig.

  Styret har avsatt teatersjefen. Styret ledes av Renate Larsen. Til daglig er hun administrerende direktør i Norges sjømatråd. En av hennes nærmeste kolleger der, er markedsdirektør Absjørn Warvik Rørtveit. Han er gift med mangeårig plansjef ved teateret, Birgitte Warvik Rørtveit, en plansjef som kan sies å være direktørens nærmeste underordnede og allierte.

  Det er skummelt å spekulere, men det er jo lov å gjøre seg noen tanker om hva som har skjedd her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER