Bilde: Franco Moretti Italiensk litteraturforsker Professor ved Stanford

Ibsens verden: Borgerskapet

– Ibsens verden: Skipsbyggere, industrimenn, finansmenn, kjøpmenn,
bankmenn, administratorer, dommere, advokater, leger, rektorer,
professorer, ingeniører, prester, journalister, fotografer,
designere, regnskapsførere… Ingen annen forfatter har fokusert så
ensidig på borgerskapets univers, hevder den italienske
litteraturforskeren Franco Moretti.

Av Chris Erichsen
Foto: Peter Leonard

– Mange historikere er i tvil om hvorvidt en bankmann, en fotograf,
en skipsbygger og en prest egentlig er medlemmer av den samme
klassen. Hos Ibsen er de det; eller i det minste beveger de seg i
de samme rommene og snakker det samme språket. Ingenting tyder på
en middelklasse, truet ovenfra og nedenfra, uskyldig i
verdens gang, dette er den herskende klasse, og verden er
hva den er fordi de lagde den sånn, sier Moretti.

Ikke referert

Moretti, som er professor ved Stanford-universitetet, holdt
keynote-talen ved den internasjonale Ibsenkonferansen i
Shanghai i juni 2009. Talen baserte seg på et kapittel i Morettis
bok om borgerskapet i europeisk litteratur og har ikke tidligere
vært omtalt i norske medier og tilsynelatende heller ikke ved
forskningsinstitusjoner som beskjeftiger seg med Ibsen. Forfatteren
Kjartan Fløgstad tok imidlertid Morettis problemstilling opp i et
foredrag ved Georg Johannesen-seminaret i Risør nylig.

– Ibsen levde og skrev i en periode av verdenshistorien som bød på
framveksten av omfattende sosiale bevegelser, men tydeligvis gjorde
ingenting av dette inntrykk på ham. Hos Ibsen finnes ikke
arbeiderklassen. Stykkene hans handler ikke om samfunnskonflikter,
men om dissonanser innen borgerskapet, sa Fløgstad i sitt
foredrag.

Fire stykker

– Fire stykker av Ibsen tydeliggjør dette spesiellt, mener
Moretti: – Samfundets støtter, Vildanden, Byggmester Solness og
John Gabriel Borkman
. Alle fire har den samme forhistorien, der
to forretningspartnere og/eller venner har vært engasjert i en kamp
etter hvilken en av dem er blitt ruinert og lemlestet.
Inter-borgerlig konkurranse som kamp på liv og død: og siden livet
står på spill, blir konflikten lett hensynsløs, uærlig,
urettferdig, tvetydig og grumsete – men sjelden illegal, hevder
Moretti.

– Bortsett fra noen få tilfeller, forfalskningene i Et
dukkehjem
, forurensningen i En folkefiende og Borkmans
finansielle bevegelser, er det karakteristisk for uretten hos Ibsen
at den befinner seg i en unnvikende gråsone hvis natur aldri er
helt klar, sa Moretti i sitt foredrag ved den internasjonale
Ibsenkonferansen i Shanghai.

– Det er det kapitalismen gjør hele tiden: Den legaliserer
urettferdigheten. Ibsen ser på det europeiske borgerskapet uten å
føle symbolsk trang til enten å demonisere det eller bytte det
ut.

Morettis foredrag er gjengitt i artikkelform i tidsskriftet New
Left Review
og kan lastes ned mot betaling Herfra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER