Thorhild Widvey. Foto: KUD

Gjennomgår Kulturrådets oppgaver

Kulturdepartementet har nedsatt en utredningsgruppe som skal gjennomgå Norsk kulturråd. Gruppen skal blant annet vurdere om enkelte av oppgavene til organisasjonen kan løses regionalt.

Kulturdepartementet nedsetter utredningsgruppe som skal gjennomgå Norsk kulturråd, i følge en pressemelding.

– Gruppen skal vurdere om enkelte av oppgavene til organisasjonen kan løses regionalt. Vi skal ikke dele Kulturfondet opp i regionale fond, men vi kan se på alternative måter å løse en del av Norsk kulturråds oppgaver på, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Utredningsgruppen er en del av det Regjeringen kaller en "frihetsreform i kulturpolitikken". Blant målene med reformen er økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet.

Følgende personer er med i utredningsgruppen:

• Poul Bache, områdedirektør Kulturstyrelsen i Danmark og tidligere direktør for Kunststyrelsen
• Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag fylke
• Sigrid Røyseng, dr. polit., professor ved Handelshøyskolen BI
• André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB (fra 01.01.2014)
• Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd

Gruppen skal ledes av Christine Hamnen, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet.

Utredningsgruppen skal gjennomgå Norsk kulturråds arbeidsform og organisering.

– Vi skal se på om Kulturrådets støtteordninger kan forenkles til beste for kunstnerne og i siste instans publikum. Et av målene med gjennomgangen er at mest mulig midler skal komme kunsten selv til gode helt direkte, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Utredningen skal beskrive organisasjonens oppgaver, vurdere om sammensetningen er hensiktsmessig og legge fram forslag til alternative organisasjonsmodeller.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER