Laila Bertheussen dømt til fengsel

I dag ble Laila Bertheussen dømt i Oslo Tingrett for trusselhendelsene hun utførte for å ramme kunstnerne bak Ways of seeing.

Hjemme er et annet sted

Vi hjemløse av Kathrine Nedrejord er blitt til et fint, lite lyddrama som menneskeliggjør det umenneskelige og skaper gode refleksjonsrom.

Hva er et nasjonalteater?

Krisen Nationaltheatret opplever nå kan henge sammen med den kulturpolitiske forståelsen av hva et nasjonalteater er.

Norges nasjonalteater trenger en midlertidig hovedscene

Skal vi unngå alvorlige nedskjæringer i publikumstilbud og stab, finnes det bare én løsning for Nationaltheatret i rehabiliteringsperioden – en midlertidig hovedscene.

Hørespill som diskursiv ramme

Kunstnerkollektivet Rose Hammers hørespillserie The Radical Flu befinner seg mellom det brechtianske lærestykket, hørespill og radioprogram.

Tolv lykter i tidenes mørkeste desember

AD_VENT lyser opp den usedvanlig mørke førjulstiden.

Ideologiens speil

Til tross for at forfatterne burde tatt noen tydeligere valg, er mesteparten av arbeidet såpass godt at Drama for barn – Teatrets sjel kommer til å bli et referanseverk for norsk barneteaterhistorie.

Energiløst ekteskap

Oppsetningen av Ingmar Bergmans Scener fra et ekteskap på Den Nationale Scene i Bergen lykkes i å blande humor med dystert alvor, men mangler intensitet.

En verden på Økern

På Økern i Oslo vokser det frem et nytt teater. I en by der det er et stort behov for prøvelokaler og arbeidssteder skal det bygges et teater som stiller seg til disposisjon for det frie scenekunstfeltet generelt og for scenekunst for barn og unge spesielt.

Kunst, institusjon og et ungt publikum

Midt i den digitale utmattelsen som ser ut til å ha rammet de fleste av oss nå på tampen av 2020, så fungerer fagformidling overraskende godt i digitalt format, noe årets festivalprogram på Showbox illustrerer godt.

Scenesamtaler 10!

Den tiende og foreløpig siste utgaven av Scenesamtaler er klar!

– Vi må finne en måte å bli uunnværlige igjen på

«Utsatt på ubestemt tid». Meldingen har lyst mot oss mange ganger på teatrenes nettsider siden mars. Vi har snakket med tre ulike aktører om avlysningene og hva de gjør med oss.

Om å lage teater som ingen får se

Feil Teater lager teater for de som trenger det i tiden de trenger det mest. Men de får ikke lov til å spille det.

Scenekunst for det unge publikummet henger i en tynn tråd

Daglig leder i Assitej Norge, Ingvild Lien, skriver i dette debattinnlegget at scenekunst for barn og unge burde bli spilt i nedstengningen og hvilken betydning det vil ha for både målgruppen og kunstnerne.

Advarer mot snikdigitalisering

Kulturminister Abid Raja anbefaler teatrene å bruke kompensasjonsmidlene til å samarbeide med mediene om å legge ut forestillinger på nettet. Teaterledere i Oslo og Bergen advarer mot en snikdigitalisering av teatrene.

SISTE SAKER