Trygge teatersaler, uforholdsmessige tiltak

Direktør i Norsk teater- og orkesterforening, Morten Gjelten, skriver at nedtengningen av hovedstadens teater- og konsertsaler må være blant de første tiltakene som lettes på.

-Et mangfoldig kunstliv er viktig for rådet

Rådsleder i Norsk Kulturråd, Lars Petter Hagen, svarer her på noen av spørsmålene som blir reist i intervjuet med Ferske scener.

-De bør ikke bli sin egen største fiende

Ferske scener har klaget på avslaget på kunstnerskapsfinansiering til Kulturrådet, og med det har de åpnet debatten om geografisk skjevfordeling av langsiktig støtte.

Vi styrker fagligheten innenfor hele Kulturfondet

Omorganiseringen innebærer en klar styrking av fagligheten innenfor hele Norsk kulturfonds arbeidsområde. Det er ingen grunn til bekymring for hvordan fondet vil bli forvaltet i fremtiden.

Blir kulturlivet glemt?

Hvorfor vier ikke helsebyråkrater og politikere nedstengningen av kulturlivet mer oppmerksomhet, og hva er egentlig begrunnelsen for den langvarige nedstengningen?

Hvordan skaper og beholder man tillit?

Faglighet og tillit kommer ikke av seg selv, skriver Julie Rongved Amundsen i svar til Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Faglighet og tillit er essensielt for Kulturrådet

Omorganiseringen av Kulturrådets administrasjon vil styrke fagligheten. Men det betyr ikke at vi ikke gjør feil.

Om konspirasjonsteorienes anatomi

Pia Maria Roll sier at hun ble enda mer lettet enn hun forventet av dommen mot Laila Bertheussen, men hun advarer allikevel mot konspirasjonsteorier og maner til kunnskap om hvordan de tar tak i samfunnet.

Med dedikasjon til feltet

Etter 28 år som leder av Danse- og teatersentrum går Tove Bratten av med pensjon til sommeren.

Mister Kulturrådet tilliten?

Kulturrådet har vært gjennom en stor omorganisering, scenekunstkonsulenten ser ut til å forsvinne i sin nåværende form og kommunikasjonsavdelingen har laget podkast med Sløseriombudsmannen. Går det på tilliten løs?

Laila Bertheussen dømt til fengsel

I dag ble Laila Bertheussen dømt i Oslo Tingrett for trusselhendelsene hun utførte for å ramme kunstnerne bak Ways of seeing.

Øyvind Jørgensen Produksjoner legges ned

Dansekunstner Øyvind Jørgensen legger ned kompaniet sitt etter 26 år og retter sterk kritikk mot Kulturrådet og Kulturdepartementet.

Hvor er debatten om kulturen og koronaen?

Hvilke konsekvenser får nedstengningene på kulturfeltet, og hvilke løsninger bør vi lete etter?

Å gi med den ene hånden og ta med den andre

Regjeringens siste kutt i Kulturfondet viser en villet politikk.

10 millioner kroner mindre til Norsk Kulturfond

I budsjettforliket for statsbudsjett for 2021 er det klart at det bevilgningene til Norsk Kulturfond reduseres med 10 millioner kroner

SISTE SAKER