Musikk = bevegelse?

Song utforsker sammenhengene mellom musikk og bevegelse, men utnytter i liten grad potensialet som finnes i samspillet mellom de to uttrykksformene.

Repertoarstagnasjon i Bjørvika

Nasjonaloperaens program for neste sesong virker urovekkende lite ambisiøst.

Stort format – middels resultat

I ambisjonen om å fortelle en gjenkjennelig historie om kjærligheten lykkes orkesterforestillingen The Mute bare delvis.

Filharmoni til folket

I sin hundreårsfeiring satser Oslo-Filharmonien stort på å flytte musikken ut av konsertsalen. Det er uten tvil et viktig grep. Men hva med samtalen om og rundt musikken?

Musikk i motvind

I Opera Bergens La traviata overkjører regikonseptet handlingen, men musikken holder stand.

Bevegelig mosaikk

Dido og Aeneas i Andreas Heises regi byr på vakre tablåer og voldsomme følelser, og verket får nytt liv gjennom dansen.

Sterk kirkemusikk, problematisk klimateater

Politisk kunst er som kjent en svært vanskelig sjanger. Klimarelatert opera med sterke religiøse undertoner er intet unntak, uansett hvor godt den treffer tidsånden.

Intensiv ekspresjonisme og kjølig struktur

Hvordan forløser dirigenten musikkens kraft? Oslo-Filharmoniens gjest, Hah-Na Chang, ga alt, men viste samtidig at egen inspirasjon ikke alltid er det som skal til.

Ein farse, ein maskerade – eller kva?

Kva er denne Rosenkavaleren? «…eine wienerische Maskerad’ und weiter nichts» – som marsjalinna syng i siste akt?

Ballettmusikk med og uten ballett

I løpet av de siste ukene har både Oslo-Filharmonien og Nasjonalballetten hatt Vårofferet på repertoaret. Hva skjer når musikken løsrives fra balletten?

Sosiologi og praksis

Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt er en bok som viser hvordan kunst blir til i kontekst, men den viser også hvor viktig det er at det er å diskutere mer enn konteksten.

Stillferdig brutalitet

En litt statisk start veies opp av Nina Gravroks fantastiske sluttscene, men hvor godt greier Suor Angelica seg egentlig uten resten av Il trittico?

Klaustrofobisk, kraftfull og vakker

Det er trøkk i Billy Budd i operasjef Annilese Miskimmons ubåt-regi. Men musikken loddar djupare enn iscenesetjinga.

Joiken er ditt musikalske navn

Med Juoiggas! går Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš til roten av den samiske kulturen og formidler det på en enkel, direkte, rå og rørende måte.

Variabel begeistring

Etter en delvis fengende, delvis uengasjerende versjon av Beethovens niende symfoni, har påtroppende sjefdirigent for Oslo-Filharmonien fremdeles noe å bevise.

SISTE SAKER