Irene Nordhaug Hansen HATS

En liten korreksjon, Jonas:

Noe samarbeid virker da i nord – bare se på kunst- og kulturfeltet!

Gjennom media har vi blitt kjent med at utenriksminister Jonas Gahr Støre mener at politikere i Nord-Norge må styrke samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Enkelte mener at utenriksministeren, i kraft av sitt engasjement for nordområdesatsningen, er i posisjon til å rette denne oppfordringen til våre politikere her i nord. Jeg skal ikke begi meg ut på en analyse om politikere i vår landsdel har mindre eller større samarbeidsevne enn i andre regioner.  Men jeg synes det er viktig at bildet av politikere her i nord blir nyansert.

Innenfor kunst og kulturfeltet eksisterer stor vilje og konkrete samarbeidsarenaer som er unik i nasjonal sammenheng. Våre tre fylkeskommuner har gjennom den ”Den nordnorske kulturavtale”  tatt ansvar for at 13 kunst- og kulturorganisasjoner får deler av sin driftstøtte bevilget gjennom et regionalt samarbeid. Dette til tross for at organisasjonene ligger utenfor eget fylke og at de har svært forskjellige oppdrag innenfor kunst – og kulturfeltet.

Med sine særtrekk og ulike aktiviteter realiseres følgende visjon: Det nordnorske kultursamarbeidet skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende med høy kvalitet og er en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen.

HATS er en interesseorganisasjon for revy, teater og andre sceniske uttrykk, og drifter et kompetansesenter som yter tjenester ovenfor medlemmer og andre brukere i landsdelen. HATS er landsdelens eldste kulturorganisasjon med røtter tilbake til 1954, og forkortelsen er hentet fra Hålogaland Amatørteaterselskap. Rådgivning, kurs og regihjelp utgjør kjernetjenestene hos HATS, og disse retter seg i hovedsak mot det frivillige feltet.

HATS finansieres gjennom driftstilskudd fra staten via Norsk teaterråd som utgjør 75% , mens de regionale tilskuddspartnerne følger dette opp med å yte de resterende 25 %. Etter det vi er kjent med er det ikke andre fylkeskommuner i landet som samarbeider om finansiering av tjenester ovenfor det frivillige revy- og teaterfeltet på tvers av tre fylkesgrenser.

Den politiske støtten HATS får er det andre organisasjoner  som uttrykker at de gjerne skulle ha hatt i sin region. I tillegg til at politikere i nord har sett det nødvendig å samarbeide for å bygge opp profesjonell kompetanse, så opplever vi at deres respektive administrasjoner yter god veiledning i forhold til å nå de politiske målene og visjonen for landsdelsamarbeidet. Den nordnorske kulturavtalen skal reforhandles i 2013, og det knytter seg selvfølgelig stor spenning til om betingelsene i avtalen videreføres.

Selv om det er en viss uro rundt disse forhandlingene, velger jeg å ha tro på at kulturpolitikere i de nordnorske fylkene fortsatt ser nytten av å ta et felles ansvar for kulturorganisasjoner i denne landsdelen. HATS legitimitet knytter seg til at tjenestene som tilbys når ut til lokallag og brukere i hele Nord-Norge, og at medlemmer og brukere på grasrotplan har stor innflytelse for å forme de tilbudene som gis. Kompetansen om regionale forhold blir også tilført organisasjonen gjennom det at styremedlemmer og andre tillitsvalgte har tilhørighet i alle tre fylkene.

Jeg vil herved snu Jonas Gahr Støres oppfordring om økt samarbeid til å omhandle et ansvar for å gi tilbakemeldinger til landsdelens politikere for de områder vi opplever at regional samarbeid virker. Samarbeidet på tvers av fylkesgrensene er en forutsetning for at HATS som organisasjon kan yte god service, øke kompetansen til og gi inspirasjon til våre ildsjeler i landsdelen.

Denne teksten er også trykket i papirutgaven av iTromsø.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER