Bilde: Baske Glæder

Dokumentarteater av høy kvalitet

Med utgangspunkt i jødenes historie i Norge, tar Barske Glæders
siste produksjon Norsk Nok opp problemstillinger som
overgrep, innvandring og rasisme. Dette er teater som fungerer både
på et politisk og pedagogisk nivå, skriver vår anmelder, Elisabeth
Leinslie, etter premieren i Oslo igår.

Forestillingsnavn: Norsk Nok

Spillested: Kulturkirken Jakob

Manus og skuespiller: Janne Langaas

Regi og dramaturgi: Lene Therese
Teigen

Scenografi og video: Christina
Lindgren

Lyddesign: Tov Ramstad

“Mot er noe som smitter. Det er som en bølge som river alle med
seg, også de som egentlig ikke tør.” Dette manifestlignende
utsagnet benyttes flere ganger i løpet av forestillingen Norsk
Nok
og fungerer som en oppfordring til aktivt å ta ansvar for
våre medmennesker. Parallelt forsterkes dette ved at det stilles
spørsmål ved individers sviktende mot og idégrunnlag i situasjoner
hvor overgrep begås.

Usentimentalt

I en usentimental stil forteller og spiller Janne Langaas
jødenes historie i Norge. Hun begynner med å sveipe over Norges
historie i forhold til offentlig utstøting av folkegrupper generelt
og jøder spesielt. Fra Olav den Helliges forbud mot ikke-kristne i
år 1000, via Martin Luthers bok fra 1543 hvor han propaganderer for
å stenge jøder ute fra Norge, grensene som stenges for jøder i
1687, Grunnlovens antijødiske paragraf 2 (1814), til Henrik
Wergelands kamp om å få paragraf 2 i Grunnloven strøket, noe som
gjennomføres i 1851. Det historiske streifet stopper den
12.november 1942 – når Vidkun Quisling gjeninnfører paragraf 2 og
Luthers 400 år gamle bok brukes som begrunnelse for at jødene skal
utestenges fra landet.

Det skjer i vår tid også

Videre benyttes sterke dokumentarhistorier om
destruksjonsprosessen av jødene i Norge under annen verdenskrig som
grunnlag for å fortelle om dette mørke stykket norsk historie.
Samtidig trekkes linjer til nåtiden med små innstikk fra hendelser
i vår samtid; umiddelbare hjemsendelser av asylsøkere (også barn),
rasistisk motiverte drap og blind vold. Innstikkene er verken
påtrengende eller spesielt pedagogiske, snarere en påminnelse om at
det skjer grove overgrep i det norske samfunn også i dag. De større
forbindelseslinjene må vi trekke selv, og dette er noe av det som
gjør denne forestillingen interessant. Vi oppfordres til å tenke og
se sammenhenger selv.

Kvalitetsteater

Norsk Nok er dokumentarteater av høy kvalitet. Det
mangfoldige tekstmaterialet av faglitteratur, forskningsmateriale,
avisartikler og øyenvitneskildringer er nøye plukket ut og
gjennomarbeidet til minste detalj. Tekstmaterialet er samplet med
autentiske radiosendinger, opplesninger, videoprojeksjoner,
miniatyrscenografi og et meget hensiktsmessig musikkutvalg, i en
montasje-dramaturgi som ikke glipper en eneste gang. Det bevisste
tverrestetiske formgrepet understøttes av en regi som ligger mellom
foredraget, monologen og performancens estetikk, hvor monologen om
Gogo Bakkes familiehistorie fra andre verdenskrig bærer
historien.

Lærestykke

Forestillingen forholder seg til en politisk kunsttradisjon.
Tradisjonelt sett anses politisk teater som en form for teater som
ber publikum ta til seg en spesifikk holdning. Denne forståelsen
bygger på et konsensusorientert psykologiskrealistisk teater. En
forståelse som hviler på tanken om at tilskuerens identifikasjon
med de etiske handlingene og holdningene som speiles på scenen er
nok i seg selv. Men, Norsk Nok går et hakk videre. I en
bredt forståelig og lett agiterende form stiller Langaas direkte
spørsmål om våre holdninger og refleksjoner rundt tematikken.
Dermed drar Barske Glæder tematikken ut av den ensidige
konsensusorienterte scenekunsten. Og snarere enn å falle inn i en
politisk og pedagogisk programkunst – som florerte på 1970-tallet,
beveger forestillingen seg over i lærestykke-sjangeren lignende den
vi kjenner fra Brecht-tradisjonen.
Det ligger mye informasjon lagret i denne forestillingen.
Informasjon som mange nok kjenner igjen, men også som mange burde
få kjennskap til. Spesielt tenker jeg at dette teaterstykket retter
seg mot skoleungdom. Både rent informativt, men også for å sette i
gang diskusjoner rundt holdninger til overgrep, innvandring og
rasisme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER