Forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen håper regjeringen vil se på strakstiltak for kunstnere som får oppdragene sine avlyst. Foto: Lars Opstad

Korona får store konsekvenser for scenekunstnere

De mange forestillingsavlysningene knyttet til koronaviruset får konsekvenser for scenekunstnere. Kunstnerorganisasjonene fremhever at kunstnere er sårbare i en situasjon som denne.

De kommende dagene avlyses det mange forestillinger på teatre og andre visningssteder rundt omkring i landet for å hindre smittespredning av koronaviruset Covid-19. Norsk Skuespillerforbund (NSF) sendte i dag ut en pressemelding der de understreker at de har forståelse for avlysningene, men påpeker at det rammer skuespillere hardt økonomisk. De oppfordrer derfor regjeringen om å iverksette strakstiltak for næringsdrivende kunstnere. Mange scenekunstnere er selvstendig næringsdrivende og kan bli stående uten inntekt hvis avlysningene blir langvarige.

– Skuespillere som arbeider fast eller på åremål på institusjonsteatrene kan bli permittert, og vil i tilfelle motta dagpenger. Men det det store flertallet av skuespillere arbeider på korte kontrakter, og har ikke noe sikkerhetsnett. Jeg håper regjeringen vil se spesielt på strakstiltak for å sikre denne gruppen, sier forbundsleder i NSF, Knut Alfsen i pressemeldingen.

Forbundsleder i Norske Dansekunstnere (NoDa), Kristine Karåla Øren, er også klar på at dette har store konsekvenser for mange av hennes organisasjons medlemmer. I et brev som ble sendt ut til medlemmene i dag påpekes det hvordan dansekunstnere er utsatt for smitte fordi de ofte jobber svært nær hverandre. I brevet skriver de at de har jurister som jobber med å utarbeider juridisk informasjon og veiledning til de som opplever å få arbeidsoppdrag avlyst eller bli permittert.

Fagforeningen Creo – forbundet for kunst og kultur har i dag sendt brev til tre departement, Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet. I brevet skriver forbundsleder i Creo, Hans Olav Rian, at selv om tiltakene er helt nødvendige og de støtter gjennomføringen av dem, vil det ikke vil være rimelig å forvente at det er de enkelte kunstnerne og kompaniene som skal måtte bære de økonomiske tapene som kommer som en konsekvens av folkehelsetiltakene. Creo foreslår derfor fire tiltak som kan bidra til å hjelpe enkeltkunstnere og små kunstnerbedrifter:

Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangementsarrangør, underleverandør og musikere/kunstnere/artister som rammes som følge av stenging/avlysning.

En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere. Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og blir fanget opp av ett sikkerhetsnett. Kunstnere som opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak mister betydelige inntekter har ikke den samme tryggheten. Det samme gjelder kunstnere som primært livnærer seg som frilanser. I denne særdeles spesielle situasjoner mener vi at myndighetene må etablere ett tilsvarende sikkerhetsnett som det som finnes for arbeidstakere for selvstendig næringsdrivende og frilansere som uforskyldt mister store deler av sine inntekter.

Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger. I dag er det slik at støtte fra disse ordningene ytes med krav om at det omsøkte antall konserter/prosjekter må gjennomføres. Om ikke må hele eller deler av støtten tilbakebetales. I den særdeles uvanlige og krevende situasjonen som vi er inne i nå mener vi at denne regelen midlertidig må suspenderes. Det vil være urimelig å kreve tilbakebetaling av støtte på bakgrunn av forhold som helt ligger utenfor kunstnernes kontroll, forhold som også har oppstått eller vil oppstå på bakgrunn av myndighetens råd om avlysninger og/eller stengninger. Dette må også gjelde støtte som er kommet fra andre offentlige myndigheter og instanser, samt fra enkeltkommuner og fylkeskommuner.

Likviditetsfremmende tiltak. Det er behov for garantiordninger som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase. Tiltak som bør vurderes er utsatte innbetalingsfrister for arbeidsgiveravgift og moms.

KOMMENTAR
  • Tormod Lindgren :

    Takk Knut, Kristine og Creo for at dere er frempå i denne saken !

    For freelance dansere og skuespillere er det eneste rimelig pålitelige hjelpetiltaket i Norge danse- og skuespilleralliansen. Det er en forpliktende støtteordning med egen post på kulturdepartementet som skal sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold. For de 100 heldige og dyktige . https://skuda.no/om-alliansen/ofte-stilte-sporsmal

    Denne ordningen har sin modell fra Sverige, som igjen har sin modell fra Frankrike hvor “Intermittence du spectacle” ordningen inkluderer de fleste funksjonene i scenekunstfeltet. Ordningen har blitt sterkt redusert de siste årene, det er høyere krav på egenaktivitet/oppdrag og mindre utbetaling i ledighetsperioden, men ordningen som ble etabliert i 1936 (for filmarbeidere) og i 1968 for scenekunstnere fungerer fremdeles ! Pr 2016 var det 117 000 som hadde nytte av denne ordningen som i tillegg til økonomisk støtte mellom oppdrag tilbyr kurs og videreutdannelse.

    Jeg har et ønske om at denne ordningen, som er en helt unikt tillitserklæring mellom stat og kunstnere , skal utvides til flere fagfelt. Freelancetilværelsen er krevende også for scenografer, kostymedesignere, rekvisitører, komponister. Også utenfor Korona tider ! 6 juni er kalenderen min tom !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER