– Har informert godt nok

Instituttleder Arne Bugge Amundsen svarer på anklagene fra fagutvalget for teatervitenskap ved Universitetet i Oslo om at han er inhabil og har holdt tilbake informasjon.

Norsk drama i Moskva

Fire dramatikere og en delegasjon fra Dramatikkens Hus inntok byen og fikk se sine egne stykker satt opp som skisse-produksjoner av russiske skuespillere og regissører.

Veldig uvanlig

Det finnes penger utenfor Kulturrådet, også for frie scenekunstgrupper, men privat sponsing er ikke utbredt på feltet, forteller organisasjonene.

SISTE SAKER