Vilde Standal Bøyum

ARTIKLER av Vilde Standal Bøyum

Vi ser deg, storebror!

Personhood set i gang tankeprosessar rundt digital undertrykkelse og kontroll

Flokkmentalitet over individualitet

Gjennom vakre rørsler får publikum vere vitne til eit samfunn som på overflata oppmuntrar til individualitet, men som forventar at menneske ikkje skal skilje seg ut.

SISTE SAKER