Tove Bratten

ARTIKLER av Tove Bratten

En oppklaring om kunstnerskapsbedriftene

Daglig leder i Danse- og teatersentrum, Tove Bratten, kommer her med det hun mener er en nødvendig oppklaring i lys av Tone Hansen og Silje Thingstad sine debattinnlegg om kunstnerskapsfinansiering og scenekunststrategien.

Fri scenekunst i fritt fall

Daglig leder i Danse- og teatersentrum, Tove Bratten, løfter det historiske perspektivet inn i debatten om kunstnerskapsfinansiering og etterlyser signaler om bedring for de etablerte kunstnerskapene i statsbudsjettet for 2020.

Nekrolog: Lisbeth Bodd (1958-2014)

NEKROLOG: – Lisbeth Bodd var raus, inkluderende og skarp – både som menneske og i sitt kunstneriske arbeid, skriver Elisabeth Leinslie og Tove Bratten i Danse- og teatersentrum.

Trenger ressurser til registrering

INNLEGG: – DTS er enige i at det mangler kvantitative analyser av Kulturløftets virkning på det frie scenekunstfeltet. Vi har nå verktøy som kan systematisere en detaljert statistikk, men trenger ressurser til å samle inn og registrere informasjonen, skriver daglig leder Tove Bratten i sitt svar til Anne-Britt Gran.

– Den frie scenekunsten er budsjettets taper

INNLEGG: Årets budsjettforslag innebærer en reell svekkelse av det frie scenekunstfeltet, og den går verst ut over de frie teatergruppene, skriver Tove Bratten i Danse- og Teatersentrum.

SISTE SAKER