Ragnhild Freng Dale

Ragnhild Freng Dale

Ragnhild Freng Dale er skribent, scenekunstner og stipendiat ved Scott Polar Research Institute, Universitetet i Cambridge. Hun skriver om tema relatert til kunst, samfunn, industri og aktivisme, og har fartstid både som utøver, observatør og prosjektmedarbeider med teatergrupper i blant annet Tyskland, Polen og Storbritannia. Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.
ARTIKLER av Ragnhild Freng Dale

Verdier og markedsprofitt i kulturen

Kultur og næring står i et spenningsfelt med interessemotsetninger av ulik politisk, økonomisk og verdimessig karakter – i Norge som ellers i verden. Er det utdatert å snakke om etikk og verdier, spør Ragnhild Freng Dale etter å ha vært på Kildenkonferansen.

Politisk gambling i Sameland

KRITIKK: På Golden Ája Lapland Casino & Motel møttes nykapitalisme og urfolkskamp i et omformet bedehus på Nordkjosbotn: Et lekent og ironisk konsept med potensial for videreutvikling, skriver Ragnhild Freng Dale.

Ta pengene og løp? Private kulturpenger i Storbritannia

Mens norsk kulturliv diskuterer kunstnerøkonomi, sponsing og entreprenørskap, sliter kunstnere i Storbritannia etter de siste årenes dramatiske kulturkutt. Etiske dilemma blir en stadig større del av hverdagen når pengene skal komme fra private kilder, skriver Ragnhild Freng Dale.

Voksen jubilant, ung scenekunst

KRITIKK: Med jubileumsboken «Scenekunsten og de unge» forsøker Scenekunstbruket å bringe noe nytt inn i den kollektive diskursen rundt utviklingen av scenekunstfeltet. De lykkes langt på vei, men samtalen utelater noen av de mest sentrale stemmene, skriver Ragnhild Freng Dale.

Kraftfulle urfolksstemmer

KOMMENTAR: For kunstnere fra folkegrupper som kjemper mot undertrykkelse, kan det politiske vanskelig skilles fullstendig fra kunsterskapet. Ragnhild Freng Dale skriver om møter mellom kunst og urfolkspolitikk under sommerens Riddu Riđđu-festival.

SISTE SAKER