Ragnhild Freng Dale

Ragnhild Freng Dale

Ragnhild Freng Dale er skribent, scenekunstner og stipendiat ved Scott Polar Research Institute, Universitetet i Cambridge. Hun skriver om tema relatert til kunst, samfunn, industri og aktivisme, og har fartstid både som utøver, observatør og prosjektmedarbeider med teatergrupper i blant annet Tyskland, Polen og Storbritannia. Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.
ARTIKLER av Ragnhild Freng Dale

Med nord som kraftsentrum

Årets Festspill i Nord-Norge preges av akjsonsvilje og kunsterisk kvalitet med tyngdepunkt i de nordlige perspektivene.

Unntakstilstand og stillstand

03:08.38 Tilstander av Unntak (Versjon #1) av Tore Vagn Lid er en uhyggelig påminner om hvor desorienterende unntakstilstanden er, men i Harstad er det noe som virker uferdig i den sceniske behandlingen av 22. juli.

Utfordrende framtidsfiction

Hva skjer når et teaterkonsept tar over en hel festival? Den markasamiske festivalen Márkomeannu manet tre samepolitiske pionerer tilbake til framtiden – i 2118 – for å gi publikum nye perspektiver på samtiden.

Makten, æren og oljelandet

Tingretten har felt dom i klimasøksmålet. Blir det noen neste akt?

Kunsten å saksøke staten

Regjeringsadvokaten har i rettssalen kalt klimasøksmålet som pågår i Oslo tingrett for ”en forestilling”. Hva ligger i det? Ragnhild Freng Dale har fulgt saken i retten og skriver om dramaturgi og offentlighet.

Inn i det antropocene

– Hvis mennesket må innfinne seg med at vi er i en antropocen tidsalder, viste årets teaterfestival i Fjaler at festivalformen er en fin mulighet til å utforske og utvide forståelsen av hva dette betyr. Ragnhild Freng Dale har sett teater om faktafornektelse, landskapsspekulasjon, sci-fi, økosofi og utvidet virkelighet i Dale i Sunnfjord.

En sanningskommisjon på scenen

Kan kunsten virke der samfunnet svikter? Giron Sámi Theáhter forsøker å gi svar.

Til gruva skiller oss ad?

Både på svensk og norsk side av Sápmi handler den nye dramatikken for tiden om gruvedrift. – Begge forestillingene synliggjør at dette ikke er spørsmål som kun berører ett sted, én bygd, eller ett lokalsamfunn, skriver Ragnhild Freng Dale.

Man er først og fremst menneske

“Vidas Extremas” bringer sammen urfolkskultur, rap og hiphop fra to sider av kloden. I kveld vant forestillingen Heddapris for særlig kunstnerisk innsats. Ragnhild Freng Dale har snakket med regissør Jon Tombre og produsentene Christina Hætta og Nicolai López.

Motstand som drivkraft i teater

SEMINAR: Når ikke ordet eller jussen kommer videre, er det kraft i det skapende. Ragnhild Freng Dale har vært på Giron Sámi Teáhters seminar om kunst og aktivisme i Jokkmokk, Sverige.

Estetikker, makt og nettverk på dansefeltet

5-7.november arrangerte dansenettverket keðja seminarer i Hammerfest, parallelt med Dansefestival Barents. Ragnhild Freng Dale rapporterer fra seminar om vinnere og tapere på dansefeltet og seminar om barn som dansepublikum.

Lokalglobalt samfunnsteater

KRITIKK: – Nordting er en blanding av feiring, harselering og kritikk som både avvæpner og treffer. Ragnhild Freng Dale har sett ungdom i Hammerfest stemme over egen fremtid.

Bekmørkt om vold i hjemmet

KRITIKK: Skoavdnji er et urovekkende møte med konsekvensene av å ikke ta et oppgjør med menneskets mørke sider. Ragnhild Freng Dale har sett Beaivváš' nyeste oppsetning i Kautokeino.

Meditasjon og vitamininnsprøytning

KRITIKK: CODA-festivalen viser flere forestillinger der norske og samiske danse- og musikktradisjoner møtes. – Både i Jorgáhallan og Leakhit går tradisjon og nyskapning hånd i hånd, skriver Ragnhild Freng Dale.

Postdramatisk fellesskap?

KOMMENTAR: I et postdramatisk teaterlandskap er det ingen oppskrifter eller ingredienslister som definerer feltet alene. Det er derfor det er så viktig å snakke sammen. Ragnhild Freng Dale har vært på Tore Vagn Lids symposium om postdramatisk teater i Bergen.

SISTE SAKER