Ragnhild Freng Dale

Ragnhild Freng Dale

Ragnhild Freng Dale er skribent, scenekunstner og stipendiat ved Scott Polar Research Institute, Universitetet i Cambridge. Hun skriver om tema relatert til kunst, samfunn, industri og aktivisme, og har fartstid både som utøver, observatør og prosjektmedarbeider med teatergrupper i blant annet Tyskland, Polen og Storbritannia. Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.
ARTIKLER av Ragnhild Freng Dale

Til gruva skiller oss ad?

Både på svensk og norsk side av Sápmi handler den nye dramatikken for tiden om gruvedrift. – Begge forestillingene synliggjør at dette ikke er spørsmål som kun berører ett sted, én bygd, eller ett lokalsamfunn, skriver Ragnhild Freng Dale.

Man er først og fremst menneske

“Vidas Extremas” bringer sammen urfolkskultur, rap og hiphop fra to sider av kloden. I kveld vant forestillingen Heddapris for særlig kunstnerisk innsats. Ragnhild Freng Dale har snakket med regissør Jon Tombre og produsentene Christina Hætta og Nicolai López.

Motstand som drivkraft i teater

SEMINAR: Når ikke ordet eller jussen kommer videre, er det kraft i det skapende. Ragnhild Freng Dale har vært på Giron Sámi Teáhters seminar om kunst og aktivisme i Jokkmokk, Sverige.

Estetikker, makt og nettverk på dansefeltet

5-7.november arrangerte dansenettverket keðja seminarer i Hammerfest, parallelt med Dansefestival Barents. Ragnhild Freng Dale rapporterer fra seminar om vinnere og tapere på dansefeltet og seminar om barn som dansepublikum.

Lokalglobalt samfunnsteater

KRITIKK: – Nordting er en blanding av feiring, harselering og kritikk som både avvæpner og treffer. Ragnhild Freng Dale har sett ungdom i Hammerfest stemme over egen fremtid.

Bekmørkt om vold i hjemmet

KRITIKK: Skoavdnji er et urovekkende møte med konsekvensene av å ikke ta et oppgjør med menneskets mørke sider. Ragnhild Freng Dale har sett Beaivváš' nyeste oppsetning i Kautokeino.

Meditasjon og vitamininnsprøytning

KRITIKK: CODA-festivalen viser flere forestillinger der norske og samiske danse- og musikktradisjoner møtes. – Både i Jorgáhallan og Leakhit går tradisjon og nyskapning hånd i hånd, skriver Ragnhild Freng Dale.

Postdramatisk fellesskap?

KOMMENTAR: I et postdramatisk teaterlandskap er det ingen oppskrifter eller ingredienslister som definerer feltet alene. Det er derfor det er så viktig å snakke sammen. Ragnhild Freng Dale har vært på Tore Vagn Lids symposium om postdramatisk teater i Bergen.

Verdier og markedsprofitt i kulturen

Kultur og næring står i et spenningsfelt med interessemotsetninger av ulik politisk, økonomisk og verdimessig karakter – i Norge som ellers i verden. Er det utdatert å snakke om etikk og verdier, spør Ragnhild Freng Dale etter å ha vært på Kildenkonferansen.

Politisk gambling i Sameland

KRITIKK: På Golden Ája Lapland Casino & Motel møttes nykapitalisme og urfolkskamp i et omformet bedehus på Nordkjosbotn: Et lekent og ironisk konsept med potensial for videreutvikling, skriver Ragnhild Freng Dale.

Ta pengene og løp? Private kulturpenger i Storbritannia

Mens norsk kulturliv diskuterer kunstnerøkonomi, sponsing og entreprenørskap, sliter kunstnere i Storbritannia etter de siste årenes dramatiske kulturkutt. Etiske dilemma blir en stadig større del av hverdagen når pengene skal komme fra private kilder, skriver Ragnhild Freng Dale.

Voksen jubilant, ung scenekunst

KRITIKK: Med jubileumsboken «Scenekunsten og de unge» forsøker Scenekunstbruket å bringe noe nytt inn i den kollektive diskursen rundt utviklingen av scenekunstfeltet. De lykkes langt på vei, men samtalen utelater noen av de mest sentrale stemmene, skriver Ragnhild Freng Dale.

Kraftfulle urfolksstemmer

KOMMENTAR: For kunstnere fra folkegrupper som kjemper mot undertrykkelse, kan det politiske vanskelig skilles fullstendig fra kunsterskapet. Ragnhild Freng Dale skriver om møter mellom kunst og urfolkspolitikk under sommerens Riddu Riđđu-festival.

SISTE SAKER