Foto: Bjørn Moe

Morten Gjelten

ARTIKLER av Morten Gjelten

Provoserende kunst og ytringsmangfold

Direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Morten Gjelten, har skrevet en kommentar om FrPs Silje Hjemdal spørsmål om offentlig finansiering av kunst som kan oppleves provoserende.

Priser til glede og besvær

Direktør i NTO, Morten Gjelten, svarer her på Maren Saedis kronikk fra 2. mars om hvorfor det ikke finnes priser til norsk kostymedesign. Gjelten er ikke helt enig.

Bevar teatervitenskap – uttalelse fra NTO og norske teaterledere

For norsk teater er det helt essensielt at det finnes et vitalt teatervitenskapelig miljø, skriver NTO og NTLF i denne uttalelsen som er sendt til Universitetet i Bergen, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

En flerstemmig offentlighet

INNLEGG: Det er behov for å styrke kunnskapen om faktiske forhold i norsk scenekunst, all den tid virkelighetsbeskrivelsene er såpass forskjellige, skriver direktør i NTO Morten Gjelten i dette svaret til Hans Henriksens innlegg 5. februar.

Jakten på helheten

INNLEGG: – Etter innføring av rammetilskuddsordningen i 1990 ble teatrenes egeninntekter ikke lenger trukket inn i beregning av driftstilskudd, skriver NTOs direktør Morten Gjelten blant annet i dette svaret til KHIO-professor Hans Henriksen. NTO er glade for alle presiseringer som kan hindre at man snakker forbi hverandre.

Særpreg og demografi

INNLEGG: – Hans Henriksens virkelighetsbilde for norsk teater gjelder ikke utenfor de store byene, skriver direktør i NTO, Morten Gjelten i dette svaret til KHiO-regissørens utspill rundt omleggingen av Oslo Nye Teater.

SISTE SAKER