Julie Rongved Amundsen

ARTIKLER av Julie Rongved Amundsen

NRK utlyser nyopprettet stilling som musikksjef

Før jul møtte NRK kritikk for tilbudet sitt på klassisk musikk på Scenekunst.no. Nå utlyser de en nyopprettet stilling som musikksjef.

Om konspirasjonsteorienes anatomi

Pia Maria Roll sier at hun ble enda mer lettet enn hun forventet av dommen mot Laila Bertheussen, men hun advarer allikevel mot konspirasjonsteorier og maner til kunnskap om hvordan de tar tak i samfunnet.

Med dedikasjon til feltet

Etter 28 år som leder av Danse- og teatersentrum går Tove Bratten av med pensjon til sommeren.

Mister Kulturrådet tilliten?

Kulturrådet har vært gjennom en stor omorganisering, scenekunstkonsulenten ser ut til å forsvinne i sin nåværende form og kommunikasjonsavdelingen har laget podkast med Sløseriombudsmannen. Går det på tilliten løs?

Øyvind Jørgensen Produksjoner legges ned

Dansekunstner Øyvind Jørgensen legger ned kompaniet sitt etter 26 år og retter sterk kritikk mot Kulturrådet og Kulturdepartementet.

Hjemme er et annet sted

Vi hjemløse av Kathrine Nedrejord er blitt til et fint, lite lyddrama som menneskeliggjør det umenneskelige og skaper gode refleksjonsrom.

– Vi må aldri stoppe

I august 2021 tar Pekka Kuusisto over som ny kunstnerisk leder for Det Norske Kammerorkester etter Terje Tønnesen som har hatt stillingen siden starten i 1977.

Hvor er debatten om kulturen og koronaen?

Hvilke konsekvenser får nedstengningene på kulturfeltet, og hvilke løsninger bør vi lete etter?

Klangen av historie

26. januar disputerer musikkviter Emil Bernhardt til graden ph.d. med en avhandling om dirigenten Nikolaus Harnoncourt.

– Opera er ikke bare for spesielt interesserte

1. januar tiltrådte Eivind Gullberg Jensen som operasjef for Bergen Nasjonale Opera. Scenekunst.no har tatt en prat med ham om stillingen.

Hva er et nasjonalteater?

Krisen Nationaltheatret opplever nå kan henge sammen med den kulturpolitiske forståelsen av hva et nasjonalteater er.

God jul!

2020 går mot slutten. Julie Rongved Amundsen takker alle skapende kunstnere for jobben de har gjort i det krevende året som har gått og ønsker alle lesere en riktig god jul.

Ideologiens speil

Til tross for at forfatterne burde tatt noen tydeligere valg, er mesteparten av arbeidet såpass godt at Drama for barn – Teatrets sjel kommer til å bli et referanseverk for norsk barneteaterhistorie.

En verden på Økern

På Økern i Oslo vokser det frem et nytt teater. I en by der det er et stort behov for prøvelokaler og arbeidssteder skal det bygges et teater som stiller seg til disposisjon for det frie scenekunstfeltet generelt og for scenekunst for barn og unge spesielt.

Om å lage teater som ingen får se

Feil Teater lager teater for de som trenger det i tiden de trenger det mest. Men de får ikke lov til å spille det.

SISTE SAKER