Julie Rongved Amundsen

ARTIKLER av Julie Rongved Amundsen

Postmoderne tenåringsdrama

Bérénice er påpeker på festlig vis likhetene mellom tenåringsdramaet og fransk klassisisme.

Vi som har ventet på Anette Trettebergstuen

Mange i kulturfeltet har ønsket seg Anette Trettebergstuen som kulturminister. Det gir henne mye å levere på.

Frilansere kan få hybridpensjon

Finansdepartementet bekrefter LOs påstand om hybridpensjon for frilansere

Hva er egentlig mangfold? – Statsbudsjettet 2022

Jeg savner en tydelig retning i kulturpolitikken og vet ikke om jeg tror på mangfoldssatsningen.

Pensjonen, arbeidslivet og streiken

Streiken i kultursektoren avdekker forskjellene.

Om å elske teater

Verk Produksjoners Opening Night er en kjærlighetserklæring til teatret.

Kroppene og forvandlingene

Janne-Camilla Lysters Metamorphoses finner sin styrke i det kroppslige samspillet mellom lyd og dans.

– Må alle være politiske aktører?

Hva skal de etablerte kompaniene gjøre når de mister kunstnerskapsstøtten? Nå ser det kritisk ut både for De Utvalgte og Verk produksjoner.

En strategi å følge med på

Scenekunststrategien er mer håndfast enn man kunne vente, og det er flere gode satsninger, men mange spørsmål er ikke besvart.

Tiden, lyset og objektet

I Lux Tempus møter tiden og lyset menneskene og omgivelsene.

Den betraktede

Berit Einemo Frøysland tolkning av Fassbinders karakter Petra von Kant er et spennende bidrag til lesningen.

Kritisk til Figurteater-utlysning

Figurteateret i Nordland har utlyst stillingen som kunstnerisk leder, men de ber ikke om kompetanse på figurteater.

Kunsten og ideologien

Den norske anti-intellektualismen og anti-elitismen rammer ikke de virkelige elitene, men er et hinder for fordeling av godene. Kunst er et gode vi må verne om.

– Noe for alle, men ikke alltid

Mats Borch Bugge er ny musikksjef i NRK. Han vil at NRK skal speile bredden, men samtidig må man erkjenne at det er ulike behov.

Barnas verden

Årets sommerteater i Frognerparken presenterer en verden som er litt for generell.

SISTE SAKER