Julie Rongved Amundsen

ARTIKLER av Julie Rongved Amundsen

Oppofringen

En danser og et band er noen ganger alt som skal til for å skape en magisk rituell stemning.

Mettet og mangfoldig

The American Moth er et så mangfoldig og mettet verk at det er vanskelig å trenge helt inn.

-Krisen har avslørt mange ting

Det er ikke bare lett å drive teater i en grønn region når verden for øvrig er hardt rammet av pandemien. Scenekunst.no har snakket med teatersjef Egill Pálsson på Hålogaland Teater.

Ormebolsshow

Sløserikommisjonen fremstår som teater med uklare konfliktlinjer.

-En spennende tid for norsk scenekunst

Hege Knarvik Sande blir ny direktør i Danse- og teatersentrum, og Scenekunst.no har snakket med henne om den nye jobben.

Kanskje til og med lykkefølelse

Hvilken betydning har kulturen i samfunnet vårt når den stadig vekk nedprioriteres så kraftig?

Kommer det flere teaterkompanier?

Hvis det stemmer at det er laber tilvekst av nye teaterkompanier, hva kommer det av?

Det er rom for uenighet i scenekunstfeltet

I et svar til Anki Gerhardsen i Aftenposten skriver Julie Rongved Amundsen at det er rom for uenigheter i scenekunstfeltet, men det er stor enighet om at man skal slippe å hetses på jobb.

Kroppen, livet og døden

ULFs forestilling Psalm for a slut er kanskje en seksualisert salme som tittelen antyder, men den viser også frem stor bredde i den menneskelige erfaringen.

Veien videre

Kulturrådets seminar om hets og trakassering pekte på mange av de problemstillingene vi står overfor, og kanskje gir disse problemstillingene oss muligheter til å peke ut retninger videre.

– Vi ønsker oss en bredere vifte

Riksteatret går nye veier i å finne gode teaterprosjekter. Og de håper på å kunne dele dem. Julie Rongved Amundsen har snakket med teatersjef på Riksteatret, Arne Nøst, om Rikspitch, Riksteatrets nye innspillssatsning.

Kulturministeren ber kulturfeltet om debatt

I dag ble Norges første stortingsmelding om kultur for barn og ungdom lagt frem på Kulturtankens årskonferanse. Abid Raja har snakket med Scenekunst.no om betydningen av den.

Barnas musikkteater konkurs

Barnas musikkteater har vært Norges største tilbydere av scenekunst til barnehagene. Nå har pandemien og usikre strukturer gjort at de må legge ned.

Hva gjør vi når kunstnere trues?

Den frie kunsten settes i fare når kunstnere mottar trusler, men også på et solidarisk plan må vi handle når trusler blir en del av kunstnerhverdagen.

Kulturpolitikk på ville veier

Hva vil Kulturdepartementet med de strukturelle endringene av forvaltningen av norsk scenekunst? Det er virkelig ikke godt å si.

SISTE SAKER