Julie Rongved Amundsen

ARTIKLER av Julie Rongved Amundsen

Kulturpolitikk på ville veier

Hva vil Kulturdepartementet med de strukturelle endringene av forvaltningen av norsk scenekunst? Det er virkelig ikke godt å si.

Scenekunst trenger fagspesifikk forvaltning

Scenekunst trenger fagspesifikk forvaltning, og det må arbeides med å bygge tillit både eksternt og internt. Det skriver Julie Rongved Amundsen i dette svaret til direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Det politiske teatret er ikke tidsbestemt

Teaterviter Anna Watson disputerer 19. februar. Scenekunst.no har snakket med henne om avhandlingen og det politiske teatret i Norge.

-Et mangfoldig kunstliv er viktig for rådet

Rådsleder i Norsk Kulturråd, Lars Petter Hagen, svarer her på noen av spørsmålene som blir reist i intervjuet med Ferske scener.

-De bør ikke bli sin egen største fiende

Ferske scener har klaget på avslaget på kunstnerskapsfinansiering til Kulturrådet, og med det har de åpnet debatten om geografisk skjevfordeling av langsiktig støtte.

Blir kulturlivet glemt?

Hvorfor vier ikke helsebyråkrater og politikere nedstengningen av kulturlivet mer oppmerksomhet, og hva er egentlig begrunnelsen for den langvarige nedstengningen?

Hvordan skaper og beholder man tillit?

Faglighet og tillit kommer ikke av seg selv, skriver Julie Rongved Amundsen i svar til Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

-Teater skal gjøre oss klokere

Janne Langaas blir ny teatersjef på Teater Manu. Scenekunst.no har snakket med henne om den nye jobben og om tegnspråkteatret.

Et hus med mange stemmer

Alexander Roberts er ny teatersjef på Rosendal Teater. Vi har tatt en kort samtale med ham om tanker og planer for teatret.

NRK utlyser nyopprettet stilling som musikksjef

Før jul møtte NRK kritikk for tilbudet sitt på klassisk musikk på Scenekunst.no. Nå utlyser de en nyopprettet stilling som musikksjef.

Om konspirasjonsteorienes anatomi

Pia Maria Roll sier at hun ble enda mer lettet enn hun forventet av dommen mot Laila Bertheussen, men hun advarer allikevel mot konspirasjonsteorier og maner til kunnskap om hvordan de tar tak i samfunnet.

Med dedikasjon til feltet

Etter 28 år som leder av Danse- og teatersentrum går Tove Bratten av med pensjon til sommeren.

Mister Kulturrådet tilliten?

Kulturrådet har vært gjennom en stor omorganisering, scenekunstkonsulenten ser ut til å forsvinne i sin nåværende form og kommunikasjonsavdelingen har laget podkast med Sløseriombudsmannen. Går det på tilliten løs?

Øyvind Jørgensen Produksjoner legges ned

Dansekunstner Øyvind Jørgensen legger ned kompaniet sitt etter 26 år og retter sterk kritikk mot Kulturrådet og Kulturdepartementet.

Hjemme er et annet sted

Vi hjemløse av Kathrine Nedrejord er blitt til et fint, lite lyddrama som menneskeliggjør det umenneskelige og skaper gode refleksjonsrom.

SISTE SAKER