Julie Rongved Amundsen

ARTIKLER av Julie Rongved Amundsen

I synkesengen

Det retnings- og formålsløse i drømmelogikken er det som gir Somnambul sin helt egne mening.

Tidsskriftenes tid er nå

Kulturdepartementet økte ikke tilskuddene til tidsskriftsordningen i statsbudsjettet for 2022, og med det har de oversett tidsskriftenes betydning og utfordringer.

Den usikre publikumserfaringen

Nina Helene Jakobia Skogli disputerer til graden ph.d 21. januar. Vi har spurt henne om avhandlingsarbeidet.

Bekymret for manglende kompensasjon

Danse- og teatersentrum er bekymret for at scenekunstnere som må avlyse internasjonale turneer ikke blir kompensert. Kulturdepartementet sier at det er vanskelig å kompensere for tiltak verden rundt.

Godt nytt tiltaksår

Hvis publikum ikke får tilgang til salene, mister scenekunstarenaene sin legitimitet.

En pauseperle

Kinships er ammetåkas perfekte pause.

Resignert overskridelse

Det kunne være mer eksplosivt, men den frustrerende resignasjonen avspeiler kanskje allikevel bedre følelsen av å leve i desember 2021.

– Færre fergeforbindelser

Fra 1. juni 2023 blir Nora Evensen teatersjef på Brageteatret i Drammen

En drøm om folketeater

Veien til folketeatret går ikke gjennom anti-elitisme.

Teater om det grusomme

Antiteatret har laget ambisiøst, ubehagelig, politisk teater om overgrep mot barn som oppleves altfor ledende.

Vil bidra til kunstformens fremgang

Yngvild Aspeli begynner i jobben som kunstnerisk leder for Figurteateret i Nordland etter sommeren 2022. I dette intervjuet snakket hun om figurteatret som innovativ kunstform.

Figurenes hav

Ruffen og den flyvende hollender er velgjort figurteater som kunne vært større og skumlere.

– Black Box teater skal være et alternativ

Jørgen Knudsen tiltrår stillingen som teatersjef på Black Box teater 1. august 2022. Den største jobben i hans sjefstid vil være arbeidet med nye lokaler

– Publikum må føle seg sett av teatret

Runar Hodne mener at den fleksibiliteten som finnes på Oslo Nye Teater er en gavepakke for enhver teatersjef.

Arbeidslivet og kunsten

Streiken i kultursektoren har synliggjort hvor sårbart kunstlivet er og hvilke arbeidslivsutfordringer sektoren står overfor.

SISTE SAKER