Frøydis Århus

ARTIKLER av Frøydis Århus

Reaksjonært samtidsdrama

Da Arthur Miller skreiv sine drama på 1960-talet, skreiv han for si samtid. Regissør Kjetil Bang-Hansen har ikkje gjort noko for å løfte Prisen ut av den tida, men det er mogleg at forestillinga likevel prøver å seie noko om vår turbulente samtid, skriv Frøydis Århus.

Den største taparen i amerikansk litteratur

Det er mogleg Willy Loman er den største taparen i amerikansk litteratur, men Frøydis Århus skriv her med varme om rolletolkinga Atle Antonsen gjer av karakteren.

SISTE SAKER