Emil Bernhardt. Foto: Norges musikkhøgskole

Emil Bernhardt

Emil Bernhardt er stipendiat ved Norges musikkhøgskoles ph.d.-program og medlem av skolens FoU-utvalg. Han er også musikkritiker i Morgenbladet.
ARTIKLER av Emil Bernhardt

Komponisten og tingene

ANMELDELSE: Tingene forsvinner, glipper, blir borte. Emil Bernhardt har sett Heiner Goebbels' performative installasjon Stifters Dinge i Oslo.

SISTE SAKER