Elin Høyland

Elin Høyland arbeider med tekst, krtitikk, undervisning og produksjon av scenekunst.
Utdannet teaterviter, sentral i etablering og drift av scenekunst-laboratoriet Podium i Oslo (2002 - 2009).
Medforfatter av Scenekunst Nå (Spartacus 2007). Underviser i moderne teaterteori- og historie.
Tidligere teaterkritiker for Morgenbladet, nå for Klassekampen, Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift og scenekunst.no. Utdannet yogalærer, med egen praksis, nå basert i Oslo.
ARTIKLER av Elin Høyland

Post-dramatisk og ufarleg, men godt!

Det er lenge sidan publikum kasta tomatar mot teaterscena om dei var misnøgde – no serverer istaden sceneaktørane kake for å bøte på publikums (eller sin eigen) eksistensielle angst. Velkommen til den post-dramatiske virkeligheten?

Fest eller test?

Dei frigjerande og potensielt magiske momenta i PARTY blei overskygga av ein regi som i praksis fekk eit større trekk av manipulering enn ideen om deltaking og fri dans skulle tilseie, skriver Elin Høyland om førestellinga PARTY.

I dobbeltkommunikasjonens klasserom

Instruktør Tore Vagn Lids Polyfonia er skjelsetjande
scenekunst for og med ungdom, men som på ingen måte bør unngå eit
vaksent publikum. Førestillinga fører inn i ein kryssild av stemmer
kor ingen kan stille seg heilt utanfor, skriv
scenekunst.no/danseinfo.nos kritikar, Elin Høyland.

SISTE SAKER