Elin Høyland

ARTIKLER av Elin Høyland

Fest eller test?

Dei frigjerande og potensielt magiske momenta i PARTY blei overskygga av ein regi som i praksis fekk eit større trekk av manipulering enn ideen om deltaking og fri dans skulle tilseie, skriver Elin Høyland om førestellinga PARTY.

I dobbeltkommunikasjonens klasserom

Instruktør Tore Vagn Lids Polyfonia er skjelsetjande
scenekunst for og med ungdom, men som på ingen måte bør unngå eit
vaksent publikum. Førestillinga fører inn i ein kryssild av stemmer
kor ingen kan stille seg heilt utanfor, skriv
scenekunst.no/danseinfo.nos kritikar, Elin Høyland.

SISTE SAKER