Nils Petter Mørland

Teatersjef på Brageteatret
ARTIKLER av Nils Petter Mørland

Det muliges kunst: økt eierskap – økt begeistring?

KRONIKK: – Utdanningssektoren bør få og ta større ansvar for å implementere DKS i skolen og i utdanningsløpet, skriver Ådne Sekkelsten og Elin Rekdal i Scenekunstbruket i denne kommentaren til rapporten "Det muliges kunst" om kunst og kultur i utdanningen som var klar 24. april i år.

Skal virkelig ungdom få si sin mening?

KRONIKK: Hvordan ser egentlig ungdom på teater og dans som er lagd ’for’ dem? Klarer denne kunsten å berøre – å bety noe for ungdommen? Og ikke minst, kan vi skape et rom for anmeldelser og refleksjon fra ungdommen selv, skriver Ådne Sekkesten og Elin O. Rekdal i Scenekunstbruket.

SISTE SAKER