dramatikkens hus

Meninger


Kunsten å feire seg selv

Kunsten å feire seg selv

Publisert: 29.04.16 

KONFERANSE: Hva er egentlig "kunst som tar barn på alvor"? På Kykeliky-konferansen i Bergen tidligere denne måneden var det større fokus på pedagogikk enn på kunst, skriver Judith Dybendal.

Les mer

Foreldede kunstforståelser?

Foreldede kunstforståelser?

Publisert: 22.04.16 

KOMMENTAR:  - I moderne teaterteori er det for lengst utdatert å vurdere en forestilling som et lukket objekt som observeres uavhengig av et publikum, skriver Ole Hval fra lanseringen av rapporten om Kunstløftet.

Les mer

Forelska i et teater

Forelska i et teater

Publisert: 20.04.16 

INTERVJU: Birgitte Strid falt pladask for Nordland Teater ved første møte. Etter tre år som teatersjef lever forelskelsen fortsatt. Hanne B. Nordvåg har snakket med Strid om gleder og utfordringer ved å drive turnéteater.

Les mer

Sladderens logikk

Sladderens logikk

Publisert: 01.04.16 

INNLEGG: Vi må komme oss bort fra sladderens logikk, skriver dramatiker og forfatter Finn Iunker i diskusjonen om habilitet rundt ansettelsen av ny teatersjef på Black Box Teater. Innlegget stod i Klassekampen 30. mars.

Les mer

Scener fra et ekteskap

Scener fra et ekteskap

Publisert: 30.03.16 

KRONIKK: Teaterkritiker Lillian Bikset og dansekritiker Sidsel Pape oppfordret i denne kronikken i Klassekampen 16.3.16 til en prinsipiell diskusjon om maktfordeling og legitimitet i det frie scenekunstfeltet, på bakgrunn av habilitetsspørsmål rundt ansettelsen av ny teatersjef på Black Box Teater. Teksten er i etterkant sendt til Scenekunst.no.

Les mer

Maktkonsentrasjon eller diskriminering?

Maktkonsentrasjon eller diskriminering?

Publisert: 30.03.16 

SVARINNLEGG: – Skulle BBT avstå fra å ansatte den klart best egnede kandidaten fordi hun er gift med en annen scenekunstleder, spør teatrets styre i dette innlegget, først publisert i Klassekampen 19.3.16, i et svar til Sidsel Pape og Lillian Biksets kronikk samme sted 16.3.16.

Les mer

Ytterst representativ for sin stand

Ytterst representativ for sin stand

Publisert: 15.03.16 

- Det er ikke jeg som påstår at Nordahl Grieg hadde skipsreder Fredrik Odfjell i tankene sine ut over 1930-tallet, det er Grieg selv, skriver Tore Vagn Lid. BT arrangerer debatt om debatten i kveld på Litteraturhuset i Bergen.

Les mer

Trumps teatralitet

Trumps teatralitet

Publisert: 08.03.16 

- Gjennom fysisk tilstedeværelse og kommunikasjon hever Donald Trump seg over motkandidatene. Han gjør seg selv til sirkusartist og Rubio og Cruz til skolegutter. Teaterviter Julie Rongved Amundsen analyserer Trumps valgkamp som teater.

Les mer

Når det går på æren løs for makten: sensurens ekko 1935-2016

Når det går på æren løs for makten: sensurens ekko 1935-2016

Publisert: 02.03.16 

FIKSJON OG VIRKELIGHET: - Etter over en uke med anklager og press fra næringslivsleder Johan Fredrik Odfjell mot Den Nationale Scene, meg selv og forestillingen Vår ære / Vår makt: Her er mitt forsøk på et åpent svar, skriver Tore Vagn Lid i denne teksten som Scenekunst.no har fått gjenpublisere fra forfatterens blogg.

Les mer

Motstand som drivkraft i teater

Motstand som drivkraft i teater

Publisert: 16.02.16 

SEMINAR: Når ikke ordet eller jussen kommer videre, er det kraft i det skapende. Ragnhild Freng Dale har vært på Giron Sámi Teáhters seminar om kunst og aktivisme i Jokkmokk, Sverige.

Les mer

Hva forsøker apokalypsen å fortelle oss?

Hva forsøker apokalypsen å fortelle oss?

Publisert: 28.01.16 

KOMMENTAR: Et foredrag av BI-førstelektor Per Espen Stoknes om ”Apokalypsen som sjelelig og mytisk realitet” ble den store gevinsten på klimafestivalen på Nationaltheatret, ved siden av Danseinformasjonens samtale om scenekunst og klima, skriver Chris Erichsen.

Les mer

Folkedansutdanning no!

Folkedansutdanning no!

Publisert: 27.01.16 

KRONIKK: - Eit einfaldig og snevert kunnskaps- og dansesyn pregar diverre delar av danseutdanninga i dag. Noreg treng ei folkedansutdanning, og danseutdanninga treng folkedansarane, skriv Halldis Folkedal, den første nokosinne med praktisk-pedagogisk utdanning i norsk folkedans.

Les mer

Åpent brev om Tou Scene

Åpent brev om Tou Scene

Publisert: 10.12.15 

INNLEGG: - Hvordan skal Tou Scene defineres framover, og hvilke implikasjoner får dette for kunstmiljøet og for institusjonene som yter finansiell støtte til Tou Scene, spør 69 kunstnere i dette åpne brevet stilet til styre og administrasjon ved Tou Scene, lokale og regionale politikere og kulturarbeidere.

Les mer

Dansekutt i Riksteatret

Dansekutt i Riksteatret

Publisert: 04.12.15 

INNLEGG: Danseinformasjonen reagerer på at Riksteatret ikke lenger vil forplikte seg til å turnere dans. - Riksteatret må være med og bidra til at den dansekunsten som produseres, kommer ut til publikum, skriver Ida Gudbrandsen og Marianne Albers.

Les mer

Estetikker, makt og nettverk på dansefeltet

Estetikker, makt og nettverk på dansefeltet

Publisert: 02.12.15 

5-7.november arrangerte dansenettverket keðja seminarer i Hammerfest, parallelt med Dansefestival Barents. Ragnhild Freng Dale rapporterer fra seminar om vinnere og tapere på dansefeltet og seminar om barn som dansepublikum.

Les mer

Tradisjonelt og spektakulært

Tradisjonelt og spektakulært

Publisert: 02.12.15 

KRITIKK: Agder Teaters versjon av Doktor Proktors prompepulver legger seg visuelt og dramaturgisk tett opptil filmversjonen av boka – og vingler mellom det animerte og regelrett revy, skriver Anette Therese Pettersen.

Les mer

Fri ytring under press

Fri ytring under press

Publisert: 18.11.15 

–  Å forsvare den frie ytringen er å forsvare ideen om at det som betyr noe i «virkeligheten» kan bety noe annet i kunsten, sa teatersjef Jon Refsdal Moe i denne innledningen til Norsk teaterlederforums høstseminar i oktober.

Les mer

Kulturhus og innholdet i dem

Kulturhus og innholdet i dem

Publisert: 11.11.15 

- Aktiviteten i norske kulturhus er høy, i følge en rapport som ble lansert i slutten av oktober. Men hva slags innhold husene fylles med, sier rapporten nesten ingenting om. Anette Therese Pettersen var på lanseringsseminar for Arena, kunst og sted.

Les mer

Den bærekraftige scenekunsten

Den bærekraftige scenekunsten

Publisert: 02.11.15 

INNLEGG: - Hva er bærekraftig utvikling i scenekunst? Kenneth Flak, en av kunstnerne bak forestillingen knyttet til seminaret Hva er galt med naturen, stiller fem spørsmål i forlengelse av Venke Sortlands kommentar.

Les mer

Oppfordring til forsvarsministeren: Bevar forsvarskorpsene!

Oppfordring til forsvarsministeren: Bevar forsvarskorpsene!

Publisert: 30.10.15 

- Forsvarskorpsene har stor betydning for det profesjonelle musikklivet lokalt, skriver 20 ledere for norske orkestre, festivaler og musikkutdanninger i et brev til forsvarsministeren, etter at forsvarssjefen foreslo å redusere antall korps til ett i Oslo. Her er brevet som ble sendt.

Les mer

Kan hegrer meditera?

Kan hegrer meditera?

Publisert: 30.10.15 

- Diskusjonar kan kven som helst reise. Men kan det reisast undring? Etter konsertframsyninga SUB av Opera Omnia på Os tidlegare denne månaden, skreiv Bjørn Enes om hegrer og undring på bloggen sin. Vi fekk dele.

Les mer

Hva er galt med kunsten?

Hva er galt med kunsten?

Publisert: 28.10.15 

KOMMENTAR:  - Fagsamtalen Hva er galt med naturen? på Bærum Kulturhus under CODA-festivalen begynte forholdsvis bra, men ble etterhvert en slags opprocka skoletime, skriver Venke Sortland. - Er det ikke et paradoks at kunsten har mulighet til å sette dagsorden, men må produseres og turneres, og dermed også er en del av miljøproblemet?

Les mer

- Teateret er et sted for prestisjejegere og svindlere

- Teateret er et sted for prestisjejegere og svindlere

Publisert: 22.10.15 

Utsagnet kom fra den islandske dramatikeren Tyrfingur Tyrfingsson på en såkalt høring for scenetekst under Meteorfestivalen i Bergen. "Hvor er tekstene som utfordrer både teatret, sin sjanger, litteraturen og samfunnet rundt seg? Dersom de skrives – hvorfor blir de ikke iscenesatt," spurte den.

Les mer

Forsøk på ordskifte

Forsøk på ordskifte

Publisert: 20.10.15 

Ibsenkonferansen bød igjen på et inspirerende program, men konferansens grunnleggende problemstilling og forsøkene på debatt var slapt formulert og dårlig begrunnet, mener Chris Erichsen.

Les mer

Deltakelse i en anti-dannelsesreise?

Deltakelse i en anti-dannelsesreise?

Publisert: 16.10.15 

KOMMENTAR: Scenekunstfestivalen SAND hadde ’deltakelse’ som tema i år - men må deltakelse være en fysisk, godt synlig øvelse, spør Anette Therese Pettersen.

Les mer

En pendling mellom skapelse og destruksjon

En pendling mellom skapelse og destruksjon

Publisert: 15.10.15 

KRITIKK: Hvordan kan ulike kunstuttrykk nærme seg hverandre slik at grensene mellom dem nærmest oppløses? Judith Dybendal gir et musikalsk blikk på Company B. Valientes forestilling The Artist's Space. - I enkelte øyeblikk skulle jeg ønske at de kunne tatt det enda litt lenger, skriver hun.

Les mer

Mangel på klarhet - et hinder for faglig dialog?

Mangel på klarhet - et hinder for faglig dialog?

Publisert: 12.10.15 

INNLEGG: - Det trengs innblikk i hvordan en kunstner arbeider med både tekst og dans og hvilke innsikter, paradokser og dilemma som oppstår i arbeidet, skriver forsker Gunn Engelsrud i et svar til dansekunstner Janne-Camilla Lyster.

Les mer

Samtidsdans - en enda kortere bruksansvisning

Samtidsdans - en enda kortere bruksansvisning

Publisert: 09.10.15 

INNLEGG: Jeg vil gjøre et annet forsøk på å definere samtidsdansen, fortsatt uten å proklamere at dette på noen måte er den eneste lesningen. Brynjar Åbel Bandlien tar opp tråden etter Kenneth Flak.

Les mer

Om dans og debatt

Om dans og debatt

Publisert: 08.10.15 

INNLEGG: - Jeg forstår ikke irritasjonen Engelsrud gir uttrykk for, og vil gjerne gjøre mitt for å oppklare, skriver danser, forfatter og koreograf Janne-Camilla Lyster.

Les mer

Manus for dans - keiserens nye klær?

Manus for dans - keiserens nye klær?

Publisert: 05.10.15 

OM DANS OVER FAGGRENSER: Siden jeg overvar forestillingen Gult lilla grønt, har jeg grublet over hvordan dans og tekst ble framstilt i den. At ettersamtalen med en professor i koregrafi ikke bidro til større klarhet, må anses som kritisk for fagutvikling i dans, skriver Gunn Engelsrud, professor og forsker innen kropp, bevegelse og praksislæring ved Norges Idrettshøgskole.

Les mer

Kritikkens funksjon i et åpent samfunn

Kritikkens funksjon i et åpent samfunn

Publisert: 01.10.15 

INNLEGG: Om man kunne ønske å ta Borch Skolseg og Styve Holtes anklager om en fryktkultur ved KhiO med en klype salt, gjør Stenes diskusjonsform det enkelt for oss som står utenfor, å tenke at en slik fryktkultur iallfall ikke er helt utenkelig, skriver Finn Iunker, fra i dag stipendiat på KhiO ved linjen for scenetekst.

Les mer

Dialogen som forsvant

Dialogen som forsvant

Publisert: 30.09.15 

INNLEGG: "Det kanskje mest slående ved dette møtet var at det har oppstått en ny situasjon i fri scenekunst, der kulturbyråkrater, kuratorer og forståsegpåere kan ha en dialog seg imellom om scenekunsten uten at kunstnerne deltar.", skriver Tor Arne Ursin i dette innlegget om seminaret "Forskriften som forsvant".

Les mer

Kunsten og systemet

Kunsten og systemet

Publisert: 24.09.15 

KOMMENTAR: At forskriften om støtteordningen for fri scenekunst ble fjernet uten forutgående debatt, har skapt uro i feltet. Men dagens store nyhet var at ryktene om scenekunstkonsulentens død er sterkt overdrevne. Chris Erichsen har vært på seminar om ”Forskriften som forsvant”.

Les mer

Teaterhierarkiets (u)muligheter

Teaterhierarkiets (u)muligheter

Publisert: 24.09.15 

INNLEGG: - Jeg har lært enormt mye av egne og andres feil, og av teaterhierarkiets (u)muligheter, i de to årene som masterstudent på scenetekst på Khio, skriver Linda Gabrielsen.

Les mer

Samtidsdans - en meget kort bruksanvisning

Samtidsdans - en meget kort bruksanvisning

Publisert: 23.09.15 

Samtidsdans, sier du? Hva er det for noe? På bloggen sin gjør danser, koreograf og komponist Kenneth Flak et fornøyelig forsøk på å rydde i begrepene. Vi fikk bringe det videre. Fortvil ikke: Din forvirring er like verdifull som andres.

Les mer

For faderen, sønnen og sønnesønnen

For faderen, sønnen og sønnesønnen

Publisert: 22.09.15 

TEATER OG IDEOLOGI: - En forståelse av disse forestillingene som ideologiske verktøy kan hjelpe oss å forstå en ideologi som undertrykker en hel nasjon. Teaterviter Julie Rongved Amundsen skriver om barn som opptrer i Nord-Korea.

Les mer

Bortskjemt eller kritisk?

Bortskjemt eller kritisk?

Publisert: 17.09.15 

INNLEGG: - Går jeg i forsvar nå, og avviser noe som er viktig institusjonskritikk? Eller reiser innlegget til Holte og Skolseg noen spørsmål alle som jobber med kunstfagpedagogikk bør forholde seg til? Øystein Stene ved Teaterhøgskolen tar opp diskusjonen om masterstudier på KHIO.

Les mer

Svar fra rektor på KHIO

Svar fra rektor på KHIO

Publisert: 15.09.15 

INNLEGG: - Debatten er helt nødvendig, også internt. Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo svarer på innlegget fra de nylig uteksaminerte masterstudentene Solveig Styve Holte og Runa Borch Skolseg.

Les mer

Åpent brev til Jørn Mortensen, rektor ved KhiO

Åpent brev til Jørn Mortensen, rektor ved KhiO

Publisert: 09.09.15 

INNLEGG: Som student har man forventninger til at institusjonen man studerer ved skal være orientert om og ha innspill til hvem som bør være tilknyttet et studie, og det var frustrerende å oppleve at programmeringen i så stor grad var preget av tilfeldigheter, skriver de nyutdannede masterstudentene Runa Borch Skolseg og Solveig Styve Holte i et åpent brev til rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen.

Les mer

Samtaler om det politiske - 13 år etter

Samtaler om det politiske - 13 år etter

Publisert: 08.09.15 

Tor Arne Ursin avslutter dialogen med Tore Vagn Lid om politisk teater med syv assosiasjoner - om blant annet Frank Castorf, Ibsen, borgerskapets dobbeltmoral og et villmorelltre. Her er replikk nummer syv:

Les mer

Et evig unntak?

Et evig unntak?

Publisert: 24.08.15 

INNLEGG: Kunstnere som har sin inntekt fra en kombinasjon av lønn og oppdragsinntekt i og utenfor næring, får mindre igjen fra velferdssystemet enn de fleste andre yrkesgrupper, skriver Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund.

Les mer

Teatereierne skaper utrygghet

Teatereierne skaper utrygghet

Publisert: 19.08.15 

INNLEGG: Eierne av Hålogaland Teater har innkalt til ekstraordinær generalforsamling og vil velge ny styreleder. Samtidig er teatret i sluttfasen av å ansette ny teatersjef. - I hvilken grad mener eierne at en ny styreleder på dette tidspunktet vil kunne påvirke valg av ny kunstnerisk leder på en positiv måte, spør fagforeningsledere ved HT i denne uttalelsen sendt til Scenekunst.no.

Les mer

Oppskrift på å nedlegge et universitetsfag

Oppskrift på å nedlegge et universitetsfag

Publisert: 26.06.15 

FORSKNING: Mål for regjeringens SAK-midler ble omtolket, andre norske fagmiljøer kom med sterk kritikk, avtaler finnes i referater, men ikke i virkeligheten, skriver dr.philos. i teatervitenskap Sigrid Skutvik. I en del av sin prøveforelesning for doktorgraden har hun undersøkt hvordan teatervitenskap ved UiO ble nedlagt.

Les mer

Moderne teater - en scene fra en norsk dramatikkfestival

Moderne teater - en scene fra en norsk dramatikkfestival

Publisert: 22.06.15 

Er det egentlig en skuespiller som står der på scenen? Skuespiller og dramatiker Nicolay Lange-Nielsen har sendt oss en liten dialog om moderne teater.

Les mer

En folkekjær festival fyller 20 år

En folkekjær festival fyller 20 år

Publisert: 19.06.15 

- Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival har oppnådd å forene høy kvalitet med publikumsappell, skriver IdaLou Larsen om den jubilerende festivalen som finner sted denne uken. Hun imponeres også av festivalens mange internasjonale gjestespill gjennom årene.

Les mer

Skjønnet, kunstnerne, landskapet og Kulturrådet

Skjønnet, kunstnerne, landskapet og Kulturrådet

Publisert: 17.06.15 

INNLEGG: - Det stemmer at Grusomhetens Teater har fått flere avslag. Men kompaniet har også fått en rekke tilskudd, noe som ikke kommer fram i artikkelen til Erichsen, innlegget til Dieserud eller i kommentarfeltet på scenekunst.no. Det er derfor nødvendig med en oppklaring, skriver Fieldseth, Engelsen og Svarva i Norsk kulturråd.

Les mer

Hedda er kommet hjem

Hedda er kommet hjem

Publisert: 17.06.15 

Selve byggverket Nationaltheatret bærer bud om god gammeldags glamour, eleganse og Ibsensk, borgerlig selvironi, en ramme som er som skapt for bransjens feiring av seg selv. Chris Erichsen var på Heddaprisutdelingen.

Les mer

Det tekstlette teater

Det tekstlette teater

Publisert: 17.06.15 

KRONIKK: Samme dag som Norsk Dramatikkfestival 2015 avslutter, gis Heddaprisen for beste scenetekst til en bearbeidelse av Peer Gynt. Gjort av en regissør. Hva sier dette om rikets tilstand for teaterdramatikken? Utover at vi aldri blir ferdig med Ibsen? Øystein Stene spør.

Les mer

Inntrykk etter møte med Norsk kulturråd

Inntrykk etter møte med Norsk kulturråd

Publisert: 15.06.15 

INNLEGG: - Vi får høre at Grusomhetens Teater mangler selvrefleksjon og fornyelse. Vi som lever i og med prosjektene, opplever det annerledes, skriver teatrets utøver Hanne Dieserud fra sitt møte med scenekunstseksjonen i Kulturrådet.

Les mer

Postdramatisk fellesskap?

Postdramatisk fellesskap?

Publisert: 08.06.15 

KOMMENTAR: I et postdramatisk teaterlandskap er det ingen oppskrifter eller ingredienslister som definerer feltet alene. Det er derfor det er så viktig å snakke sammen. Ragnhild Freng Dale har vært på Tore Vagn Lids symposium om postdramatisk teater i Bergen.

Les mer

Verdier og markedsprofitt i kulturen

Verdier og markedsprofitt i kulturen

Publisert: 13.05.15 

Kultur og næring står i et spenningsfelt med interessemotsetninger av ulik politisk, økonomisk og verdimessig karakter – i Norge som ellers i verden. Er det utdatert å snakke om etikk og verdier, spør Ragnhild Freng Dale etter å ha vært på Kildenkonferansen.

Les mer

Det svarte teatrets identitetsparadoks

Det svarte teatrets identitetsparadoks

Publisert: 12.05.15 

For et svart teater i Norge anno 2015 handler identitetsspørsmålet hverken om å ha svarte skuespillere med i ensemblet eller å fremme en ensidig kritikk av Vesten. Nordic Black Theatre lever tvertimot innenfor et identitetsparadoks, som det ikke er noe poeng i å løse eller forenkle, skriver Deise Faria Nunes.

Les mer

Innovasjonen kommer!

Innovasjonen kommer!

Publisert: 04.05.15 

KRONIKK: – Når politikere ber om innovasjon, er det noe annet de egentlig ønsker seg, skriver Kristin Bjørn. Hun trekker fram kunstmiljøer i Tromsø som åsted for reelt innovative prosesser, der  målet ikke er definert på forhånd.

Les mer

På armlengdes avstand - i et fast håndgrep

På armlengdes avstand - i et fast håndgrep

Publisert: 29.04.15 

KULTURPOLITIKK: 2014 var året da Grunnloven ble feiret på mange av landets teaterscener. Var disse forestillingene bestillingsverk fra staten? Med utgangspunkt i grunnlovsjubileet diskuterer teaterviter Hege Knarvik Sande forholdet mellom institusjonsteatre og staten i et historisk og kulturpolitisk perspektiv.

Les mer

Kunsten å tilrettelegge for amatørkunst

Kunsten å tilrettelegge for amatørkunst

Publisert: 23.04.15 

INNLEGG: Buskerud teater, Vestlandske teatersenter, Norsk revyfaglig senter og Hålogaland amatørteaterselskap foreslår å opprette "Forum for frivillig scenekunst". – Amatørkulturfeltet bør få mulighet for å søke midler til kunstfaglige mål, skriver Irene N. Hansen i HATS.

Les mer

Mellom børs og katedral

Mellom børs og katedral

Publisert: 17.04.15 

INNLEGG: Vårt samarbeid med Cultiva gir oss muligheten til å avvikle en årlig festival og derigjennom ta mer aktivt del i utviklingen av regionens kunstliv, skriver Eivind Haugland og Hilde Annette Aakre i et svar til Ida Fuglis innlegg "Hvorfor er det ikke plass til ikke-kommersiell kunst i Kristiansand?"

Les mer

Prosjektteatret Oslo Nye - hvor ble det av?

Prosjektteatret Oslo Nye - hvor ble det av?

Publisert: 16.04.15 

KOMMENTAR: Da Oslo Nye Teater i 2013 ansatte ny teatersjef skulle han etter eierens, Oslo kommune, ønske gjøre det om til noe de kalte et prosjektteater. Nå er forhandlinger om ensemblets størrelse og ansettelsesforhold i gang. Men prosjektteatret lar vente på seg.

Les mer

Hvorfor er det ikke plass til ikke-kommersiell kunst i Kristiansand?

Hvorfor er det ikke plass til ikke-kommersiell kunst i Kristiansand?

Publisert: 13.04.15 

INNLEGG: ”Tenk mer elg i solnedgang”, lyder oppfordringen fra ledere i opplevelsesindustrien til lokale kunstnere. Hvorfor er det ikke plass til ikke-kommersiell kunst i Kristiansand? spør Ida Fugli.

Les mer

Hud og gråt

Hud og gråt

Publisert: 30.03.15 

KRITIKK: Mye kropp og hud skaper en levende og sår sceneadaptasjon av romanen Fugletribunalet, skriver Hedda Fredly.

Les mer

App eller arkiv?

App eller arkiv?

Publisert: 20.03.15 

KOMMENTAR: Hvem har ansvar for å dokumentere scenekunst? Hos teatrene er praksisen ytterst forskjellig. Også i det frie feltet lever flere strategier side om side. En fersk evalueringsrapport viser at området trenger tydeligere ansvarsfordeling og forankring, skriver Hild Borchgrevink.

Les mer

Et brev til Henrik Ibsen

Et brev til Henrik Ibsen

Publisert: 18.03.15 

INNLEGG: – Etter et jeg ble kjent med deg, synes jeg at jeg kjenner meg selv, skriver asylsøker Mahfoz Azizi til Henrik Ibsen. – Drømmen er å forvandle et samfunn.

Les mer

Hvorfor forble "Påfuglen" en påfugl?

Hvorfor forble "Påfuglen" en påfugl?

Publisert: 10.03.15 

INNLEGG: Hvordan vise fram romfolks situasjon på scenen? I forestillingen Påfuglen gjorde Trøndelag Teater, til tross for gode hensikter, ingenting annet enn å reprodusere eksisterende stereotypier, mener Berit Rusten. Hun drøfter her hvordan det kunne vært gjort.

Les mer

Overraskende?

Overraskende?

Publisert: 09.03.15 

KOMMENTAR: -Det er ikke annet å si om det enn at det er overraskende, sa kulturkommentator Agnes Moxnes til dagens hovedsak i Kulturnytt på NRK P2, om at studenttallet innen kunstfag har økt med ti prosent de siste fire åra. Overraskende?

Les mer

Ta pengene og løp? Private kulturpenger i Storbritannia

Ta pengene og løp? Private kulturpenger i Storbritannia

Publisert: 06.03.15 

Mens norsk kulturliv diskuterer kunstnerøkonomi, sponsing og entreprenørskap, sliter kunstnere i Storbritannia etter de siste årenes dramatiske kulturkutt. Etiske dilemma blir en stadig større del av hverdagen når pengene skal komme fra private kilder, skriver Ragnhild Freng Dale.

Les mer

Neoliberal revolusjon?

Neoliberal revolusjon?

Publisert: 06.03.15 

I november 2011 arrangerte TeaterTanken seminaret "Theatre in times of crisis" på Dramatikkens hus. I forbindelse med artikkelen om engelsk kulturpolitikk viderebringer vi et innlegg Frank Vercruyssen i den belgiske scenekunstgruppen tgSTAN holdt på dette seminaret.

Les mer

Dramatisk kunstpolitikk

Dramatisk kunstpolitikk

Publisert: 30.01.15 

I forbindelse med Kulturdepartementets lansering av rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi, publiserer Scenekunst.no her en dramatisering av kunstpolitiske forbrytelser, fra i april i fjor ved Ingvild Holm.

Les mer

Appell

Appell

Publisert: 16.01.15 

INNLEGG: Regissør Kai Johnsen holdt en appell i forbindelse med demonstrasjonen utenfor Nationaltheatret 15.1.2015. Han har sendt appellen til Scenekunst.no som innlegg.

Les mer

Bilder og skrift

Bilder og skrift

Publisert: 09.01.15 

KOMMENTAR: Å drepe noen er uendelig mer krenkende enn å tegne noen, punktum. Samtidig kan det se ut som vi har mindre trening i å diskutere visuell enn verbal ytringsfrihet, skriver redaktør Hild Borchgrevink.

Les mer

Opplevelsen som prosjekt; forestillingens endelikt?

Opplevelsen som prosjekt; forestillingens endelikt?

Publisert: 07.01.15 

Er det interessant å skille mellom workshop og forestilling, mellom pedagogikk og kunst, eller er forestillingen som form gått ut på dato? Venke Marie Sortland skriver om opplevelsesbaserte scenekunstuttrykk i denne teksten hentet fra KEDJA Writing Movement.

Les mer

Fallenhet för rörlighet

Fallenhet för rörlighet

Publisert: 06.01.15 

– Om vi ser på mobilitet i vår tid och värld utifrån ett koreografiskt perspektiv – kan det hjälpa oss att hantera eller förstå den, spør danser, koreograf og kurator Rebecca Chentinell i denne teksten fra prosjektet Kedja Writing Movement.

Les mer

Muligheten for å veksle

Muligheten for å veksle

Publisert: 05.01.15 

INNLEGG: – Vilde Sparre løfter fram interessante spørsmål, men jeg opplever at hennes ønske om diskusjon handler mer om posisjoner enn om faglighet, skriver koreograf og utøver Ingeleiv Berstad, som framhever muligheten til å veksle mellom å jobbe «fra utsiden» og «fra innsiden».

Les mer

Den kulturelle skolesekken som mulighetsrom

Den kulturelle skolesekken som mulighetsrom

Publisert: 18.12.14 

KOMMENTAR: De siste to årene har vi fått en levende diskurs om scenekunst i møte med et ungt publikum. Nå må vi gå inn i hvordan samtalen realiseres i praksis på gulvet – i klasserommene, gymsalene, skolegårdene, skriver dansekunstner Venke Sortland.

Les mer

Trenger vi koreografer?

Trenger vi koreografer?

Publisert: 16.12.14 

I løpet av helgens ICE HOT-festival i Oslo ble en artikkelsamling om dansekunst fra Ke∂ja Writing Movement lansert. Scenekunst.no publiserer et utvalg av tekstene fra prosjektet. I denne artikkelen spør Vilde Sparre om utviklingen av koreografrollen svekker rollen og koreografien som fag.

Les mer

Teater i et Europa i endring

Teater i et Europa i endring

Publisert: 09.12.14 

DEBATT: Kan teater initiere handling og forandring i en sammensatt politisk virkelighet? Hilde Elisabeth Bjørk var der da ungdom og studenter diskuterte teater og politikk under Theatre Cafe Festival i Berlin forrige helg.

Les mer

Tid for redesign av amatørteaterbevegelsen?

Tid for redesign av amatørteaterbevegelsen?

Publisert: 05.12.14 

INNLEGG: Er det den beste løsningen at fordelingen av 16,1 millioner til frivillig scenekunst skjer gjennom en paraplyorganisasjon, spør daglig leder for HATS, Irene Nordhaug Hansen.

Les mer

Når teatret blir politisert

Når teatret blir politisert

Publisert: 02.12.14 

Nationaltheatret har valgt å videreføre samarbeid med et israelsk nasjonalteater som spiller teater i de ulovlige bosettingene på Vestbredden. Marius von der Fehr innleder sin tekststipendserie om teater og politikk med å gå dypere inn i det som har blitt kjent som Habima-saken.

Les mer

Hva er galt med makt?

Hva er galt med makt?

Publisert: 13.11.14 

- Det frie feltet er overordnet sett ikke underlagt verken direkte politisk makt eller markedsmakt, hevdet forskere bak prosjektet Kunst! Makt! på konferansen Kulturrikets tilstand i Oslo 28. oktober. Hege Knarvik Sande var der.

Les mer

Framoverlent jubilant

Framoverlent jubilant

Publisert: 03.11.14 

BFO er i gang med sin sesong nr. 250. Programmet vitner om grundig planlegging og er imponerende framoverlent, skriver redaktør Hild Borchgrevink.

Les mer

Kulturpolitikk i beste sendetid

Kulturpolitikk i beste sendetid

Publisert: 31.10.14 

DEBATT: Debatten om kulturpolitikk på NRK TV torsdag ga inntrykk av en tverrpolitisk enighet om at fellesskapet skal finansiere kunst- og kulturuttrykk.

Les mer

Tale om rikets tilstand ("State of the Union")

Tale om rikets tilstand ("State of the Union")

Publisert: 29.10.14 

ESSAY: -Kunstnere og intellektuelle har andre oppgaver nå enn i de glade årene etter 1968. Vår oppgave blir i stadig større grad å takle tap, å forsvare verdier som står i fare for å forsvinne, skrev dramaturg Marianne van Kerkhoven i 1994. Under Oktoberdans arrangerte BIT Teatergarasjen og Kritikerlaget foredrag og debatt om dramaturgi og kuratering av scenekunst. Her ble det blant annet referert til denne klassiske teksten.

Les mer

TOTAL! DANS!

TOTAL! DANS!

Publisert: 24.10.14 

Å SKRIVE BEVEGELSE: Koreograf, danser og researcher Ellen Kilsgaard fra Danmark reflekterer over utviklingen av en koreografi basert på samspill mellom barn og profesjonelle dansere.

Les mer

På jakt etter en kulturpolitikk

På jakt etter en kulturpolitikk

Publisert: 13.10.14 

KOMMENTAR: Det er en politikk der inne. Den er bare ikke så lett å se. Scenekunst.nos redaktør går på jakt i statsbudsjettet.

Les mer

-Se for deg at vi bruker en syrisk regissør fordi det er trendy.

-Se for deg at vi bruker en syrisk regissør fordi det er trendy.

Publisert: 07.10.14 

IBSENKONFERANSEN 2014: – Da støvet etter Peter Handke hadde lagt seg, var pressen og store deler av publikum forsvunnet. Men det var da det virkelig interessante skjedde. Chris Erichsen med tekst og bilder fra dag to av den internasjonale Ibsenkonferansen.

Les mer

Nekrolog: Lisbeth Bodd (1958-2014)

Nekrolog: Lisbeth Bodd (1958-2014)

Publisert: 06.10.14 

NEKROLOG: - Lisbeth Bodd var raus, inkluderende og skarp – både som menneske og i sitt kunstneriske arbeid, skriver Elisabeth Leinslie og Tove Bratten i Danse- og teatersentrum.

Les mer

Kraftfulle urfolksstemmer

Kraftfulle urfolksstemmer

Publisert: 06.10.14 

KOMMENTAR: For kunstnere fra folkegrupper som kjemper mot undertrykkelse, kan det politiske vanskelig skilles fullstendig fra kunsterskapet. Ragnhild Freng Dale skriver om møter mellom kunst og urfolkspolitikk under sommerens Riddu Riđđu-festival.

Les mer

Dramaturgi & ideologi: hva var og hva er naturalisme? (del II)

Dramaturgi & ideologi: hva var og hva er naturalisme? (del II)

Publisert: 03.10.14 

- Står vi i en ny naturalisme i dag? En ny æra der det biologiske blikket rekker over stadig flere sider ved det å være menneske, spør Tore Vagn Lid i den siste av sine refleksive etyder.

Les mer

Dramaturgi og ideologi: hva var og hva er naturalisme?

Dramaturgi og ideologi: hva var og hva er naturalisme?

Publisert: 30.09.14 

I sin tredje refleksive etyde undersøker Tore Vagn Lid ett konkret forhold mellom ideologi og dramaturgi, nærmere bestemt det stadig tilbakevendende fenomenet som teateret kaller "naturalisme".

Les mer

Teaterkritikerprisen til Løveid og Tombre

Teaterkritikerprisen til Løveid og Tombre

Publisert: 26.09.14 

Scenekunst.nos kritiker Chris Erichsen delte ut årets kritikerpris for teater til dramatiker Cecilie Løveid og regissør Jon Tombre for Visning. Her kan du lese pristalen.

Les mer

Debatt med slagside

Debatt med slagside

Publisert: 20.09.14 

KOMMENTAR: Debatten rundt tildelingen av Ibsenprisen til Peter Handke har en slagside som setter spørsmålet om hans betydning, eller mangel på betydning, for teaterlandskapet i skyggen. Chris Erichsen var på Helsingforskomiteens debattmøte 17.9.

Les mer

Verdensteatrets sansesymfoni

Verdensteatrets sansesymfoni

Publisert: 20.09.14 

ESSAY: Man går så langt fornuftens sko bærer – så hopper man. Elisabeth Leinslie skriver om Verdensteatrets nye verk Broen over Gjørme, som hadde premiere fredag på Henie Onstad Kunstsenter under Ultimafestivalen.

Les mer

Prosjektteater - både nyskapende og kostnadseffektivt?

Prosjektteater - både nyskapende og kostnadseffektivt?

Publisert: 18.09.14 

PROSJEKTTEATER: Liberalistiske stemmer i norsk kulturpolitikk dyrker prosjektteater som en mulig ny organisasjonsstruktur. Men begrepet er ikke nytt, og den nære norske teaterhistorien rommer flere ulike betydninger av ordet, skriver teaterviter Hege Knarvik Sande.

Les mer

En smak av thriller

En smak av thriller

Publisert: 08.09.14 

KRITIKK: Arne Lygres nye stykke Ingenting av meg kverner nådeløst framover, som en langsom thriller som skrur seg til, omdreining for omdreining, skriver Chris Erichsen.

Les mer

Dialektikken mellom det dramatiske og det postdramatiske: 2

Dialektikken mellom det dramatiske og det postdramatiske: 2

Publisert: 01.09.14 

- For å bryta med Hollywood sin strategiske egoproduksjon, treng David Lynch nettopp kunnskapen og den teknisk-estetiske kompetansen Hollywood har utvikla, skriv Tore Vagn Lid i andre del av sin refleksive etyde, om filmen Mulholland Drive.

Les mer

Oslo-Filharmonien: Å være attraktiv - i feil næring

Oslo-Filharmonien: Å være attraktiv - i feil næring

Publisert: 26.08.14 

INNLEGG: - Totaløkonomien vår krever at vi må si nei til internasjonale oppdrag, skriver Oslo-Filharmoniens direktør Ingrid Røynesdal om musikkeksport på orkesterfeltet.

Les mer

Dialektikken mellom det dramatiske og det postdramatiske: 1

Dialektikken mellom det dramatiske og det postdramatiske: 1

Publisert: 26.08.14 

- Omgrepet om det postdramatiske er (i alle fall i byrjinga) meint beskrivande; altså ikkje først og fremst at noko bør skje i teatret, men at faktisk noko har skjedd, og at dette noko ikkje lenger vert femna om gjennom omgrepet "dramatisk", skriv Tore Vagn Lid.

Les mer

Refleksive etyder for et teaterfelt i endring (opptakt)

Refleksive etyder for et teaterfelt i endring (opptakt)

Publisert: 22.08.14 

- Som regissør og som skrivende, i møter med skuespillere, scenografer, sjefer, dramaturger og journalister, opplever jeg - både hos meg selv og hos andre - en slags optimistisk forvirring, skriver Tore Vagn Lid i denne opptakten til sin artikkelserie for Dramatikerforbundets skrivestipend.

Les mer

Kall det politisk. Eller ikke. Eller noe annet.

Kall det politisk. Eller ikke. Eller noe annet.

Publisert: 19.08.14 

KOMMENTAR: - Når det er inflasjon mister pengene verdi, fordi det er for mange av dem. Det samme gjelder visse ord, skriver Chris Erichsen i et svar til Anna Watsons artikkel om politisk teater.

Les mer

Et forsøk på å definere 'politisk teater'

Et forsøk på å definere 'politisk teater'

Publisert: 27.06.14 

ESSAY: Både hos Morten Traaviks konsertforestilling Kardemomyang og Rimini Protokolls En Folkefiende ligger det  mulige samtidige forståelser av begrepet «politisk teater», skriver Anna B. Watson i et svar til Chris Erichsen.

Les mer

Ytringsfrihet og hattevalg

Ytringsfrihet og hattevalg

Publisert: 01.07.14 

INNLEGG: Det er oppsiktsvekkende at ordvekslinga rundt åpningsforestillinga på Festspillene i Nord-Norge i så stor grad handler om festspilldirektørens programmering i stedet for om forestillingas innhold og uttrykk, skriver Irene N. Hansen og Elin Danielsen i HATS.

Les mer

I en leilighet i Loddefjord

I en leilighet i Loddefjord

Publisert: 26.06.14 

INTERVJU: - Teaterstykket Sånne som oss er en fortsettelse på det jeg allerede har skrevet. Det handler om vanlige folk og det vanlige livet, sier forfatter, dramatiker- og årets festspilldikter, Frode Grytten i et intervju med Judith Dybendahl

Les mer

Vil fylle et «postdramatisk vakuum»

Vil fylle et «postdramatisk vakuum»

Publisert: 25.06.14 

INTERVJU: Høsten 2014 starter regissør, kunstnerisk leder for Transitteateret - Bergen og professor ved Teaterhøgskolen i Oslo opp programprosjektet «Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater» . Scenekunst har spurt han hva dette dreier seg om.

Les mer

Stormen som kunne forandre

Stormen som kunne forandre

Publisert: 24.06.14 

ANMELDELSE: Den Norske Opera og Ballett viser en sterk og viktig forestilling om overgangen fra barn til voksen, om å lure på hvem man skal bli og om hvordan møtet med en annen kan føre med seg både ambivalens og vennskap. Resultatet er et engasjerende samspill mellom kunstformene. Gjertrud Pedersen har sett forestillingen.

Les mer

Liv og død i en rød kåpe

Liv og død i en rød kåpe

Publisert: 23.06.14 

KRITIKK: Haugen Produksjoner tar med forestillingen Søstre – 11 år etterpå et oppgjør med livet fram til nå. Humor, alvor og sorg blandes med et helt arsenal av tanter - og en onkel - i et rørende møte mellom utøverne og publikum, skriver Maria Stødle.

Les mer

Smalt uttrykk for et bredt publikum

Smalt uttrykk for et bredt publikum

Publisert: 20.06.14 

ANMELDELSE: - Outstanding er det nærmeste jeg kommer hvis jeg skal beskrive forestillingen John. Den er absolutt ikke uten mangler. Men på en norsk scene blir den som en frisk og fremmed frukt. Det skriver Mariken Lauvstad, som har sett forestillingen John av DV8 Physical Theatre

Les mer

Dansernes dans

Dansernes dans

Publisert: 20.06.14 

KRITIKK: Mens det tidligere var essensielt hvilken koreograf som ledet ensemblet inn i en ny retning, og slik gav verket og ensemblet en foreløpig signatur, er det nå danserne selv som er signaturen. Monica Emilie Herstad har sett jubileumsutstillingen A Collection of Short Stories, koreografert av Ina Christel Johannessen.

Les mer

- Ingen skal slakte Norsk kulturråd

- Ingen skal slakte Norsk kulturråd

Publisert: 19.06.14 

NYHETER - Regjeringen skal ikke slakte Norsk kulturråd. Det ble understreket i debatten da Arbeiderpartiet i Oslo inviterte til et åpent møte om gjennomgangen av Norsk kulturråd. Beskrivelsen av rådet som elitistisk og preget av kameraderi ble i tillegg karakterisert som en myte. Sidsel Pape var på møtet, og rapporterer for scenekunst.no

Les mer

Kunnskap, formidlingsinnsats og ressursutnyttelse

Kunnskap, formidlingsinnsats og ressursutnyttelse

Publisert: 18.06.14 

INNLEGG: Med tanke på kompleksiteten i styring og drift av kunstneriske virksomheter er de få prosentene som har gått til administrasjon og drift objektivt sett slett ikke høye tall, mener Bernt Bauge, som er styreleder for NTO. Innlegget er basert på talen han holdt NTOs årsmøteseminar mandag 16. juni

Les mer

Vikar for redaktøren

Vikar for redaktøren

Publisert: 16.06.14 

NYHETER: Frem til første juli vikarierer Grethe Melby som redaktør på Scenekunst.no

Les mer

Det muliges kunst: økt eierskap - økt begeistring?

Det muliges kunst: økt eierskap - økt begeistring?

Publisert: 11.06.14 

KRONIKK: - Utdanningssektoren bør få og ta større ansvar for å implementere DKS i skolen og i utdanningsløpet, skriver Ådne Sekkelsten og Elin Rekdal i Scenekunstbruket i denne kommentaren til rapporten "Det muliges kunst" om kunst og kultur i utdanningen som var klar 24. april i år.

Les mer

Om styreoppnevning på Dramatikkens hus

Om styreoppnevning på Dramatikkens hus

Publisert: 30.05.14 

INNLEGG: Norsk Skuespillerforbund redegjør for sitt syn i diskusjonen om styreoppnevning på Dramatikkens hus.

Les mer

Avskaff begrepet politisk teater!

Avskaff begrepet politisk teater!

Publisert: 15.05.14 

KOMMENTAR: - Begrepet politisk teater er utdatert og meningsløst og bør inntil videre tas ut av dagligtalen i det norske scenekunstmiljøet, mener Chris Erichsen.

Les mer

Hva slags frihet?

Hva slags frihet?

Publisert: 15.05.14 

FRIE KUNSTNERE: Et dialogmøte på Litteraturhuset 24.april la regjeringens prioritering av det frie feltet og frilanserne under lupen. - Har kunstnere og politikere samme perspektiv på hva frihet betyr, spør Hege Knarvik Sande.

Les mer

Svar til TeaterTanken om kulturell boikott

Svar til TeaterTanken om kulturell boikott

Publisert: 14.05.14 

INNLEGG: Teatersjef Hanne Tømta ved Nationaltheatret svarer på det åpne brevet fra TeaterTanken om samarbeidet med det israelske nasjonalteatret Habima.

Les mer

Den kalde krigen revisited

Den kalde krigen revisited

Publisert: 13.05.14 

- Det norske demokratiets ofre kommer til orde i Lene Bergs Høring, skriver Chris Erichsen. Kunstnerens prosjekt om overvåking i Norge ble spilt for et invitert publikum i Oslo nylig.

Les mer

Åpent brev til ledelsen og de ansatte ved Nationaltheatret

Åpent brev til ledelsen og de ansatte ved Nationaltheatret

Publisert: 09.05.14 

INNLEGG: TeaterTanken ber Nationaltheatret i Oslo om å avslutte samarbeidet med det israelske nasjonalteatret Habima.

Les mer

Maktens anatomi

Maktens anatomi

Publisert: 08.05.14 

KRONIKK: - Samtlige midler til basisfinansiering av fri teaterkunst går i dag til Oslo-baserte kompanier, skriver dansekunstner og prosjektleder Veronica Thorseth i Bergen. - Hva kan vi gjøre for å sikre et levende, profesjonelt scenekunstliv utenfor institusjonene over hele landet?

Les mer

Är teater politiskt och vad är politisk teater?

Är teater politiskt och vad är politisk teater?

Publisert: 06.05.14 

POLITISK SCENKONST: "Är konst en samhällsaktör med påverkningskraft?" frågade sig paneldeltagare på Vårscenefests huvuddebatt. Svaret blev "Ja, kanske det," men det förutsätter att det är det vi vill. Jenny Svensson skriver från debatt i Tromsø.

Les mer

Etterpå

Etterpå

Publisert: 16.04.14 

Les teksten "Etterpå", skrevet som en del av prosjektet Stemmer fra innsiden i Halden fengsel.

Les mer

Dansesamtaler for framtiden

Dansesamtaler for framtiden

Publisert: 07.04.14 

SEMINAR: Samtaler om produksjonsforhold i dansefeltet er nødvendig og etterlengtet, men diskusjonen krever større åpenhet og mer profesjonell ledelse, skriver Sidsel Pape fra seminar på KhiO.

Les mer

Tid for eit nytt styre ved Dramatikkens hus

Tid for eit nytt styre ved Dramatikkens hus

Publisert: 04.04.14 

INNLEGG: - I realiteten blir både Dramatikkens hus og dei tre fagforbunda knebla med dagens styre for huset. Alle forbunda bør no finna nye representantar utanfor sine eigne styre, skriv 18 dramatikarar og dramaturgar, blant dei ni husdramatikarar.

Les mer

Scenografien i Svanhild

Scenografien i Svanhild

Publisert: 02.04.14 

SCENOGRAFI: Bli med på verbal omvisning i scenografien til Grusomhetens teaters forestilling Svanhild: - Til Svanhild har jeg levert et autonomt verk som til en viss grad også «tvinger» regien - et overgrep fullstendig i tråd med Falks og Ibsens ord, skriver scenograf Tormod Lindgren.

Les mer

Et brutalt rivningsforslag

Et brutalt rivningsforslag

Publisert: 28.03.14 

KRONIKK: Bygget som tidligere huset Agder teater er rivingstruet uten at byantikvaren sier et ord. Ivaretas vår felles kulturarv godt nok i Kristiansand kommune, spør Andreas Vaa Bermann og Guri Idsø Viken i denne kronikken. som stod på trykk i Fædrelandsvennen 27. mars.

Les mer

Scenerommet som virkelighet og virkeligheten som scene

Scenerommet som virkelighet og virkeligheten som scene

Publisert: 27.03.14 

KOMMENTAR: Er språk løsrevet fra virkeligheten? Kan den internasjonale Ibsen-prisen gå til en mann som holdt tale i begravelsen til president Slobodan Milošević? Debatten går etter tildelingen til Peter Handke, men mest på sosiale medier.

Les mer

Om å prioritere det frie feltet og frilansere

Om å prioritere det frie feltet og frilansere

Publisert: 13.03.14 

DET FRIE FELTET: I regjerings-plattformen skriver regjeringen at den vil prioritere det frie feltet og frilansere. Tenketanken TeaterTanken har spurt et utvalg organisasjoner, teatre, kunstnere og forskere om hva det innebærer. Her er svarene.

Les mer

Skulle ikke Regjeringen prioritere det frie feltet?

Skulle ikke Regjeringen prioritere det frie feltet?

Publisert: 13.03.14 

- Skulle ikke Regjeringen prioritere det frie feltet, spør Kulturrådets leder Yngve Slettholm i en kronikk i Aftenposten 12.3. Han peker på at både regjering og storting i budsjettforhandlingene skjermet kunst- og kulturinstitusjoner som får bevilgning fra departementet, mens det frie feltet måtte tåle kutt. - Dersom målet er økt maktspredning, må også departementets egen rolle under lupen, skriver Slettholm.

Les mer

Nasjoner med tunnelsyn

Nasjoner med tunnelsyn

Publisert: 21.02.14 

KOMMENTAR: I alt mylderet har svært få diskutert det Kyander egentlig skriver om. Nasjoner gjør forskjell på folk. Tenk om kulturministeren kunne kunne brukt Kyanders forord og Grunnlovsjubileet til å snakke om det, skriver HIld Borchgrevink.

Les mer

Dedikert til dramatikere

Dedikert til dramatikere

Publisert: 21.02.14 

- Hvordan har New Dramatists fått så høy status? Ifølge ledelsen på huset er det viktigste dramatikerne selv. Videre at huset aldri produserer noe. I februar 2013 besøkte Monica Boracco dramatikernes hus i New York City og skrev denne rapporten i høstmagasinet til Dramatikkens hus.

Les mer

Torsk på nationalismen

Torsk på nationalismen

Publisert: 20.02.14 

INNLEGG: - Det chockerande för mig var att ingen av mina överordnade i organisationen såg något fel, skriver avtroppende direktør ved Trondheim kunstmuseum, Pontus Kyander. Innlegget har stått på trykk i Sydsvenskan.se 19.2, og er også sendt til Scenekunst.no.

Les mer

Forord til vårprogram, Trondheim kunstmuseum 2014

Forord til vårprogram, Trondheim kunstmuseum 2014

Publisert: 20.02.14 

- Det er ikke noe ved en nasjon som er evig og uforanderlig. En gang i tiden fantes de ikke, og det vil komme en dag der vi ikke trenger dem. Her er hele Pontus Kyanders forord til vårprogrammet ved Trondheim kunstmuseum.

Les mer

É finita la commedia

É finita la commedia

Publisert: 19.02.14 

INNLEGG: - Hvis styret ved Dramatikkens hus ikke er habilt ved ansettelsen av øverste leder, er det da habilt i andre sammenhenger, spør regissør Kai Johnsen.

Les mer

Tanker etter Seminarium II

Tanker etter Seminarium II

Publisert: 13.02.14 

SEMINARIUM: Hvordan henger den opplevde, indre og den observerte, ytre verden i dansefaget sammen? Hvilken verden tillegges størst gyldighet, og hvorfor? Professor Gunn Engelsrud ved Norges Idrettshøgskole deler tanker etter første dag av Seminarium II på Kunsthøgskolen i Oslo 29. januar.

Les mer

En flerstemmig offentlighet

En flerstemmig offentlighet

Publisert: 12.02.14 

INNLEGG: Det er behov for å styrke kunnskapen om faktiske forhold i norsk scenekunst, all den tid virkelighetsbeskrivelsene er såpass forskjellige, skriver direktør i NTO Morten Gjelten i dette svaret til Hans Henriksens innlegg 5. februar.

Les mer

Fra katarsis til handling?

Fra katarsis til handling?

Publisert: 07.02.14 

KRONIKK: - Er teateret siste utvei når varslingskanaler og andre politiske arenaer svikter, spør Hilde Susan Jægtnes etter å ha sett Still in silence på Black Box Teater.

Les mer

Hvorfor er alle så redde?

Hvorfor er alle så redde?

Publisert: 05.02.14 

INNLEGG: - Hvorfor er så mange redde for å delta når denne debatten så åpenbart engasjerer? Hans Henriksen ønsker seg flere stemmer i debatten om norsk teater.

Les mer

Et tidsskille i norsk dansekunst

Et tidsskille i norsk dansekunst

Publisert: 23.01.14 

ANMELDELSE: Shadows Remind Silent er et tidsskille i norsk dans, skriver Sidsel Pape. For første gang inntar en danserdrevet og improvisasjonsbasert forestilling Hovedscenen på Operaen. Og ved hjelp av Carte Blanche blir det klart hva Hooman Sharifi vil fram til.

Les mer

Hvem skal styre Dramatikkens hus?

Hvem skal styre Dramatikkens hus?

Publisert: 22.01.14 

INNLEGG:  - Det finnes ingen fornuftig grunn til at fagforeningene på scenekunstområdet skal styre utviklingen av ny dramatikk i Norge, skriver regissør og tidligere kunstnerisk leder for Dramatikkens hus, Kai Johnsen. Innlegget har stått på trykk i DN og er også sendt til Scenekunst.no.

Les mer

Debatt må baserast på fakta

Debatt må baserast på fakta

Publisert: 24.01.14 

INNLEGG: - Norsk teater har vorte mindre kommersielt dei seinare åra, ikkje meir, skriv teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret i dette svaret til KHIO-professor Hans Henriksens innlegg 7. januar. Mellom anna viser han til billettprisar som ikkje har auka om ein korrigerer for løn- og prisvekst.

Les mer

Jakten på helheten

Jakten på helheten

Publisert: 15.01.14 

INNLEGG: - Etter innføring av rammetilskuddsordningen i 1990 ble teatrenes egeninntekter ikke lenger trukket inn i beregning av driftstilskudd, skriver NTOs direktør Morten Gjelten blant annet i dette svaret til KHIO-professor Hans Henriksen. NTO er glade for alle presiseringer som kan hindre at man snakker forbi hverandre.

Les mer

Teaterterapi

Teaterterapi

Publisert: 08.01.14 

INNLEGG: Hva ville skjedd hvis Nationaltheatret og Black Box Teater byttet hovedsceneproduksjoner, infrastruktur og personale for én sesong? -Terapi for scenekunstfeltet, tror scenekunstner Ingvild Holm.

Les mer

Hur brett har ni hoppat?

Hur brett har ni hoppat?

Publisert: 07.01.14 

INNLEGG: Hans Henriksen skriver om folketeaterideen og presiserer: - Jeg er ikke imot musikaler, komedier eller dramatiseringer av populære romaner på de offentlige scenene. Jeg er kritisk til høye billettpriser ved de offentlig støttede scenene.

Les mer

Å legge til rette

Å legge til rette

Publisert: 19.12.13 

KOMMENTAR: - Politiske dokumenter inngår i liten grad i Kristian Meisingsets kildemateriale, skriver NTOs Silje Thingstad i denne kommentaren til Meisingsets bok Kulturbløffen. Hun ser også påfallende likheter mellom noen av Meisingsets analyser og deler av strukturkritikken som fremføres i de mer interne teaterdebattene.

Les mer

Kilden - en epilog

Kilden - en epilog

Publisert: 16.12.13 

INNLEGG: Uenigheten mellom Kilden og undertegnede handler ikke om misforståelser eller at jeg og andre kritikere ikke kjenner realitetene. Debatten handler om en vidt forskjellig oppfatning av hva som er kvalitet, skriver Erik Honoré.

Les mer

Kvalmt for Honoré, velsmakende for andre!

Kvalmt for Honoré, velsmakende for andre!

Publisert: 09.12.13 

INNLEGG: - Når Erik Honoré kritiserer balansen mellom det smale og det brede, det samtidige og det klassiske i Kildens repertoar, uttrykker det forakt for andres smak og behag, skriver husets administrerende direktør Bentein Baardson.

Les mer

Kraftsentrum eller sort hull

Kraftsentrum eller sort hull

Publisert: 06.12.13 

INNLEGG: Erik Honoré vil ha debatten om programmering i Kilden tilbake til et overordnet nivå. - Musikkprogrammet i Kilden mangler en balanse mellom overflate og dybde, mellom det aktuelle og det nostalgiske, skriver han.

Les mer

Et svar til Ellen Horn om Kilden og Riksteatret

Et svar til Ellen Horn om Kilden og Riksteatret

Publisert: 04.12.13 

INNLEGG: Vi er innforstått med Riksteatrets spillestruktur, og vi vil nok en gang understreke vår vilje til å få Riksteateret på besøk, skriver leder for kulturdriftsavdelingen i Kilden, Gunnar Grimstad, i dette svaret til teatersjef Ellen Horns innlegg.

Les mer

Riksteatret kommer gjerne til Kristiansand

Riksteatret kommer gjerne til Kristiansand

Publisert: 02.12.13 

INNLEGG: - Vi er selvsagt glade for at Kilden ønsker oss velkommen med gjestespill, men dette er et blindspor, og ikke i samsvar med Riksteatrets spillestruktur, skriver teatersjef Ellen Horn i dette svaret til Kilden-sjef Bentein Baardsons innlegg.

Les mer

Om PULS, Fjæreheia og Kilden

Om PULS, Fjæreheia og Kilden

Publisert: 28.11.13 

INNLEGG: - Det medfører ikke riktighet at Kilden «ikke har funnet plass til Riksteatret», skriver administrerende direktør Bentein Baardson ved Kilden i sitt tilsvar til Erik Honoré, som her er i sin helhet.

Les mer

Comfortably Numb?

Comfortably Numb?

Publisert: 27.11.13 

INNLEGG: Det er betenkelig at den kunstneriske ledelsen ved landsdelens mest ressurssterke kulturinstitusjon velger et coverband som en av hovedsatsingene i 2014, skriver musiker og produsent Erik Honoré om Kildens sommersatsing i Fjæreheia i 2014. Innlegget sto på trykk i Fædrelandsvennen 26.11, og er også sendt til Scenekunst.no.

Les mer

Fagorganisasjoner sammen for frilansere

Fagorganisasjoner sammen for frilansere

Publisert: 21.11.13 

INNLEGG: Fritt Ord, NFF, Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag går sammen om å kartlegge frilanseres økonomi med vekt på vilkårene for frie og samfunnskritiske ytringer.

Les mer

YES til «The Yes Men»!

YES til «The Yes Men»!

Publisert: 19.11.13 

ISCENESATT POLITIKK: - En frekk form for politisk aktivisme, mener scenekunstner Berit Rusten om The Yes Men i denne oversikten over gruppas arbeid. Artikkelen bygger på TYMs workshop i Oslo i juni 2013 under Oslo International Acting Festival.

Les mer

Regnekunst og kulturbudsjett

Regnekunst og kulturbudsjett

Publisert: 18.11.13 

INNLEGG: Det nye kulturbudsjettet vil prioritere kunstnerisk kvalitet og mer oppmerksomhet rundt innhold. Dette høres jo fint ut. Men hva betyr det? Absolutt null og niks, skriver regissør Kai Johnsen i dette innlegget, som også stod på trykk i lørdagens Dagens Næringsliv.

Les mer

Viktig å være ny?

Viktig å være ny?

Publisert: 13.11.13 

KOMMENTAR: Å være ny er ikke så lett. Det er å håpe at den nye Regjeringen ikke ser seg blind på å være nye for nyhetens skyld, men at endringer som måtte komme, er begrunnet, skriver redaktør Hild Borchgrevink.

Les mer

Stemmer i kritikerkoret

Stemmer i kritikerkoret

Publisert: 05.11.13 

INNLEGG: Med sitt innlegg ”Publikumsrekord på CODA-festivalen” undergraver Lise Nordal dansekritikken, hevder Sidsel Pape.

Les mer

Svar til Lise Nordal

Svar til Lise Nordal

Publisert: 28.10.13 

INNLEGG: Som kritiker er jeg både ung og uerfaren, men jeg mener det er av stor verdi at et mangfold av stemmer har mot til å være synlige i et rom der det finnes ulike synsvinkler, skriver Venke Sortland i dette svaret til CODA-festivalens kunstneriske leder Lise Nordal.

Les mer

Et meningsrom for dans

Et meningsrom for dans

Publisert: 28.10.13 

INNLEGG: Samtalen om dansekunst blir sterkere jo flere som deltar i den, skriver redaktør Hild Borchgrevink i dette svaret til CODA-festivalens kunstneriske leder Lise Nordal.

Les mer

Publikumsrekord på CODA-festivalen

Publikumsrekord på CODA-festivalen

Publisert: 25.10.13 

INNLEGG: - Scenekunst.nos kommentator har ikke enerett på hva samtidsdans egentlig er, skriver CODA-festivalens kunstneriske leder Lise Nordal. Hun forklarer også bakgrunnen for noen av prioriteringene Venke Sortland stilte spørsmål ved i sin kommentar.

Les mer

En ny scenekunstpolitikk

En ny scenekunstpolitikk

Publisert: 24.10.13 

KRONIKK: Hvis den nye regjeringen vil prioritere det frie scenekunstfeltet, bør de se på hva som falt utenfor Kulturløftet. Vi trenger å styrke basisfinansieringen, skape samarbeid mellom institusjoner og det frie feltet og dyrke fram regionale forskjeller, skriver Kristin Bjørn.

Les mer

Ja! til Jeg! til Vi! til Yeah! til Je!

Ja! til Jeg! til Vi! til Yeah! til Je!

Publisert: 22.10.13 

INNLEGG: Ideen med å legge DHPDH frem på Spleis var å åpne en prosess i dansekunstfeltet. Alle, også Sidsel Pape, kan være med på å forme denne bevegelsens innhold og retning videre, skriver Brynjar Bandlien i dette svaret til Pape.

Les mer

Et sosiologisk sørgespill

Et sosiologisk sørgespill

Publisert: 14.10.13 

ESSAY:  - I et multimedialt musikkdrama utforskes kompliserte situasjoner som krever at noen handler, samt konsekvensene som kan følge hvis ingen gjør det, skriver Rudolf T. Bjørnerem om sørgespillet Judasevangeliet, som spiller på åpningsdagen av teaterfestivalen Meteor i Bergen på torsdag.

Les mer

CODA, en internasjonal festival?

CODA, en internasjonal festival?

Publisert: 10.10.13 

KOMMENTAR: I år har CODA-festivalen satt fokus på norsk samtidsdans. Hva gjør det med festivalens profil og rolle, spør Venke Sortland. Kan det være at CODAs fokus på det norske ikke handler så mye om nasjonalitet, men om hva som har status i norsk dansekunst?

Les mer

Lyden av de døve

Lyden av de døve

Publisert: 02.10.13 

NY DRAMATIKK: Bør døve skrive dramatikk om hvordan døve har det i livene sine? Spørsmålet ble reist, men ikke besvart da Teater Manu arrangerte lesning av seks enaktere, skriver Chris Erichsen.

Les mer

Døve manusforfattere? Nei takk!

Døve manusforfattere? Nei takk!

Publisert: 02.10.13 

INNLEGG: Jeg var spent på hvilke historier de seks hadde valgt å fortelle. Men jeg ble skuffet. Er døve manusforfattere synonymt med manus om døve, spør Maren Oriola, som selv er døv og satt i publikum under visningen av ny dramatikk på tegnspråk på Teater Manu lørdag.

Les mer

Strukturer til fremme av kvalitet?

Strukturer til fremme av kvalitet?

Publisert: 01.10.13 

KRONIKK: Kunst i skolen som ikke tar inn over seg hvor den er, er dårlig kunst. Men strukturene i DKS hindrer ordningens eget mål og styrer etter en misforstått idé om likhet, skriver Katrine Heggedal i Landing. De utfordrer blant annet skillet mellom produksjon og turné.

Les mer

Å skrive for den minste i seg selv

Å skrive for den minste i seg selv

Publisert: 25.09.13 

KUNST FOR BARN OG UNGE: - Jeg skriver for barn fordi barn ikke ustanselig roper på en bruksanvisning, sa forfatter og dramatiker Tor Åge Bringsværd, som var invitert til å snakke da Periskop, det nye nettstedet for kritikk av kunst for barn og unge, ble lansert forrige uke. Her er første del av foredraget hans.

Les mer

Teater og teaterkritikk

Teater og teaterkritikk

Publisert: 19.09.13 

- Teaterkunst og teaterkritikk er en felles skapende prosess, konfrontativ og nådeløs, men gjensidig skapende og formende, sa Tore Vagn Lid etter å ha mottatt Kritikerprisen for teater 2012/2013. Her er hans takketale.

Les mer

En «mer spisset liberal politikk»?

En «mer spisset liberal politikk»?

Publisert: 12.09.13 

KOMMENTAR: Går Aftenpostens kulturredaktør Knut Olav Åmås' ønsker i oppfyllelse, går norsk kunst- og kulturliv tøffe tider i møte, skriver IdaLou Larsen.

Les mer

Kulturklæsj, freakshow, eller båe delar?

Kulturklæsj, freakshow, eller båe delar?

Publisert: 10.09.13 

MELDING: Er dette god underhaldning, er det kulturell forbrødring, eller er eg berre ein nyttig idiot? Det er ikkje ofte kunstnarlege prosjekt riv og slit i meg i den grad som dette gjer, skriv Amund Grimstad om Morten Traavik sin performance som opna Bastardfestivalen i Trondheim i går.

Les mer

Se til Drammen!

Se til Drammen!

Publisert: 06.09.13 

INNLEGG: Se til Drammen, så ser man hva en borgelig koalisjon kan få til av kulturpolitisk maltraktering. I Drammen har de borgerlige kuttet katastrofalt i bevilgningene til det frivillige og profesjonelle kulturlivet. Slik vil det også kunne bli på nasjonalt plan om de borgelige får bestemme, skriver skuespiller Rune Temte.

Les mer

Et behov for nytenkning

Et behov for nytenkning

Publisert: 05.09.13 

INNLEGG: Tillitsvalgte i kulturlivet har uttrykt bekymring for hva som er Miljøpartiet De Grønnes kulturpolitikk. Talsmann i partiet Harald A. Nissen gjør her rede for den. - Vi trenger en helhetlig politikk for både kultur og digitale rettigheter, skriver han.

Les mer

Gigantisk ordning - øredøvende taushet

Gigantisk ordning - øredøvende taushet

Publisert: 16.08.13 

INNLEGG: - Vi har oversikt over utfordringer og forbedringspotensiale i Den kulturelle skolesekken, men vi vet for lite om hva elevene tenker om tilbudet, skriver faglig leder for sekretariatet for DKS, Vera Micaelsen, i denne kronikken skrevet i forbindelse med at Uni Rokkan-senteret og Høgskolen i Bergen i juni la fram sitt treårige forskningsprosjekt om DKS.

Les mer

Scenene åpnes

Scenene åpnes

Publisert: 15.08.13 

De to siste helgene i august kan du gå på orkesterprøver og komme bak scenen på teatre i hele landet. - Dørstokkmila er ofte lengre enn man tror, skriver Riksteatrets Ellen Horn. Hun ønsker seg en nasjonal billettportal for teater etter modell av Filmweb.

Les mer

Har New Public Management inntatt scenekunstfeltet?

Har New Public Management inntatt scenekunstfeltet?

Publisert: 15.08.13 

INNLEGG: De siste tjue årene har jeg opplevd demokratirommet, og følgelig også rommet som utøvende scenekunstner, som innskrenket. Kan også scenekunstfeltet være befengt med New Public Management, spør Berit Rusten.

Les mer

Farefri debut

Farefri debut

Publisert: 18.06.13 

KOMMENTAR: Anders Beyer har sittet i sjefsstolen i et knapt år og har mange hester å tøyle, men årets scenekunstprogram fremstår som farefritt og forsiktig. Festspillene har vært en arena for toneangivende internasjonale produksjoner, og jeg håper vi får se mer av det i fremtiden, skriver Karoline Skuseth, som så fire av Festspillenes scenekunstproduksjoner.

Les mer

Scene-bindestrek-liv

Scene-bindestrek-liv

Publisert: 18.06.13 

- Det som i stigende grad preger Winter Guests' oppsetninger, er at selve ferden, prosessen, blir det viktige, skriver operadirektør Tom Remlov i denne teksten skrevet til programmet til forestillingen Coelacanth under Festspillene i Bergen.

Les mer

Hedda og maritime metaforer - kritisere neceste est

Hedda og maritime metaforer - kritisere neceste est

Publisert: 13.06.13 

INNLEGG: I lys av de siste dagers debatt på Scenekunst.no om årets prisutdeling, kan det være på sin plass å si noe om hvordan komiteen og arrangørene ser på forholdet mellom juryering og utdelingsseremoni, skriver Hanne Tømta og Morten Gjelten, henholdsvis leder av Heddakomiteen og direktør i NTO.

Les mer

Hedda på catwalk

Hedda på catwalk

Publisert: 10.06.13 

KOMMENTAR: Det frie feltet tok storeslem, og med Hedda i hånden fortalte alle prisvinnere rørende historier om å kjempe med og bli løftet fram av scenekunst som tar sjanser. Selve prisseremonien kunne matchet dem bedre.

Les mer

Inspirert ledelsesmodell?

Inspirert ledelsesmodell?

Publisert: 07.06.13 

INNLEGG: Mediebransjen sliter i øyeblikket med å etterleve egne publisistiske idealer. Så hvorfor hente inspirasjon til Oslo Nye Teaters ledelsesmodell derfra, spør tidligere teatersjef Carl Morten Amundsen.

Les mer

Barneteater, kvalitet og kvantitet

Barneteater, kvalitet og kvantitet

Publisert: 06.06.13 

INNLEGG: I fjor ble Fluenes Herre nominert til Hedda for beste barne- og ungdomsforestilling, utelukkende med amatører på scenen. Når man i år følger opp med å nominere Aladdin, vitner det om at vi gjør noe riktig, skriver Bjørn Ravn Carlsen, barne- og ungdomsteatersjef på Rogaland Teater.

Les mer

Når redaktøren mister kontakt med kulturen

Når redaktøren mister kontakt med kulturen

Publisert: 30.05.13 

INNLEGG: Kulturlivet mister kontakt med publikum, hevdar redaktøren i Minerva og viser til statistikk frå SSB. Ser ein etter, har revybesøket gått ned, medan publikumstal for drama, musikal og barneteater har auka. Kan ein tale om svikt i teaterbesøket då, spør teatersjef Erik Ulfsby.

Les mer

Hvem kan få Hedda på hylla?

Hvem kan få Hedda på hylla?

Publisert: 23.05.13 

KOMMENTAR: - Det er gledelig at Heddajuryen har funnet fem verdige kandidater i kategorien forestillinger for barn og unge. Samtidig har gode barneteaterkunstnere glimret med sitt fravær i nominasjonene både i år og tidligere år, skriver ph.d.-stipendiat Lisa Nagel ved Norsk barnebokinstitutt.

Les mer

Kunsten i førersetet

Kunsten i førersetet

Publisert: 16.05.13 

INNLEGG: Norsk teaterlederforum går ut mot den nye ledermodellen ved Oslo Nye Teater, der teatersjefen ikke skal ha overordnet ansvar for selskapets drift. - Forslaget innebærer å sette kunsten under administrasjon, skriver 55 administrative og kunstneriske teaterledere i denne uttalelsen, som står på trykk i dagens Dagbladet.

Les mer

Brobygging i scenekunsten

Brobygging i scenekunsten

Publisert: 14.05.13 

KRONIKK: Det frie scenekunstfeltet befinner seg mellom kultur og næring. I stedet for å si at feltet faller mellom to stoler, burde det anerkjennes som en brobygger, skriver Kristin Bjørn i etterkant av Vårscenefest i Tromsø.

Les mer

Revidert symbolpolitikk

Revidert symbolpolitikk

Publisert: 07.05.13 

Politikerne fortsetter å øremerke summer i Kulturrådets åpne ordninger i stedet for å styrke det frie feltet generelt. I revidert nasjonalbudsjett flyttes 800 000 kroner fra en diversepost under nasjonale scenekunstinstitusjoner til "vokalfeltet" hos Kulturrådet, et politisk definert område.

Les mer

Kritikken i ytringskulturen

Kritikken i ytringskulturen

Publisert: 06.05.13 

KRONIKK: - Hvordan har Enger-utvalget tenkt seg at kunstnerisk kvalitet kan vurderes uten at også selve kunstuttrykket tas i betraktning, spør Norsk kritikerlag i denne kronikken som stod på trykk i Aftenposten i april.

Les mer

Referat med kommentar om teaterkritikk

Referat med kommentar om teaterkritikk

Publisert: 03.05.13 

Tirsdag neste uke tar møteserien Scenekunnskap Chat Noir for seg Kulturutredningen 2014. I den anledning har vi fått publisere Ingvild Holms notater fra januarmøtet om teaterkritikk, et område kulturutredningen forøvrig valgte å ignorere i ytringskulturens navn.

Les mer

Å gjøre de usynlige synlige

Å gjøre de usynlige synlige

Publisert: 30.04.13 

INNLEGG: Når vi er nevnt på kultursidene, er det sjelden godt nytt. Vi er for mange. Vi kveler kunsten. Vi koster penger. Det er på tide at det tekniske personalet blir synlige i teaterdebatten, skriver Henriette Jevnaker, leder i Film- og teaterteknisk forening.

Les mer

Skuespill-musiker - en ny tverrfaglig yrkestittel?

Skuespill-musiker - en ny tverrfaglig yrkestittel?

Publisert: 29.04.13 

- Jeg opplever at metodeverket Actor-Musicianship har aktivisert meg som formidler, skriver cellisten Eline Sundal. I denne artikkelen deler hun erfaringer fra et kurs holdt av Skuespillersenteret tidligere i år.

Les mer

Dans til hele landet

Dans til hele landet

Publisert: 17.04.13 

KRONIKK: Når MOVE spiller i Ålesund i dag, runder vi danseforestilling nr. 1000 i Riksteatrets regi. Vi ønsker flere aktører på turnéformidling velkommen og ser frem til mer samarbeid, skriver teatersjef Ellen Horn.

Les mer

Gode tekstfrukter

Gode tekstfrukter

Publisert: 16.04.13 

OMTALE: Tekstlab-visningen Rare frukter på Dramatikkens hus fredag hadde øyeblikk av gripende estetisk kvalitet, skriver Joanna Magierecka.

Les mer

Store oppgaver

Store oppgaver

Publisert: 10.04.13 

KRONIKK: - Oslo Nye Teaters økonomi må styrkes. Nå kan det bare skje ved at besøkstallet og egeninntektene går opp. Det begrenser kunstnerisk armslag, dessverre, skriver styreleder Jan Erik Knarbakk i dette innlegget som i kortere versjon står i dagens Aftenposten. 

Les mer

Teater med forbehold

Teater med forbehold

Publisert: 10.04.13 

KOMMENTAR: - Styreleder Jan Erik Knarbakks kronikk gjør meg usikker på om Oslo Nye Teaters styre forstår hva slags menneske de trenger i lederstolen, skriver redaktør Hild Borchgrevink.

Les mer

Og... ACTION!

Og... ACTION!

Publisert: 25.03.13 

INNLEGG: Under Documenta i Kassel hadde billedkunstnere og forskere felles konferanse om øko-krisen. - Scenekunsten i Norge har ennå nok med å kikke inn i sin egen ræv. Jeg er bekymret, skriver scenekunstner Nina Ossavy.

Les mer

Jappetid i teatret?

Jappetid i teatret?

Publisert: 22.03.13 

KOMMENTAR: Kommer man litt skjevt inn døra på Oslo Nye Teater, kan man forledes til å tro at teatrets mantra er: lukk øya og nyt rikdommen. Anette Therese Pettersens samleanmeldelse ble en kommentar.

Les mer

Kulturløftet og de programmerende teatrene

Kulturløftet og de programmerende teatrene

Publisert: 21.03.13 

REPLIKK: Trond Okkelmo fra NTO redegjør her for de programmerende teatrenes økonomiske situasjon slik det har vært etterspurt i kommentarfeltet etter Anne-Britt Grans innlegg om Kulturutredningens konsekvenser for det frie feltet.

Les mer

Trenger ressurser til registrering

Trenger ressurser til registrering

Publisert: 21.03.13 

INNLEGG: - DTS er enige i at det mangler kvantitative analyser av Kulturløftets virkning på det frie scenekunstfeltet. Vi har nå verktøy som kan systematisere en detaljert statistikk, men trenger ressurser til å samle inn og registrere informasjonen, skriver daglig leder Tove Bratten i sitt svar til Anne-Britt Gran.

Les mer

Hvor går Danse- og teatersentrum?

Hvor går Danse- og teatersentrum?

Publisert: 20.03.13 

INNLEGG: - Tove Bratten og DTS' foretrukne tallhistorie er den om det frie feltets lille prosentandel av den totale scenekunstkaka i forhold til institusjonene. Den historien er ikke usann, men hvor relevant er den i dag? Det frie feltet vil være tjent med å supplere den med andre fortellinger om tall og virksomheten til de frie gruppene, skriver teaterviter og professor Anne-Britt Gran.

Les mer

Mitt teater er en grushaug på Nøstet

Mitt teater er en grushaug på Nøstet

Publisert: 19.03.13 

KRONIKK: At BIT Teatergarasjen, en kjent scene i Europa, fortsatt står uten hus i Bergen, er en skam både for norsk og bergensk kulturpolitikk, skriver Teatergarasjens Rune Salomonsen.

Les mer

Med Music Norway som modell?

Med Music Norway som modell?

Publisert: 18.03.13 

KOMMENTAR: Regjeringens ferske stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats åpner for å se på scenekunstfeltet med Music Norway som modell.

Les mer

Teater + medvirkning = samtale

Teater + medvirkning = samtale

Publisert: 14.03.13 

INNLEGG: Kan barns medvirkning true kunstens profesjonalitet, spør Lene Helland Rønningen, i et forsøk på å svare på noen av spørsmålene i Anette Therese Pettersens kommentar fra Scesams seminar.

Les mer

Samtale eller tiltale?

Samtale eller tiltale?

Publisert: 12.03.13 

KOMMENTAR: Hvor stor er egentlig forskjellen på en teaterforestilling og organiserte fritidsaktiviteter for barn? Anette Therese Pettersen har vært på SceSams seminar om interaktive dramaturgier i scenekunst for barn.

Les mer

Ein kulturpolitikk med omsyn til det ulike

Ein kulturpolitikk med omsyn til det ulike

Publisert: 11.03.13 

INNLEGG: - For å forme ein vidare kulturpolitikk må ein ta ein grundig kikk bak tala og sjå kvar institusjon for seg. Tala fortel noko, men på ingen måte alt, sa teatersjef ved DNT Erik Ulfsby, då kulturministeren sist veke ba han tenkje høgt om kulturpolitikk.

Les mer

and... silence

and... silence

Publisert: 08.03.13 

ESSAY: - Det er ikke mulig å være kunstner uten å bry seg, skriver kunstner og performer Tone Gellein. - Som kunstnere har vi en mulighet til nettopp å kunne kommunisere, men vi må være tydelige på hvordan språket virker.

Les mer

Oslo Nye for barn og unge?

Oslo Nye for barn og unge?

Publisert: 07.03.13 

INNLEGG: - Oslo trenger ikke et nytt og dristig prosjektteater. Lag heller barneteater, skriver forsker Anne-Britt Gran. I går fikk byråd Hallstein Bjercke flertall i Oslo bystyre for planene om å gjøre Oslo Nye til prosjektteater.

Les mer

Etikk og profesjonalitet

Etikk og profesjonalitet

Publisert: 07.03.13 

INNLEGG: - Debatten om Hege Haagenruds forestilling bør handle om etikk og profesjonalitet, mener scenekunstner Knut Alfsen. Han er uenig med Landing og tror økt oppmerksomhet om det etiske ansvaret vil styrke kunstneres profesjonalitet.

Les mer

Mangler kunnskap om det frie

Mangler kunnskap om det frie

Publisert: 06.03.13 

KOMMENTAR: - Vi mangler en vurdering av Kulturløftets betydning for de frie teatergruppene, skriver forskerne Anne-Britt Gran og Sigrid Røyseng i en delrapport om scenekunst bestilt av Enger-utvalget. Rapporten setter også fingeren på utfordinger i kulturutredningen, skriver redaktør Hild Borchgrevink.

Les mer

Hvem skal kontrollere kvaliteten?

Hvem skal kontrollere kvaliteten?

Publisert: 05.03.13 

KOMMENTAR: - Det er en grunn til at kulturdebatten handler om geografi og penger, skriver tidligere kulturredaktør i BT, Jan H. Landro.

Les mer

Kunnskapsløse politikere?

Kunnskapsløse politikere?

Publisert: 28.02.13 

KRONIKK: Kulturkomiteens leder i Oslo bystyre Øystein Sundelin (H) vil bestemme Oslo Nye Teaters repertoar. - Man bør kunne forlange et minimum av innsikt av politikere, skriver Idalou Larsen. Neste onsdag avgjør bystyret teatrets skjebne.

Les mer

Kulturell doping?

Kulturell doping?

Publisert: 27.02.13 

KRONIKK: - Vi må fortsette å virvle opp det ubehagelige, skriver scenekunstner og klovn Elisabeth Helland Larsen i etterkant av dagseminaret om farlig kunst for barn. Hun spør også hvem som velger ut produksjonene som skal ut i skolene?

Les mer

Stafetten 8 - Goksøyr & Martens

Stafetten 8 - Goksøyr & Martens

Publisert: 25.02.13 

- Vi har opplevd samarbeidet med Nationaltheatret som både enormt givende og frustrerende, skriver Toril Goksøyr i svaret til Hadia Tajik. Goksøyrs spørsmål går til dramaturg ved Volksbühne i Berlin, Celina Nicolay.

Les mer

Festspill på oppdagelsesferd

Festspill på oppdagelsesferd

Publisert: 21.02.13 

KOMMENTAR: Festspillene i Bergen 2013 ble stillferdig avduket i går på nyinnredet, hipt kontor der byggeplasten fortsatt hang på veggene. Direktør Anders Beyers første program virker behagelig mer opptatt av innhold enn av fasade, skriver Hild Borchgrevink.

Les mer

Farlig kunst?

Farlig kunst?

Publisert: 19.02.13 

DEBATT: - Det er forestillingens egen manglende åpenhet som potensielt gjør De grenseløse farlig, skriver dansekunstnerne Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland. De mener debatten om avlysning i Den kulturelle skolesekken må handle om kunstnerisk kvalitet.

Les mer

Stafetten 7 - Hadia Tajik

Stafetten 7 - Hadia Tajik

Publisert: 18.02.13 

Scenekunstfeltet er dynamisk, men institusjonsteatrene vil være viktige for scenekunsten også om 20 år, skriver Hadia Tajik i svaret til teatersjef Agnete Haaland. Tajiks stafettpinne går til performancekunstner Toril Goksøyr.

Les mer

Frie dansekunstnere er grunnfjellet

Frie dansekunstnere er grunnfjellet

Publisert: 13.02.13 

INNLEGG: - Fri dansekunst må høyere opp på agendaen i Kulturdepartementets strategi for dans, skriver dansekunstner Brynjar Åbel Bandlien. Departementet offentliggjør snart strategiplanen "Dans i hele landet" for perioden 2013-2015. Planen var på høring i sommer.

Les mer

Stafetten 6 - Agnete G. Haaland

Stafetten 6 - Agnete G. Haaland

Publisert: 11.02.13 

- Om jeg vil sette opp Vildanden, kommer an på hva slags kunstnerisk visjon regissøren har for stoffet, er teatersjef Agnete Haalands svar til filmregissør Hisham Zaman. Selv sender Haaland stafettpinnen til kulturminister Hadia Tajik.

Les mer

Burlesk bibel

Burlesk bibel

Publisert: 06.02.13 

ANMELDELSE: Vi er inne i en stim av teaterpremierer. Chris Erichsen har sett Det Norske Teatrets storsatsning Bibelen. -Bibelen svinger, bukter, vakler, velter og løper av gårde, skriver han.

Les mer

Fengende forspill

Fengende forspill

Publisert: 05.02.13 

ANMELDELSE: Med Praeambulum har Ingun Bjørnsgaard laget et eksemplarisk verk som forener de sterkeste kvalitetene hun har, skriver Sidsel Pape.

Les mer

Stafetten 5: Hisham Zaman

Stafetten 5: Hisham Zaman

Publisert: 04.02.13 

- I Norge har vi en tendens til å inkludere nye landsmenn i kunsten i form av politiske vedtak eller gjennom institusjonelle konsepter istedenfor via den enkelte kunstner, skriver filmregissør Hisham Zaman i svaret til Harry Guttormsen. Zamans spørsmål går til teatersjef Agnete Haaland.

Les mer

Stødig fortelling om det mørke

Stødig fortelling om det mørke

Publisert: 04.02.13 

ANMELDELSE: Regigrepene i Det Norske Teatrets oppsetting av Antichrist gir ny tydelighet til Lars von Triers sterke fortelling, skriver Hedda Fredly.

Les mer

Er teaterkritikken i krise?

Er teaterkritikken i krise?

Publisert: 30.01.13 

TEATERKRITIKK: Samtidig som teatrets rolle i offentligheten har blitt svekket, som Carl Morten Amundsen skrev det i fjor høst, har kritikken blitt profesjonalisert, skriver Aftenpostens teaterkritiker Therese Bjørneboe. Her er hovedinnlegget hun holdt på Scenekunnskaps møte om teaterkritikk 22. januar i år, i en forkortet og bearbeidet versjon.

Les mer

Teatret i det offentlige rom

Teatret i det offentlige rom

Publisert: 31.01.13 

- De fleste norske teaterdebatter foregår i et samfunnsmessig vakuum, skriver teatersjef og regissør Carl Morten Amundsen i denne artikkelen, skrevet til NTOs 50-årsjubileum i 2012.

Les mer

Teaterkritikerens fem lette trykk

Teaterkritikerens fem lette trykk

Publisert: 29.01.13 

TEATERKRITIKK: Dagbladets teaterkritiker Inger Merete Hobbelstad satte fingeren på fem presspunkter for teaterkritikken i sitt innlegg under forrige ukes Scenekunnskap. Ett av punktene var ideologi, som hun ble konfrontert med etter sin kritikk av Unge Werthers lidingar på DNT i 2010. Dette er det første av to innlegg fra møtet.

Les mer

Kortslutning fra Ulfsby

Kortslutning fra Ulfsby

Publisert: 28.01.13 

INNLEGG: Finn Iunker svarer i diskusjonen om hvorvidt regissør Philip Tiedemann kopierte seg selv i Det gode mennesket frå Sezuan på DNT i 2008.

Les mer

Stafetten 4 - Harry Guttormsen

Stafetten 4 - Harry Guttormsen

Publisert: 28.01.13 

- Dramatikkfestivalen forholder seg til anonyme tekster og vet derfor aldri om dramatikeren er født på Skreia eller på Rarotonga, skriver Harry Guttormsen. Han sender stafettpinnen videre til regissør Hisham Zaman.

Les mer

Makaber markering

Makaber markering

Publisert: 25.01.13 

KOMMENTAR: I heimen til komponist Fartein Valen i Sveio blir norsk kulturarv ført vidare. I Valen-året 2012 fekk Sveio kommune støtte frå fylke og kulturdepartement til å styrke dette arbeidet. Så skifta kommunen brått meining. - Politikarane forveksla nøysamheit med det billege, skreiv Nicholas Møllerhaug i denne kommentaren før nyttår.

Les mer

Kaffe, ja takk

Kaffe, ja takk

Publisert: 23.01.13 

REPLIKK: Før jul skrev Bjørn Heiseldal en replikk som forsvant i førjulsinnboksen vår. I mellomtiden har han fått lagt fram sin sak for byråd Bjercke, se vår artikkel om Oslo kommunes høring i januar. Her er replikken, som inviterer til offentlig kaffe og debatt ved Chat Noir nå på nyåret.

Les mer

Den ordløse magien, hvor ble den av?

Den ordløse magien, hvor ble den av?

Publisert: 21.01.13 

ANMELDELSE: Å lage teater av Hannah Helseths studier av ungdom i den seksuelle risikosonen var kanskje en god idé. Men det er ikke alltid gode ideer bør realiseres.

Les mer

Stafetten 3 - Even Lynne

Stafetten 3 - Even Lynne

Publisert: 21.01.13 

- Gjennom økt oppmerksomhet, ikke kvotering, har andelen studenter med flerkulturell bakgrunn begynt å øke på Teaterhøgskolen, skriver Even Lynne i svaret til Morten Krogh. Lynne sender spørsmål til Harry Guttormsen, leder for Norsk Dramatikkfestival.

Les mer

Uferdig og lukket univers

Uferdig og lukket univers

Publisert: 16.01.13 

ANMELDELSE: Mye er uferdig ved denne forestillingen. Men den har også tilløp til helstøpte virkemidler, skriver Hedda Fredly om Blikktrommen på Hålogaland teater.

Les mer

Stafetten 2 - Morten Krogh

Stafetten 2 - Morten Krogh

Publisert: 14.01.13 

- Moderne industriproduksjon setter av ressurser til innovasjon. Hvorfor tenker man ikke på samme måte i kunst, sier Morten Krogh i sitt svar til Camara Joof. Han sender ballen videre til dekan på Teaterhøgskolen på KHIO.

Les mer

Mellom estetikk og kontekst

Mellom estetikk og kontekst

Publisert: 11.01.13 

I disse dager forbereder Universitetet i Oslo avviklingen av teatervitenskap som fag. I denne artikkelen fra tidligere i høst skriver Knut Ove Arntzen om hvordan hva vi forstår som teater, stadig utvides. Det er derfor avgjørende at et kritisk og faglig begrepsapparat om scenekunst blir holdt levende. Arntzen er professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen.

Les mer

Stafetten 1 - Camara Joof

Stafetten 1 - Camara Joof

Publisert: 07.01.13 

- Norsk teater må søke utover sin egen trygge ramme. Det er ikke slik at vi kun trenger dem, de trenger også oss, sier Camara Joof i sitt svar til Hannah Helseth. Joof tror ikke kunsten blir skadelidende om flere med innvandrerbakgrunn får prøve seg på scenen.

Les mer

Julekalender #13

Julekalender #13

Publisert: 21.12.12 

- Å være debuterende dramatiker er som å styre et jagerfly med småflylappen, svarer Hannah Helseth. Hun spør Camara Christina L. Joof hva som må gjøres for at norsk teater skal bli mindre blendahvitt. Svaret må vente til over juleferien, men da fortsetter denne kalenderen som en ukentlig spalte.

Les mer

Kunst for barn - Donald eller Dostojevskij?

Kunst for barn - Donald eller Dostojevskij?

Publisert: 21.12.12 

INNLEGG: - Mye av formidlingskvaliteten er tydelig å se utfra skolepublikums ubevisste atferd, skriver konsertsjefen i Rikskonsertene i denne kommentaren til vår reportasje fra debatten om skolekonserter.

Les mer

Julekalender #12

Julekalender #12

Publisert: 20.12.12 

- Det er viktig å definere HVA vi skal gjøre før vi bestemmer HVORDAN vi skal gjøre det, og ikke motsatt, slik byråd Hallstein Bjercke foreslår, svarer Kjersti Horn på utfordringen fra Ole Lillo-Stenberg. Horns spørsmål går til sosiolog og snart dramatiker Hannah Helseth.

Les mer

Skal virkelig ungdom få si sin mening?

Skal virkelig ungdom få si sin mening?

Publisert: 20.12.12 

KRONIKK: Hvordan ser egentlig ungdom på teater og dans som er lagd ’for’ dem? Klarer denne kunsten å berøre – å bety noe for ungdommen? Og ikke minst, kan vi skape et rom for anmeldelser og refleksjon fra ungdommen selv, skriver Ådne Sekkesten og Elin O. Rekdal i Scenekunstbruket.

Les mer

Julekalender #11

Julekalender #11

Publisert: 19.12.12 

- I disse prosjektteatertider vil jeg si at Riksteatret har gode muligheter for å tilpasse seg prosjektteater som arbeidsform, svarer Ole Lillo-Stenberg på Therese Bjørneboes spørsmål. Han spør regissør Kjersti Horn om hvordan hun ser for seg Oslo Nye Teater i fremtiden.

Les mer

Brecht på norske scener våren 2012

Brecht på norske scener våren 2012

Publisert: 18.12.12 

Våren 2012 ble det spilt stykker av Bertolt Brecht i tre norske byer. Forfatter og dramatiker Finn Iunker skrev en serie korte kommentarer om disse i det tyske Brecht-tidsskriftet Dreigroschenheft. Her følger en norsk versjon av teksten. Iunker kaller den selv for et lappeteppe, men ser samtidig et ønske om på ny å undersøke hva politisk teater er.

Les mer

Feilslutning frå Iunker

Feilslutning frå Iunker

Publisert: 19.12.12 

REPLIKK: - Om regissør og medarbeidarar har bygd vidare på arbeidet sitt frå 2008, gjer det ikkje framsyninga til ein kopi, seier teatersjef Erik Ulfsby om Det Norske Teatrets versjon av Det gode mennesket frå Sezuan.

Les mer

Julekalender #10

Julekalender #10

Publisert: 18.12.12 

- Teatrene må bygge «tradisjon» rundt nye tekster, og det tar tid, svarer Therese Bjørneboe. Hun mener flere dramatikere burde brukes som dramaturger. Bjørneboes spørsmål går til Ole Lillo-Stenberg på Riksteatret, i lys av Civitas nyutgitte bok Kultur for kulturens skyld.

Les mer

Hvorfor skolekonserter?

Hvorfor skolekonserter?

Publisert: 18.12.12 

Forrige uke forsøkte Rikskonsertene å sette kvaliteten på sine egne skolekonserter under lupen. - Hvilke kriterier konserter for barn i skolen skal vurderes etter, ble aldri debattert, skriver Tora Ferner Lange.

Les mer

Julekalender #9

Julekalender #9

Publisert: 17.12.12 

- Å iscenesette ein klassikar er som å køyre trikk. Eigen tekst er Formel 1, fordi sjansen for å døy er overhengande. Reint kunstnerisk er det ein god ting, svarar Yngve Sundvor på spørsmål frå Sigrid Strøm Reibo. Sundvors spørsmål går til kritikar og redaktør Therese Bjørneboe.

Les mer

Julekalender #8

Julekalender #8

Publisert: 14.12.12 

- Opera kan inspireres av teaterets streben etter å unngå det som har blitt gjort før. Mens teateret kan inspireres av opera til ikke å være redd for store, poetiske bilder, svarer Sigrid Strøm Reibo. Hun spør regissør og dramatiker Yngve Sundvor om forskjellen på å arbeide med klassiske tekster og egen tekst.

Les mer

Julekalender #7

Julekalender #7

Publisert: 13.12.12 

- Jeg lengter etter mer innovasjon og klarere konsept i scenografi og regi i norske operaoppsetninger, sier operasjef Katharina Jakhelln Semb i sitt svar til Tora Augestad. Semb sender stafettpinnen til regissør Sigrid Strøm Reibo.

Les mer

Hva er norsk kultur?

Hva er norsk kultur?

Publisert: 13.12.12 

I dag blir Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett behandlet i Stortinget. 3. desember i år spurte FrPs Christian Tybring-Gjedde kulturministeren om å definere norsk kultur. Her er spørsmålet og svaret.

Les mer

Autonomi kan føre til fremmedgjøring

Autonomi kan føre til fremmedgjøring

Publisert: 12.12.12 

- Det jeg virkelig beundrer ved det tyske støttesystemet, er nettopp den sterke forbindelsen mellom kunsten og demokratisk valgte politikere, skrev teatersjef Johan Simons i dette innlegget i avisen Züddeutsche Zeitung i april i år. Simons er opprinnelig fra Nederland og er teatersjef ved Münchner Kammerspiele i Tyskland.

Les mer

Julekalender #6

Julekalender #6

Publisert: 12.12.12 

- Kunst trenger frihet. Det er kunstinstitusjonenes oppgave å skape en sammenheng som gir kunsten relevans, svarer Tora Augestad fra Paris, der hun spiller i Christoph Marthalers utsolgte og helt egne versjon av My Fair Lady. Augestads spørsmål går til operasjef Katharina J. Semb.

Les mer

Julekalender #5

Julekalender #5

Publisert: 11.12.12 

Sett fra Tyskland etterlyser Alma Nedrelid et større fokus på innhold i norsk opera, på spørsmål fra vår operasjef. Samtidig er det lite bevissthet rundt publikumsutvikling i Tyskland. Nedrelid sender et spørsmål om norsk publikum videre til den norske sangeren og skuespilleren Tora Augestad, som i kveld er i aksjon i Paris.

Les mer

Julekalender #4

Julekalender #4

Publisert: 10.12.12 

Operasjef Per Boye Hansen løfter på sløret om planer for å utvikle ny opera her hjemme, blant annet med en nordisk biennale i ermet. Boye Hansen sender sitt spørsmål til Alma Nedrelid, tidligere program- og produksjonssjef ved Festspillene i Bergen, som nå er ansatt ved operaen i Frankfurt.

Les mer

Om øremerking, kvalitet og nødvendighet

Om øremerking, kvalitet og nødvendighet

Publisert: 07.12.12 

INNLEGG: - Øremerking av midler til fordel for én scenekunstnerisk uttrykksform endrer basisfinansieringsordningens innretning. Det har tre viktige konsekvenser, skriver rådsmedlemmene for teater og dans og fagkonsulenten for scenekunst i Kulturrådet.

Les mer

Spliden skaper vi selv

Spliden skaper vi selv

Publisert: 07.12.12 

INNLEGG: Dersom det prosjektbaserte feltet er hele verdensbildet, er Bøckmans synspunkt om skjevfordeling forståelig. Men fra utkikkspunktet til institusjonsteatersjefene og andre underskrivere er indignasjon over skjevhet temmelig uforståelig, skriver NoDas leder Peder Horgen.

Les mer

Julekalender #3

Julekalender #3

Publisert: 07.12.12 

Vår jule-spørsmålsstafett fortsetter. Daglig leder Marit Solbu på Dramatikkens hus svarer Cecilie Løveid om stillingstitler, og kan fortelle at en eksternt utført brukerundersøkelse av huset er planlagt før jul. Solbu spør operasjef Per Boye Hansen om hans planer for å utvikle ny opera.

Les mer

Om åpne rådsmøter og kunstnerisk skjønn

Om åpne rådsmøter og kunstnerisk skjønn

Publisert: 07.12.12 

KOMMENTAR: Aftenposten rapporterer i dag om hvordan Kulturrådet har håndtert uenighet om støtte til et israelsk-norsk danseprosjekt. Åpne rådsmøter i Kulturrådet er både en god og en vanskelig ting.

Les mer

Bakere, smeder, krybber og hester

Bakere, smeder, krybber og hester

Publisert: 06.12.12 

INNLEGG: I debatten om øremerking av midler til dans i basisfinansieringen er det viktig å holde tunga rett i munnen og ikke blande sammen ulike støtteordninger og tiltak, for ikke å bidra til mer splittelse, skriver Danseinformasjonens Ine Therese Berg i dette svaret til Boya Bøckman.

Les mer

Julekalender #2

Julekalender #2

Publisert: 06.12.12 

Cecilie Løveid svarer komponist Bente L. Thorsen om operatekst og aktualitet, og spør daglig leder på Dramatikkens hus hvorfor de to kunstnerne som snart tiltrer der, har fått tittelen utviklingskonsulenter og ikke kunstneriske ledere?

Les mer

Øremerking skaper splid og skjevhet

Øremerking skaper splid og skjevhet

Publisert: 05.12.12 

INNLEGG: Verken scenekunstfeltet selv, Kulturrådet eller kulturkomiteen på Stortinget vil forsvare Regjeringens øremerking av penger til dans, skriver Boya Bøckman i teaterkompaniet De Utvalgte.

Les mer

Julekalender #1

Julekalender #1

Publisert: 05.12.12 

Scenekunst.no teller ned til jul med en liten spørsmålsstafett. Vi åpner med å spørre komponist Bente L.Thorsen hva hun synes om Operaens planer om å gi oss en nyskrevet opera hver sesong. Thorsen spør dramatiker og poet Cecilie Løveid om klassiske scenetekster.

Les mer

Scenekunst med demokrati

Scenekunst med demokrati

Publisert: 29.11.12 

ANMELDELSE: - Endelig, endelig en forestilling som innser at dans for barn egentlig er kjedelig, skriver Henning Driveklepp (15), og minner kunstnere på at barn og unge ikke må undervurderes som publikum. Han er en av bloggerne som følger festivalen Showbox denne uka.

Les mer

Hvem pokker har sagt at det skal være lett?

Hvem pokker har sagt at det skal være lett?

Publisert: 29.11.12 

- Klassiskutøvarar må lære av popkonsertar, siterte NRK.no den britiske forskeren John Sloboda i oktober. Hvorfor, spør musiker Nora Taksdal. Hvorfor skal den klassiske musikken stadig bli forsøkt presset inn i andres uttrykksform? Det forventes ikke av noen annen kunstretning.

Les mer

Problemet med publikumsutvikling

Problemet med publikumsutvikling

Publisert: 28.11.12 

- Et overdrevent fokus på målgrupper og publikum i kunstproduksjon fører til at publikum undervurderes og kunsten sviktes, mener den britiske sosiologen Tiffany Jenkins. Her er artikkelen hun nylig skrev til NTOs jubileumskonferanse, der hun advarer mot de senere årenes kulturpolitiske dreining og etterlyser mer ambisiøse kunstinstitusjoner.

Les mer

Tek barn på alvor

Tek barn på alvor

Publisert: 27.11.12 

MELDING: Teater Fot har laga tre eksperimentelle, interaktive og særs opplevingsrike framsyningar for barn på Trøndelag Teater. Dei har knapt noka nedre aldersgrense, skriv Amund Grimstad.

Les mer

Man står der man sitter

Man står der man sitter

Publisert: 26.11.12 

INNLEGG: - Hybridmodellen der de store institusjonene skal være alt for alle, skaper ikke de spissede fagmiljøene som er nødvendig for å nå langt, skriver Hans Henriksen, og peker også på hvordan de offentlige teatrene i Oslo er blitt avhengige av inntekter fra hver sin del av det kommersielle segmentet.

Les mer

Offentligt støttet teater - kontra det kommercielle

Offentligt støttet teater - kontra det kommercielle

Publisert: 26.11.12 

- I de offentligt støttede teatre må der herske andre kriterier enn den neoliberale ideologi. Men de kan ikke udledes fra national kultur, ej heller fra velfærdsstatsideologien, sagde teaterhistoriker og kritiker Dragan Klaic (1950-2011) i denne tale, udgivet af det danske Kulturministeriet i en publikation i 2010.

Les mer

Iscenesatt ærlighet

Iscenesatt ærlighet

Publisert: 26.11.12 

ANMELDELSE: Ungdommene i Fuck My Life på Det Norske Teatret blottstilles, men virker likevel trygge. Stort sett unngår forestillingen også overtydelige grep og virker imponerende lite kunstig selv om den er iscenesatt, skriver Hedda Fredly.

Les mer

Myteprodusentane

Myteprodusentane

Publisert: 23.11.12 

INNLEGG: - Bjørn Heiseldal har lese innlegget mitt på Scenekunst.no på ein overraskande måte, skriv Erik Ulfsby. Han er ikkje samd i tala Heiseldal viser til, minner om at Thalia sin Evita kom frå Rogaland teater og inviterer samstundes Heiseldal og Henriksen til møte på Det Norske Teatret.

Les mer

Seks år med Heynderickx er nok

Seks år med Heynderickx er nok

Publisert: 23.11.12 

INNLEGG: Ansvaret Carte Blanche som repertoarkompani har for å gi landets koreografitalenter en sjanse, består uansett hvor mange utenlandske kunstnere som beriker norsk kulturliv, skriver Glenn Erik Haugland i dette tilsvaret til Carte Blanches kunstneriske leder.

Les mer

Teaterkampen, eller det jeg egentlig sa

Teaterkampen, eller det jeg egentlig sa

Publisert: 23.11.12 

Scenekunst.nos redaktør er sitert i dagens Klassekampen, men sitatsjekken nådde meg ikke tidsnok. Feilskjæret er ikke enormt, men her er det jeg egentlig sa.

Les mer

Hilsen fra skyttergraven

Hilsen fra skyttergraven

Publisert: 22.11.12 

INNLEGG: - Gjør institusjonen oss late, spør regissør Tyra Tønnessen i denne lille tankerekken. Har regissører gjort jobben sin så lenge publikum kommer og ingen på teatret er sure?

Les mer

Hårfin balanse

Hårfin balanse

Publisert: 22.11.12 

ANMELDELSE: I De Utvalgte er mennesker med nedsatt funksjonsevne aktører i en forestilling om utvelgelse. Mye er vakkert. Men kompaniet balanserer også på en hårfin grense ved å gi skuespillerne oppgaver de ikke virker komfortable med, skriver Sara Hammer.

Les mer

På tide med en revisjon av støtteordninger?

På tide med en revisjon av støtteordninger?

Publisert: 21.11.12 

INNLEGG: - Vi må ærlig si at vi ikke helt forstår driftsmodellen kulturbyråd Bjercke foreslår for Oslo Nye Teater, skriver Bjørn Heiseldal, leder i Produsentforeningen for privatteatre. Han er enig i at kunst skal ha offentlig støtte, men mener at en musikal ikke blir kunst av å bli spilt på et institusjonsteater.

Les mer

I valse-utakt

I valse-utakt

Publisert: 21.11.12 

ANMELDELSE: Forestillingen Love Fire av amerikansk-israelske Yasmeen Godder på Dansens Hus handler mer om sex enn om kjærlighet. Det tar ikke fyr, og villskapen kan virke mekanisk, skriver Sidsel Pape.

Les mer

Troverdige strykere

Troverdige strykere

Publisert: 20.11.12 

ANMELDELSE: Ved siden av de store symfoniorkestrene har Norge flere mindre, frittstående kammerorkestre. Telemark kammerorkester overbeviste vår anmelder da de nylig gjestet Oslo.

Les mer

Etter beste skjønn

Etter beste skjønn

Publisert: 20.11.12 

I forrige uke holdt Kulturrådet årskonferanse om begrepet kunstnerisk skjønn. Rapporten derfra er forsinket, fordi Scenekunst.nos redaktør ble rammet av akutt kunstbyråkratspråklig utmattelse. Men siden dette er en side for scenekunst, bringer vi i mellomtiden det uautoriserte dokudramaet Etter beste (s)kjønn.

Les mer

Mangslungen einetale

Mangslungen einetale

Publisert: 19.11.12 

ANMELDELSE: - Trass i noko forutseielege figurar, let eg meg gripe, skriv Ragnhild Gjefsen om Alan Øyen og Winter Guests sine to nye monologar.

Les mer

Om samklang i Kilden

Om samklang i Kilden

Publisert: 19.11.12 

INNLEGG: - Kilden er en organisatorisk nyskapning i norsk kulturliv. Men de kunstneriske lederne har stadig det kunstneriske ansvaret, skriver ti ledere ved Kilden teater- og konserthus i Kristiansand, i en kommentar til ledelsesdebatten rundt huset.

Les mer

Constructive challenge?

Constructive challenge?

Publisert: 16.11.12 

INNLEGG: - As a board member, Haugland approved of the artistic goals stated in the current strategy plan of the company, writes artistic director and CEO in Carte Blanche, Bruno Heynderickx in this answer to what Glenn Erik Haugland wrote November 1.

Les mer

Forløst og formfullendt

Forløst og formfullendt

Publisert: 15.11.12 

ANMELDELSE: Kringkastingsorkesterets fleksiblitet er overbevisende. Men Oslo Domkirke er ikke egnet til symfonisk musikk, skriver Emil Bernhardt, fra konsert med KORKs nye sjefdirigent Miguel Harth-Bedoya.

Les mer

Tekststyrt Odyssé

Tekststyrt Odyssé

Publisert: 14.11.12 

ANMELDELSE: - Hvorfor lage sonografi til en så teksttung forestilling, spør Tora Ferner Lange, som synes Odysseen fjernet seg fra utgangspunktet for prosjektet The Acoustic Act.

Les mer

Sjampanjekampanje

Sjampanjekampanje

Publisert: 14.11.12 

KOMMENTAR: Kunstkritikk.no oppfordrer til å utebli fra den delen av dagens årskonferanse i Kulturrådet som foregår i Astrup Fearnley-museet. Skapes samfunnsansvar gjennom boikott eller kritisk dialog?

Les mer

Flyttedag som utvider fantasien

Flyttedag som utvider fantasien

Publisert: 13.11.12 

ANMELDELSE: Claire de Wangen forskyver publikumsrommet og gir oss vage og mystiske historier der mye forblir ufortalt, skriver Anna Valberg. Forestillingen Trevi gods og transport handler om å flytte, og ferden går blant annet ut i Sofienbergparken.

Les mer

Noter er også musikk

Noter er også musikk

Publisert: 12.11.12 

KOMMENTAR: Viktige synergieffekter kan gå tapt hvis norske noter stenges ute fra eksportsatsningen Music Norway. De internasjonale festivalene programmerer notert musikk og andre sjangre side om side.

Les mer

Grensekontroll i møtet med den andre

Grensekontroll i møtet med den andre

Publisert: 12.11.12 

ANMELDELSE: Både dans og musikk i Linda Birkedals nye koreografi har skissepreg, men dansernes samhandling med scenografien beveger, skriver Birgitta Haga Gripsrud fra Tou Scene i Stavanger.

Les mer

Et samsansningens rom

Et samsansningens rom

Publisert: 09.11.12 

- Et politisk teater av i dag treffer ikke tilskueren gjennom å provosere. Det nye politiske teatret må bli et samsansningens rom, skriver Lene H. Rønningen i denne artikkelen, hentet fra en teaterpolitisk fanzine utgitt av Propellen teater forrige helg.

Les mer

Teatret og offentligheten

Teatret og offentligheten

Publisert: 08.11.12 

KOMMENTAR: Redaktøren har fått spørsmål om hvorfor Scenekunst.no ikke har skrevet om den pågående konflikten på Den Nationale Scene i Bergen. Det har frem til nå vært et bevisst valg, men det er relevant å kommentere hvorfor.

Les mer

Skremmebilete av norsk teater

Skremmebilete av norsk teater

Publisert: 08.11.12 

INNLEGG: Hans Henriksen spreier fleire feilaktige påstandar og reine fordommar, skriv teatersjef ved Det Norske Teatret, Erik Ulfsby. Han er ikkje samd i at kommersialiseringa i norsk teater aukar og meiner KHIO bør feie for si eiga fleirkulturelle dør.

Les mer

En strålende romodyssé

En strålende romodyssé

Publisert: 07.11.12 

ANMELDELSE: Lydforskning og samtidsmusikk i samme rom da Lemur overtok Sofienberg kirke i Oslo, skriver Øivind Idsø.

Les mer

Særpreg og demografi

Særpreg og demografi

Publisert: 06.11.12 

INNLEGG: - Hans Henriksens virkelighetsbilde for norsk teater gjelder ikke utenfor de store byene, skriver direktør i NTO, Morten Gjelten i dette svaret til KHiO-regissørens utspill rundt omleggingen av Oslo Nye Teater.

Les mer

Nærværsøvelse gjør mester

Nærværsøvelse gjør mester

Publisert: 06.11.12 

ANMELDELSE: Luke George & co mestrer nuet med TV-gymnastiske øvelser i nærvær, skriver Sidsel Pape fra Oktoberdans.

Les mer

Teatrene trenger store forandringer

Teatrene trenger store forandringer

Publisert: 05.11.12 

INNLEGG: Studieleder ved Kunsthøgskolen støtter byråd Hallstein Bjerckes forslag til endringer av Oslo Nye Teater. - Strukturene rundt subsidiering og drift av teater i Norge er foreldet, skriver regissør Hans Henriksen.

Les mer

Å bli seg selv

Å bli seg selv

Publisert: 05.11.12 

Natt til lørdag døde en modig sanger. Det er sagt om Anne-Lise Berntsen at hun dro til Salzburg da hun var for ung, debuterte da hun var for gammel og slo gjennom da det skulle vært for sent. Sånt gjør man ikke umerket i likhets-Norge.

Les mer

Manifest 2083

Manifest 2083

Publisert: 02.11.12 

ANMELDELSE: - Virkeligheten er så vond i denne saken at de fleste ikke kan forholde seg til den som noe annet enn fiksjon. Da må scenekunsten gå til motsatt vei: til abstraksjonen, skriver Gry Ulfeng. Hun mener Manifest 2083 bare klarte det unntaksvis.

Les mer

Hvor skal Carte Blanche?

Hvor skal Carte Blanche?

Publisert: 01.11.12 

INNLEGG: Carte Blanche har utvilsomt en høy utøvende kvalitet, men er lysår unna å være en nyskapende aktør, skriver Glenn Erik Haugland. Han vil diskutere det Carte Blance egentlig driver med: dansekunst.

Les mer

Gnistrende minner

Gnistrende minner

Publisert: 31.10.12 

ANMELDELSE: Impure Companys forestilling på Oktoberdans i Bergen er en kruttsterk forestilling der visuelle komponenter blir et middel for å bringe fram lydbilder, skriver Sidsel Pape.

Les mer

Fortsetter på Black Box

Fortsetter på Black Box

Publisert: 25.10.12 

Jon Refsdal Moe er gjenoppnevnt som teatersjef for Black Box Teater i en ny åremålsperiode, i følge en pressemelding.

Les mer

Konsert med personlighet

Konsert med personlighet

Publisert: 25.10.12 

ANMELDELSE: BIT 20 Ensemble leverte en musikalsk gjennomtenkt og personlig konsert i Grieghallen forrige uke.

Les mer

Samtid med framtid?

Samtid med framtid?

Publisert: 24.10.12 

KOMMENTAR: Dansefestivalen CODA har som formål å styrke dansekunsten i Norge ved å presentere et mangfold innenfor nasjonal og internasjonal samtidsdans. Har CODA nådd målet, og hva er forresten samtidsdans, spør Sidsel Pape.

Les mer

Faust som Halloween-grøsser

Faust som Halloween-grøsser

Publisert: 23.10.12 

ANMELDELSE: - En liten times spennende og detaljrik grøsser for tweens, skriver Anna Valberg om Faust for kids, som er første prosjekt ut i en serie på tre forestillinger der klassikere dramatiseres for et ungt publikum.

Les mer

Spraglete englar

Spraglete englar

Publisert: 19.10.12 

MELDING: - I Jo Strømgren sin himmel er englane ganske spraglet, skriv Amund Grimstad. Koreografen har skrive eit nytt stykke i høve at Trøndelag Teater er 75 år.

Les mer

Et kulturpolitisk feilskjær fra de rødgrønne?

Et kulturpolitisk feilskjær fra de rødgrønne?

Publisert: 18.10.12 

KOMMENTAR: - Ti millioner ekstra til fri scenekunst i revidert budsjett vil rette opp en skjevhet, skriver Gry Ulfeng. Hun mener trange rammer i budsjettforslaget og Kulturdepartementets føring til dans hindrer utvikling og setter Kulturrådet i klemme.

Les mer

10 års utvidet samtidsdans

10 års utvidet samtidsdans

Publisert: 18.10.12 

- Der Oktoberdans lar oss tro at unge trender blir til spennende, ny scenekunst, risikerer CODA å presentere noe etablert som om det var nytt, skriver Margrete Kvalbein om CODAs historie. Begge festivaler åpner denne uken.

Les mer

Corps de Democratie?

Corps de Democratie?

Publisert: 17.10.12 

INNLEGG: - Fylkeskommunens forslag til nytt styre i Carte Blanche er ribbet for kunstfaglig kompetanse, skriver avtroppende styremedlem Tone Pernille Østern. 

Les mer

- Den frie scenekunsten er budsjettets taper

- Den frie scenekunsten er budsjettets taper

Publisert: 16.10.12 

INNLEGG: Årets budsjettforslag innebærer en reell svekkelse av det frie scenekunstfeltet, og den går verst ut over de frie teatergruppene, skriver Tove Bratten i Danse- og Teatersentrum.

Les mer

PRODA - grunntrening i fare

PRODA - grunntrening i fare

Publisert: 15.10.12 

INTERVJU: Oslo kommune mener PRODA i Oslo er for lite utadrettet, og foreslår å kutte driftsstøtten for 2013. - Kommunen ser ikke hvordan dansefeltet fungerer, sier leder Lene Hafstad. Venke Sortland har snakket med henne og med de profesjonelle danserne som bruker tilbudet.

Les mer

Solisten reddet verket

Solisten reddet verket

Publisert: 15.10.12 

ANMELDELSE: - Formen i Tan Duns nye verk skapte forventninger som ikke ble innfridd. Men den eksepsjonelle slagverkeren Martin Grubinger reddet verket, skriver Annabel Guaita, som hørte Bergen Filharmoniske Orkester spille nyskrevet musikk torsdag.

Les mer

Der alle tenker likt...

Der alle tenker likt...

Publisert: 11.10.12 

INNLEGG: - Situasjonen i Carte Blanche kunne vært løst med smidighet og klokskap fra ledelsen, skriver styremedlem Glenn Erik Haugland i dette svaret til teatersjef og direktør.

Les mer

Teaterreform i Oslo

Teaterreform i Oslo

Publisert: 10.10.12 

INNLEGG: - Scenene på Oslo Nye Teater bør legges om: Centralteatret bør åpnes for frie grupper, og hvis Hovedscenen ble totalprivatisert, kunne midlene gått til å drifte tre bydelsteatre, foreslår forfatter og dramatiker Demian Vitanza.

Les mer

Bra, men beskjedent

Bra, men beskjedent

Publisert: 10.10.12 

INNLEGG: - Flere dansekompanier bør få basisfinansiering, skriver NoDas leder Peder Horgen i dette innlegget. Han mener også at i sum er økningen til den prosjektbaserte scenekunsten, teater inkludert, altfor beskjeden.

Les mer

Kulturbudsjettet 2013: En friere kunst?

Kulturbudsjettet 2013: En friere kunst?

Publisert: 09.10.12 

KOMMENTAR: Kulturbudsjettet som ble lagt fram i går, styrker armlengdesprinsippet, men krever også at Kulturrådet utvikler seg som tilskuddsgiver, skriver redaktør Hild Borchgrevink

Les mer

Ledelsen i Carte Blanche svarer

Ledelsen i Carte Blanche svarer

Publisert: 08.10.12 

INNLEGG: - Vi har ingen muligheter til å gå inn i den aktuelle personalsaken. I en personalsak gjelder ytringsfriheten bare for den ene parten; den ansatte, skriver teatersjef og direktør ved Carte Blanche i dette tilsvaret til styremedlem Glenn Erik Haugland.

Les mer

Kulturministeren: Bør være rom for debatt i statlige styrer

Kulturministeren: Bør være rom for debatt i statlige styrer

Publisert: 08.10.12 

- Naturligvis er ytringsfriheten absolutt - også for styremedlemmer ved statlige kulturinstitusjoner, skriver kulturminister Hadia Tajik i et innlegg i Klassekampen lørdag.

Les mer

Kommunalt kutt vil ramme nye kunstnere

Kommunalt kutt vil ramme nye kunstnere

Publisert: 04.10.12 

INNLEGG: - Det er nettopp de nye kunstnerne som blir mest skadelidende om Black Box Teater mister kommunal støtte, skriver teatersjef Jon Refsdal Moe i dette innlegget. 

Les mer

Byråden svarer om budsjettet for 2013

Byråden svarer om budsjettet for 2013

Publisert: 01.10.12 

INNLEGG: - Jeg omprioriterer i budsjettet for å bidra til nyskaping og skape rom for nye kunstnere, skriver byråd Hallstein Bjercke i dette tilsvaret til Scenekunst.no. Han mener Oslo har landets beste kulturstøtte.

Les mer

Miljøbevisste babyer?

Miljøbevisste babyer?

Publisert: 26.09.12 

Er babydans laget for å gi de foresatte god samvittighet, spør Sidsel Pape. Men hun fant flere skatter på Småkunstfestivalen på Dansens Hus, selv om dansen ikke alltid var i fokus. Artikkelen er publisert i samarbeid med barnebokkritikk.no.

Les mer

Spørsmål uten svar

Spørsmål uten svar

Publisert: 25.09.12 

ANMELDELSE: Tore Vagn Lids sørgespill bringer ubehagelige spørsmål til overflaten. Fortsetter han slik, kan han være i ferd med å gjøre seg selv obligatorisk, skriver Karoline Skuseth. "Straff - sørgespel" går i Bergen denne uken og kommer til Oslo i oktober.

Les mer

Så stillhet

Så stillhet

Publisert: 24.09.12 

DRAMATIKKENS HUS: Hvorfor er det blitt helt stille, spør Eivind Haugland i denne kronikken.

Les mer

En kunnskapsbasert kulturpolitikk

En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Publisert: 24.09.12 

KOMMENTAR: Både i avisene og i kommentarfelt her på Scenekunst.no diskuteres det om den nye kulturministeren kan nok om kultur. Akkurat kunnskap er noe av det første hun bør ta tak i. Og å informere henne er også vårt ansvar.

Les mer

Har scener, trenger infrastruktur

Har scener, trenger infrastruktur

Publisert: 21.09.12 

INNLEGG: - At det ikke er nok scener, var Klassekampens påstand, skriver Danseinformasjonens Randi Urdal i dette tilsvaret til Morten Walderhaug. - Det viktige er å etablere en infrastruktur i Norge som gjør det like attraktivt for dansere å spille hjemme som ute.

Les mer

Walderhaug: - Mangler ikke dansescener i Norge

Walderhaug: - Mangler ikke dansescener i Norge

Publisert: 21.09.12 

En artikkel i Klassekampen mandag 17. september hevdet at det ikke finnes scener i Norge som formidler samtidsdans. - Det er et misvisende budskap, skrev kulturhussjef Morten Walderhaug i Bærum i samme avis dagen etter. Her er tilsvaret i uforkortet versjon.

Les mer

Hva vil Morten Traavik?

Hva vil Morten Traavik?

Publisert: 20.09.12 

KOMMENTAR: - Når mediedekning blir en del av verket, er det vanskelig å vite hvordan vi skal forholde oss til det som publikum. Teaterviter og stipendiat Julie Rongved Amundsen diskuterer Morten Traaviks kunstprosjekter i Nord-Korea og mener han bruker kjente scenekunststrategier for å åpne for publikums egen kritiske refleksjon.

Les mer

KOM IGJEN!

KOM IGJEN!

Publisert: 19.09.12 

INNLEGG: Forestillingen Korrupsjonens engel fikk ingen anmeldelser i norsk media. Hvordan kunne noe slikt skje, spør forfatter og regissør i et innlegg i dagens Aftenposten. Her er innlegget i uforkortet versjon. 

Les mer

Oklart vatten av skiftande kvalitet

Oklart vatten av skiftande kvalitet

Publisert: 19.09.12 

ESSAY: - "Korrupsjonens engel" lider av overtro på et massivt tekstmateriale som det bærende i verket. Stefan Thorsson har skrevet essay om fem av Ultimas scenekunstproduksjoner i det svenske nettidsskriftet Tidningen Kulturen. Vi har fått viderebringe essayet og publiserer det på svensk.

Les mer

Et viktig skritt på DNS

Et viktig skritt på DNS

Publisert: 18.09.12 

ANMELDELSE: Sosiologi og teater i skjønn forening. Jan H. Landro har sett ungdomsforestillingen Drømmebyen på Den Nationale Scene.

Les mer

Komponisten og tingene

Komponisten og tingene

Publisert: 14.09.12 

ANMELDELSE: Tingene forsvinner, glipper, blir borte. Emil Bernhardt har sett Heiner Goebbels' performative installasjon Stifters Dinge i Oslo.

Les mer

Ei visuell gåve

Ei visuell gåve

Publisert: 13.09.12 

MELDING: Alt er rørsle, og objekta er berre illusjonar på netthinna. Eller? Amund Grimstad har sett Nothing's for something på Bastardfestivalen i Trondheim. Framsyninga går på Black Box Teater fram til fredag.

Les mer

HEILE VERDA ER EI SCENE

HEILE VERDA ER EI SCENE

Publisert: 11.09.12 

MELDING: Det hjelper ikkje med godt spel når komedien korkje har brodd eller er morosam, meiner Amund Grimstad om Jeppe på bjerget i Trondheim.

Les mer

Årets nasjonale danseavling

Årets nasjonale danseavling

Publisert: 11.09.12 

KOMMENTAR: Både Nasjonalballetten og Carte Blanche utfordrer seg selv i valg av koreografer denne høsten, med blandet hell. Kritiker Sidsel Pape har sett to sesongåpninger.

Les mer

Brev til Bystyret om Centralteatret

Brev til Bystyret om Centralteatret

Publisert: 10.09.12 

En rekke fagorganisasjoner med Norsk skuespillerforbund i spissen har skrevet brev til Bystyret om viktigheten av å beholde Centralteatret som biscene for Oslo Nye Teater. Vi gjengir brevet her.

Les mer

ØKOLOGISK BRØD OG NYSIRKUS

ØKOLOGISK BRØD OG NYSIRKUS

Publisert: 07.09.12 

ESSAY: Da jeg vokste opp var sirkus ensbetydende med sukkerspinn, klovner og elefanter. Det er takk og lov mye som har skjedd innen sirkusverdenen siden den gang, skriver Anette Th. Pettersen. Sirkuslandsbyen i Torshovparken i Oslo står ut denne helga.

Les mer

MELLOM SAMFUNN OG KUNST

MELLOM SAMFUNN OG KUNST

Publisert: 06.09.12 

INTERVJU: I fjor endret Kulturdepartementet retningslinjene for den internasjonale Ibsen-prisen. Før skulle den stimulere til kritisk debatt om samfunnsmessige spørsmål. Nå skal den premiere nye kunstneriske dimensjoner. - Et riktig valg, mener jurymedlem, kritiker og redaktør Therese Bjørneboe.

Les mer

INTERNETT OG FRIHETENS GRENSER

INTERNETT OG FRIHETENS GRENSER

Publisert: 05.09.12 

KRONIKK: Via internett utleverer vi personlig informasjon til en gigantisk offentlighet. Hva har dette å si for kunst, og for enkeltmenneskets frihet og ansvar, spør dramaturg Marianne van Kerkhoven. Forestillingen Book Burning har i dag norgespremiere på BIT Teatergarasjen.

Les mer

BALLETT PÅ SPORET?

BALLETT PÅ SPORET?

Publisert: 05.09.12 

DEBATT: Bergensmodellen er i utgangspunktet en bra tanke, men kanskje interessen for klassisk ballett er lav, sier Elke K. Selnes i et nytt svar i debatten om talentutvikling i Trondheim.

Les mer

Fagerholt og Lorentzen svarer om tåspiss i Trondheim

Fagerholt og Lorentzen svarer om tåspiss i Trondheim

Publisert: 30.08.12 

- Ulike ambisjoner innen dans krever ulik satsing, skriver Arne Fagerholt og Ingrid Lorentzen i dette svaret til Elke Selnes' innlegg. De får også støtte av KHIO og DNO&B.

Les mer

KHIO og Operaen støtter talenttilbud

KHIO og Operaen støtter talenttilbud

Publisert: 31.08.12 

Ballettutdannelsen ved KHIO og ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett har kommet med en støtteerklæring til utspillet fra Arne Fagerholt og Ingrid Lorentzen.

Les mer

Eksport, fort!

Eksport, fort!

Publisert: 27.08.12 

MUSIKKEKSPORT: Tre ministre vil lage stortingsmelding om norsk musikkeksport på rekordtid. Det må ikke gå så fort at meldingen ikke kan brukes til noe.

Les mer

I riktig posisjon

I riktig posisjon

Publisert: 23.08.12 

FAGERHOLT SVARER: - Utspillet vårt handler spesifikt om klassisk ballett og om tilbudet til barn og unge under 16 år. Det rekrutteres veldig bra fra Trondheim i moderne dans og jazzdans, men i yngre aldersklasser gjør Bergen og Oslo en bedre jobb.

Les mer

- Gledelig, men halvhjertet

- Gledelig, men halvhjertet

Publisert: 22.08.12 

INTERVJU: - Gledelig at den finnes, men den er merkelig halvhjertet, sier leder for Norske Dansekunstnere om Regjeringens nye strategi for dans. Torsdag 23. august er det høringsmøte i Oslo om strategien.

Les mer

Tåspiss, ikke spisse albuer

Tåspiss, ikke spisse albuer

Publisert: 21.08.12 

MENINGER OM DANS: Ingrid Lorentzen og Arne Fagerholts kritikk av kvaliteten på ballettilbudet i Trondheim er utdatert og rammer feil mottaker, skriver Elke K. Selnes.

Les mer

Popcornteatret

Popcornteatret

Publisert: 15.08.12 

Kan det tenkes at suksessformelen når det gjelder teater for unge er så enkel som ”popcorn, fest og folk!”?

Les mer

- Og alle var enige om at det hadde vært en fin konsert.

- Og alle var enige om at det hadde vært en fin konsert.

Publisert: 13.08.12 

Den klassiske konserten må ikke bli som en tjukk Kafka som står ulest i bokhylla: Imponerende for dannede middagsgjester, men innholdsløs for eieren.

Les mer

Spillet om Teatergarasjen

Spillet om Teatergarasjen

Publisert: 06.08.12 

En mildest talt uryddig historie om hvordan en kulturinstitusjon ble brukt og så ofret på kapitalismens alter.

Les mer

Kai Johnsen:

Kai Johnsen:

Publisert: 02.07.12 

- Styret ved Dramatikkens hus har nå kommet frem med synspunkter og opplysninger ifm konflikten rundt stedet. De bidrar ikke til relevante oppklaringer, snarere fremstår det som forsøk på å gjøre meg til en syndebukk.

Les mer

Boikott

Boikott

Publisert: 29.06.12 

- Som kunstnere ønsker vi ikke å bli assosiert med en institusjon som er ute av stand til å verdsette en så åpenbar og unik ressurs som det Kai Johnsen er for utviklingen av nytt norsk teater.

Les mer

Dramatikkens Hus svarer:

Dramatikkens Hus svarer:

Publisert: 29.06.12 

Styret mener at uenigheten med Johnsen ikke er et spørsmål om organisasjonsform eller graden av kunstnerisk frihet, men et spørsmål om kommunikasjonsform og samarbeidsvilje.

Les mer

Fra Propellen Teater

Fra Propellen Teater

Publisert: 28.06.12 

- Vi har de siste årene opplevd Dramatikkens Hus som en inspirerende samarbeidspartner. Åpent brev.

Les mer

Åpent brev

Åpent brev

Publisert: 27.06.12 

Fra TeaterTanken til styret ved Dramatikkens Hus.

Les mer

Ny dramatikk mellom administrasjon og kunst

Ny dramatikk mellom administrasjon og kunst

Publisert: 21.06.12 

- Kanskje særlig det siste året har Dramatikkens hus bevist sitt potensiale.

Les mer

PITBLOGGEN: - Tar ikke kvelden ennå

PITBLOGGEN: - Tar ikke kvelden ennå

Publisert: 18.06.12 

- Dette er første gang jeg har sett forestillinger uten å sovne. Ikke fordi de er dårlige, men som hjelperansvarlig blir det nesten ikke søvn. Et par dager etter festivalslutt, er stresset glemt. Da savner jeg det faktisk, betror Eivind Mørch.

Les mer

PITBLOGGEN: Stjeling i skammens teater

PITBLOGGEN: Stjeling i skammens teater

Publisert: 17.06.12 

Odin Teateret. Jeg har i utgangspunktet ingen hang til å stjele. Okei, jeg stjal kanskje en bounty da jeg jobbet på videoen på Stathelle på åttitallet.

Les mer

PITBLOGGEN: Kyssing på plakaten

PITBLOGGEN: Kyssing på plakaten

Publisert: 16.06.12 

Han forsøker å vri seg unna og klarer det så vidt, mannen som forviller seg inn i festivalgata og plutselig havnet midt i forestillingen.

Les mer

PITBLOGGEN: Korpsets kveld

PITBLOGGEN: Korpsets kveld

Publisert: 16.06.12 

Tromboner, waldhorn, trommer og trompet. Jeg trodde jeg hadde kommet til helgtreff for Sousaentasiaster. At verdens mest kjente marsjkonge hadde trommet sammen til fest på Rådhusplassen i Porsgrunn. Så feil kan man ta.

Les mer

PITBLOGGEN: Kineserne kommer

PITBLOGGEN: Kineserne kommer

Publisert: 16.06.12 

Det har med budsjetter å gjøre. Det har noe med format å gjøre. På en stor scene bør en grandios åpning være større enn seg selv for å ikke virke liten.

Les mer

Inkludering - til hva slags pris?

Inkludering - til hva slags pris?

Publisert: 15.06.12 

"Noreg har ein kulturpolitikk som manglar ein kunstdimensjon." Petit av teatersjef Terje Lyngstad.

Les mer

PITBLOGGEN: Deilig sløsing med smålighet

PITBLOGGEN: Deilig sløsing med smålighet

Publisert: 15.06.12 

Ta penga!, roper den lille byens store kapitalist som svar til en strålende Leif Arne Sanden som Harpagon i Molieres "Den gjerrige".

Les mer

Gi meg et korps! Eller jakten på sjiraffene

Gi meg et korps! Eller jakten på sjiraffene

Publisert: 14.06.12 

En alternativ reiseskildring fra Miniøya.

Les mer

Til angrep!

Til angrep!

Publisert: 30.05.12 

Alternativet til mer rapportering er mer kritikk og åpenhet. Det kan bli ubehagelig.

Les mer

Snevrende målgruppetenkning

Snevrende målgruppetenkning

Publisert: 29.05.12 

Hvorfor er kunst som retter seg mot unge gjerne mer tydelig tematisk enn voksenkunsten?

Les mer

Kunst i skolen

Kunst i skolen

Publisert: 24.05.12 

- Anne Bamford har sammenliknet Den kulturelle skolesekken med speeddating, og kanskje har hun litt rett i det? Men på en speeddate kan man som kjent treffe sitt livs kjærlighet.

Les mer

Festspill med bismak

Festspill med bismak

Publisert: 22.05.12 

Det er ikke lenger kontroversielt å være motstander av Statoils virksomhet. Det som er kontroversielt, er at hele kulturlivet lar seg kjøpe av et oljeselskap uten skrupler, skriver komponist og musiker Maja Ratkje. I morgen starter Festspillene i Bergen. Statoil er hovedsponsor.

Les mer

"Den kreative klassen"

"Den kreative klassen"

Publisert: 21.05.12 

- Eg har arbeidd med kunst som kjerneverksemd i over ti år, men har enno til gode å sjå på meg sjøl som ein frontsoldat i teneste for innovasjon og økonomisk utvikling, skriv teatersjef Terje Lyngstad.

Les mer

- Jeg er bekymret

- Jeg er bekymret

Publisert: 18.05.12 

Europas kulturpolitikk er inne i en brytningstid. Nasjonalisme, nedbryting av statlig myndighet og vekt på nasjonalarv framfor samtidskunst er noen av trendene vi ser.

Les mer

- Bygg nytt konserthus! (Nei til OL)

- Bygg nytt konserthus! (Nei til OL)

Publisert: 14.05.12 

Hvorfor er det absurd å tro på et nytt konserthus i Oslo? Det er det bare å kaste et blikk fra Bjørvika opp til Holmenkollen for å forstå. Finland er derimot begunstiget av Gud.

Les mer

De som vet prisen på alt

De som vet prisen på alt

Publisert: 08.05.12 

- Om næringslivet virkelig ønsker å gjøre noe for kulturlivet, kan de først begynne å legge merke til kulturens egenverdi.

Les mer

Vidsynt Vårscenefest

Vidsynt Vårscenefest

Publisert: 03.05.12 

RadArt arrangerer scenekunstfestival på andre året. Absolutt alle er invitert.

Les mer

En åpen og opplyst offentlig samtale

En åpen og opplyst offentlig samtale

Publisert: 30.04.12 

Tom Remlov skriver om Kulturdepartementets føringer på det kunstneriske programmet.

Les mer

- Svikter ikke studentene

- Svikter ikke studentene

Publisert: 27.04.12 

Rektoren ved NISS svarer kulturforsker.

Les mer

Next to Boring

Next to Boring

Publisert: 26.04.12 

Hva er vitsen med å eksperimentere med rammene rundt en forestilling når selve skuespillerarbeidet blir stående på stedet hvil?

Les mer

Alle dansers dager

Alle dansers dager

Publisert: 25.04.12 

Dansens dager - er de proffe dansekunstnerne med?

Les mer

Mål bak mål

Mål bak mål

Publisert: 20.04.12 

Om våren skal det rapporterast, men korleis skal eg talfeste at vi har laga ei framsyning med høg kunstnarisk kvalitet?

Les mer

Musikkvitenskapen trenger praksisen

Musikkvitenskapen trenger praksisen

Publisert: 17.04.12 

Kunnskapsdepartementet må snarest oppgradere bevilgningene slik at musikkvitenskap finansieres som andre kunstfag, skriver Hans Ole Rian i MFO.

Les mer

Operasexisme

Operasexisme

Publisert: 17.04.12 

Da den svenske anmelderen kritiserte oppsetningen, fikk hun høre  at hun trengte et ordentlig ”kylskåpsknull”. Debatten om kvinner og sex på operascenen går høyt i Sverige.

Les mer

Musikkvitenskap trenger praksisen

Musikkvitenskap trenger praksisen

Publisert: 13.04.12 

- Hvordan skal man kunne mene noe vettugt om barokkens oppføringspraksis uten selv å prøve seg? Og hvordan skal man kunne dirigere et kor i et barokt musikkverk uten å forstå i det minste en flik av retorikkens plass i barokkens musikk?

Les mer

Kritikerløft for dansekunst

Kritikerløft for dansekunst

Publisert: 28.03.12 

Danseanmeldelser uteblir, men ikke skyld på media. Krev et ”kritikerløft” av Kulturdepartementet!

Les mer

Om å løpe i takt

Om å løpe i takt

Publisert: 26.03.12 

Hva slags kunnskap trenger man som kritiker av barne- og ungdomskunst?

Les mer

MARSTRAND IV

MARSTRAND IV

Publisert: 23.03.12 

Det er sjelden jeg har vært så irritert på min egen kropp som da den under Marstrandfestivalen i fjor tillot seg å bli infisert med årets influensavirus. Les kommentaren fra Natt&Dag.

Les mer

En liten korreksjon, Jonas:

En liten korreksjon, Jonas:

Publisert: 23.03.12 

Noe samarbeid virker da i nord - bare se på kunst- og kulturfeltet!

Les mer

Kritiker i utakt

Kritiker i utakt

Publisert: 15.03.12 

Stående applaus for "Hamlet" på Hålogaland Teater en vanlig tirsdags kveld. Kritikeren blir forvirret. Hennes opplevelse har vært en helt annen. Og er det noe en kritiker bør ta innover seg, er det vel publikums dom?

Les mer

Hva skal Dansens Hus være?

Hva skal Dansens Hus være?

Publisert: 12.03.12 

- En dialog om dette må være basert på realiteter, framtid og dagens situasjon, og ikke preges av fortid og brustne håp og ønsker, skriver kunstnerisk leder.

Les mer

Pompøs oppstart tilbake til start

Pompøs oppstart tilbake til start

Publisert: 07.03.12 

I 2008 åpnet Operaen og Litteraturhuset, to gigantiske publikumssuksesser. Dansens Hus, Nasjonal scene for samtidsdans, åpnet eget lokale skuddårsaften samme år. Hvorfor har ikke Dansens Hus blitt like stort?

Les mer

Folkelighet i Kilden

Folkelighet i Kilden

Publisert: 24.02.12 

Hvis ikke Kilden blir en publikumssuksess, blir bygget nok et eksempel på høykultur som er finansiert ved å «ta fra de fattige og gi til de rike». Det gir ikke legitimitet, og dermed er årets program trygt og folkelig.

Les mer

Kunsten å søke om penger

Kunsten å søke om penger

Publisert: 22.02.12 

- Ved midnattstid sitter man med fingeren på knappen, de siste overlegninger raser gjennom hodet, fikk man med alt, noe som er glemt, skulle noe vært formulert litt annerledes?

Les mer

Kunsten i kulturpolitikkens klamme klemme

Kunsten i kulturpolitikkens klamme klemme

Publisert: 20.02.12 

- Vi bruker skattepengar til kunst, kjære politikarar, nettopp difor må de halde fingrane langt unna fatet!

Les mer

Bodø på krigsstien

Bodø på krigsstien

Publisert: 17.02.12 

Det er all mulig grunn til å bli på vakt når Nordland Musikkfestuke slakter Festspillene i Nord-Norge, som arrangeres i Harstad hvert år. Det er nemlig ikke bare hovedflystasjonen Bodø kriger for.

Les mer

En petit om pensjon

En petit om pensjon

Publisert: 15.02.12 

Orkesterfaget er et prestasjonsyrke. Pensjonsalderen må ta hensyn til dette.

Les mer

Historieløshet i operaen

Historieløshet i operaen

Publisert: 13.02.12 

Feil om gjestespill i utlandet.

Les mer

Seltun innfrir - for meg og flere!

Seltun innfrir - for meg og flere!

Publisert: 08.02.12 

- Styret ville ha stoppet en teatersjef med et repertoar dominert av "alternativ, smal og sær norsk og utenlandsk samtidsdramatikk". Thoralf Berg svarer på kritikken.

Les mer

Hvem er redd for ny dramatikk?

Hvem er redd for ny dramatikk?

Publisert: 02.02.12 

Teatersjef ved Trøndelag Teater, Kristian Seltun, får ros av Heddajurymedlem Thoralf Berg for å ikke sette opp "ny og sær" dramatikk. Kronikk.

Les mer

Etterlyser musikkteaterskole

Etterlyser musikkteaterskole

Publisert: 01.02.12 

- Hva er det som gjør at vi ikke, på lik linje med skuespill, musikk, film, dans, opera, har en høyskole for musikkteater, spør lederen for Musikkteaterforum.

Les mer

De kulturelle skjevhetene består

De kulturelle skjevhetene består

Publisert: 31.01.12 

Trenger det å bekymre oss at 40 år med kulturpolitikk i liten grad har bidratt til å demokratisere kulturen her til lands?

Les mer

Et spørsmål om å være eller ikke være

Et spørsmål om å være eller ikke være

Publisert: 27.01.12 

Hvem bestemmer fremtiden til teatervitenskap ved Universitetet i Oslo?

Les mer

Teatrenes ansvar

Teatrenes ansvar

Publisert: 27.01.12 

- Teatrene bør begynne å ansette musikere fast igjen, mener Musikernes Fellesorganisasjon i teatermusikkdebatten.

Les mer

Udramatisk passiar

Udramatisk passiar

Publisert: 24.01.12 

Da den danske regissøren og dramatikeren Christian Lollike ikke dukket opp, ble søndagens symposium på Dramatikkens Hus en langt fredeligere affære enn det kunne ha blitt.

Les mer

Lollike får støtte fra Dramatikkens Hus

Lollike får støtte fra Dramatikkens Hus

Publisert: 23.01.12 

- Jeg stiller meg forstående til og svært interessert i ditt Manifestprosjekt, skriver Kai Johnsen i en støttemelding til den danske regissøren og dramatikeren.

Les mer

Teater til debatt

Teater til debatt

Publisert: 23.01.12 

Et åpent brev fra Christian Lollike om planene om å lage et teaterstykke basert på Anders Behring Breiviks manifest.

Les mer

Uheldige premierekollisjoner

Uheldige premierekollisjoner

Publisert: 23.01.12 

På fredag hadde Riksteatrets "Frøken Julie" premiere i Nydalen i Oslo kl. 19. På akkurat samme tid hadde "Vinterlangt", det prisbelønte debutstykket til britiske Andrew Sheridan, premiere på Det Norske Teatrets Scene 3.

Les mer

Mangler kritisk holdning

Mangler kritisk holdning

Publisert: 19.01.12 

Det gode mennesket frå Sezuan har et totalt forkvaklet budskap. Men teatrene setter det opp uten problematisering, og media elsker det.

Les mer

Derfor er "Mor Courage" min åpningsforestilling på DNS

Derfor er "Mor Courage" min åpningsforestilling på DNS

Publisert: 12.01.12 

Hadde Bertholt Brecht levd i dag, ville han kanskje ha skildret Mor Courage på Gaza, eller i Afghanistan, i Irak eller på bakken i Libya, skriver teatersjef Agnete Håland.

Les mer

Teatervitenskap i klemme

Teatervitenskap i klemme

Publisert: 09.01.12 

Fra å være et lite, men velfungerende fag til å fremstå som utrydningstruet og uønsket.

Les mer

På fanget til pappa Statoil

På fanget til pappa Statoil

Publisert: 03.01.12 

Aldri før har vi vært så ensrettede og hatt en slik mangel på potente kunstneriske korrektiver som i dagens norske oljeeufori.

Les mer

Den rene dansen til besvær

Den rene dansen til besvær

Publisert: 02.01.12 

"Møkkadans" eller møkkete begrepsapparat? Diane Oatleys svar til Sidsel Papes essay om den rene dansen.

Les mer

Kulturpolitikken må gjelde på langt flere arenaer

Kulturpolitikken må gjelde på langt flere arenaer

Publisert: 02.01.12 

Åpent brev til Kulturutredningen 2014.

Les mer

Bortkastet kultur

Bortkastet kultur

Publisert: 21.12.11 

Mange lokalpolitikere misliker at folk drar til andre kommuner for å oppleve kultur. Men konkurransen og viljen til å satse på egen kultur, fører til overproduksjon og velferdstap.

Les mer

Alle skal med

Alle skal med

Publisert: 19.12.11 

Den nye stortingsmeldingen om inkludering har mange gode tanker, men at noen av dem Huitfeldt vil ha i tale kanskje ikke ønsker eksisterende tilbud, reflekterer den lite over. Man kan få inntrykk av at her er malen lagt, nå gjelder det bare å presse/lokke flest mulig mennesker inn i støpeformen.

Les mer

Konsertformen i førtiårskrisa

Konsertformen i førtiårskrisa

Publisert: 15.12.11 

Den er ikke sexy lenger. Men vi må tørre å beholde det langsomme og det ettertenksomme mens vi strever med å bli attraktive igjen. Heldigvis finnes det noen gode forbilder.

Les mer

Reine møkkadansen

Reine møkkadansen

Publisert: 14.12.11 

Dersom ren dans er den dansen som rendyrker kropp i rom, kan ikke dans med tekst være like ren. I så fall kan hybriden ord og bevegelse kalles møkkadans, skriver Sidsel Pape i dette essayet.

Les mer

Fem råd til Norge

Fem råd til Norge

Publisert: 14.12.11 

"Fokuser på dem som er eller kan være interessert i teater, ikke hele befolkningen. Vær ikke utopiske og tro at alle elsker teater," sier Eric de Vroedt i siste utgave av Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.

Les mer

- Er ikke det "nyskapende", så vet ikke jeg

- Er ikke det "nyskapende", så vet ikke jeg

Publisert: 12.12.11 

IdaLou Larsen svarer på Therese Bjørneboes kritikk av teaterrepertoarene. Følg teaterdebatten her.

Les mer

Festspillprogram som skaper forventninger

Festspillprogram som skaper forventninger

Publisert: 08.12.11 

Med programmet for de 60. Festspillene setter Per Boye Hansens et verdig punktum for sine syv år som sjef.

Les mer

Alle mann til barrikadene!

Alle mann til barrikadene!

Publisert: 07.12.11 

Teatervitenskap er i fare ved Universitetet i Oslo.

Les mer

- Ikke gjør det så lett for publikum

- Ikke gjør det så lett for publikum

Publisert: 07.12.11 

Therese Bjørneboe fikk den høythengende Willy Brandt-prisen.

Les mer

Då fattigdomen redda sjela mi

Då fattigdomen redda sjela mi

Publisert: 07.12.11 

- Trur vi verkeleg at skuleteater vil føre til at dei som er unge i dag vil strøyme til teatra som vaksne, eller kan det i verste fall skremme dei vekk ein gong for alle?

Les mer

Dirigentutdanning uten forspill

Dirigentutdanning uten forspill

Publisert: 07.12.11 

Begynner for sent: I Norge har vi tradisjon for å omskolere voksne musikere til å bli dirigenter, snarere enn å utvikle talentene fra ung alder. Det mister vi mange potensielle dirigenter på.

Les mer

Kunstig sang

Kunstig sang

Publisert: 07.12.11 

Hva er det som er så provoserende med opera?

Les mer

Skal vi telle eller snakke om kunst?

Skal vi telle eller snakke om kunst?

Publisert: 07.12.11 

Igjen har debatten om Teater Innlandet i Oppland blusset opp, og igjen handler det om matematikk. Som teatersjef må jeg si jeg gleder meg til at vi får en debatt om teatrets kunstneriske profil, men ok, jeg svarer gjerne på kritikken.

Les mer