Administrasjonssjef - Haugesund Teater

Søknadsfrist:
24.9.2017

Haugesund Teater er hele regionens teater. Vi er eid av Haugesund kommune, har en fast stab på fem personer og engasjerer nærmere 150 prosjektansatte hvert år. Teatret mottar tilskudd fra Haugesund kommune, Rogaland fylkeskommune og Kulturdepartementet, og budsjettrammen for 2017 er på 21 millioner. Kontor og hovedscene ligger i Festiviteten i Haugesund, men vi setter opp forestillinger i hele Nord-Rogaland og har et nedslagsfelt med godt over 100.000 innbyggere. Teatret har vokst kraftig de siste ti årene, og vi har store ambisjoner for fremtiden, både på teaterkunstens og virksomhetens vegne.

Vår mangeårige administrasjonssjef har søkt nye utfordringer, og vi er derfor på jakt etter en erstatter. Vedkommende må ha kompetanse på drift av profesjonelle virksomheter og god økonomiforståelse. Det er en fordel om du har erfaring fra kunst- og kulturinstitusjoner, men det er ikke et krav.

Administrasjonssjefen skal være en støtte for teatersjefen i den daglige ledelsen, med ansvar for rapportering, kontrakter, lønn, personal og HMS, samt fungere som styrets sekretær. Det er viktig at du har kjennskap til søknadsskriving, støtteordninger og kontakt med offentlige myndigheter, på alle nivå. Du må kunne styre anbudsprosesser, kommunisere godt med næringsliv og ulike organisasjoner, og følge opp samarbeidsavtaler. I tillegg bør du være trygg på mediehåndtering og oppdatert på moderne markedsføring.

I forbindelse med intensive produksjonsperioder vil det også forventes at du bidrar der det trengs for komme i mål. Som administrasjonssjef er du kontinuitetsbæreren i teatret og har en særlig forpliktelse for å ivareta Haugesund Teaters posisjon som en viktig regional og nasjonal kulturaktør.

Administrasjonssjefen er underlagt teatersjefen, men har et selvstendig rapporteringsansvar til styret innen økonomi, drift og HMS.

Arbeidsoppgaver

 • Delansvar for budsjettering, resultat og den daglige driften av teatret
 • Kontraktarbeid og lønnsutbelaing, personalbehandling og internkontroll (HMS)
 • Fungere som styrets sekretær, lede anbudsprosesser og skrive søknader
 • Utarbeide rapporter (internt/eksternt) og følge opp samarbeidsavtaler (offentlig/privat)
 • Skrive pressemeldinger og organisere tilstelninger, arkivere og føre statistikk
 • Bistå teatersjefen/produksjonene og sørge for at alle oppsetninger gjennomføres som planlagt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen økonomi, administrasjon og ledelse
 • Erfaring med drift og internkontroll av kunst- og kulturinstitusjoner (el. tilsvarende)
 • Kompetanse på offentlige støtteordninger og dialog med statlige myndigheter
 • Innsikt i offentlige anbud, sponsoravtaler og oppfølging av nærings- og organisasjonsliv
 • God på kommunikasjon, markedsføring, mediekontakt og relasjonsbygging (internt/eksternt)

Personlige egenskaper

Løsningsorientert, imøtekommende, pålitelig, selvstendig, strukturert og høy kapasitet

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • En utfordrende, spennende og innholdsrik arbeidshverdag
 • Møter med mange ulike mennesker som skal jobbe sammen mot felles mål
 • En viktig stilling og motiverte kolleger, i en prestasjonsbedrift

Kontaktpersoner
Frank Krogh Kongshavn, rådgiver
Telefon 906 08 448

Erik Schøyen
Telefon 408 44 532

http://www.haugesund-teater.no/

SISTE SAKER