Verksmester Lys - Kunsthøgskolen

Søknadsfrist:
30.5.2017

– 100% stilling vikariat

Til våre 9 scener og prøvesaler er det ledig et vikariat som Verksmester lys med oppstart 1. august 2017 og med  varighet ut juni 2018. Vi søker en person som ønsker å samarbeide med ambisiøse fagpersoner og kolleger ved landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere.

Arbeidsoppgaver

Verksmester har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av lysutstyr knyttet til Kunsthøgskolens scener. Stillingen har også ansvar for AV-utstyr knyttet til produksjoner. Til stillingen hører også enkel lysdesign samt introduksjonskurs og veiledning av studenter i deres arbeider på scener og studioer. Verksmester vil også koordinere arbeidet til eksternt engasjerte frilansere, som er ansvarlige for enkelt produksjoner, og annet ekstra personell.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning/ yrkeserfaring innen fagområdet
 • Erfaring innen sterk- og svakstrømarbeider
 • Gode datakunnskaper
 • Søker bør ha god kjennskap til moderne teknologi knyttet til belysning av sceniske produksjoner
 • Søker bør ha sertifikat
 • Administrasjonsspråket ved skolen er norsk og søker bør derfor beherske norsk eller nordisk muntlig og skriftlig, i tillegg til engelsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • God ordenssans og evne til å utarbeide effektive rutiner
 • Gode samarbeidsegenskaper, herunder evne og vilje til å kunne samarbeide med både den enkelte pedagog, studenter og kollegaer så vel som eksterne kunstnere
 • Evne til å prioritere mellom arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Det forventes videre at den som går inn i stillingen er serviceorientert og har stor arbeidskapasitet. Selvstendighet og ansvarsfølelse i forhold til tildelte oppgaver er en forutsetning.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter SKO 1120 Mester, fra NOK kr. 435 000 til kr. 507 100 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Søknad

Søknad, CV og dokumentasjon sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a. Evt. annen dokumentasjon kan sendes per post.

All ettersendt dokumentasjon som ikke sendes inn via vår rekrutteringsportal Jobbnorge skal være levert til ansvarlig for stillingen innen søknadsfristens utløp.

Generelle krav

De som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal og etnisk bakgrunn. Kvinner oppfordres særskilt til å søke stillingen.

Høgskolens tilsettingsråd er tilsettingsmyndighet.

Vi gjør oppmerksom på at søkernes navn kan bli offentlig selv om en søker ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Kontaktpersoner:

Dersom du har spørsmål om stillingen, vennligst ta kontakt med teknisk produsent Ellen Christiansen, mob: +47 41690424 eller seksjonssjef Jim Fainberg på + 47 91540607.

 

 

SISTE SAKER