Daglig leder - Høstscena

Søknadsfrist:
19.6.2017

Ledig engasjement som daglig leder for Høstscena, Ålesund

Høstscena søker daglig leder med ambisjoner for videreutvikling av festivalplattform med stort potensiale. Engasjementet er foreløpig en femti prosent stilling, og løper over tre år, med mulighet for forlengelse.

Høstscena drives av Stiftelsen Ålesund Teaterfestival og har en lang historikk som kulturaktør i Ålesund. Den arrangeres årlig, i uke 39. Festivalen programmerer tverrkunstnerisk og innenfor feltene scenekunst, visuell kunst, musikk og poesi. Høstscena bestreber seg på å være et arrangement som bidrar til faglig og kunstnerisk utvikling og ønsker å være en tydelig aktør i kunstfeltet. Ny kunstnerisk leder tiltrådte januar 2017 og vi ser nå etter en person som ønsker å gå inn i et samarbeid med henne for å videreutvikle festivalen.

Følgende arbeidsoppgaver er tillagt stillingen:
– Strategiarbeid og organisasjonsutvikling i samarbeid med kunstnerisk leder
– Økonomiansvar, inkludert drifts- og prosjektfinansiering og rapportering
– Ansvar for gjennomføring av års- og styremøter
– Diverse administrativt arbeid og mer produksjonsorientert arbeid i forbindelse med gjennomføring av festival.
– Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

Daglig leder vil under planleggings- og gjennomføringsfasen ha ansvar for koordinering og oppfølging av festival i forhold til bl.a.:
– Fremskaffe produksjonsforutsetninger og bestille produksjonsressurser
– Utarbeide fremdriftsplan i samarbeid med kunstnerisk leder
– Inngåelse av kontrakter
– Lede arbeid med frivillige medarbeidere
– Utarbeidelse av sluttrapport til ulike bevilgningsinstanser i samarbeid med kunstnerisk leder
– Dokumentasjon av festival i samarbeid med kunstnerisk leder.

Ønskede kvalifikasjoner:
– Relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende stillinger, og forståelse for produksjonstekniske aspekter ved gjennomføring av festivaler
– Dokumentert erfaring fra økonomistyring og prosjektfinansiering
– Gode IT-kunnskaper
– Kjennskap til kulturfeltet i bred forstand
– Gode engelskkunnskaper er en fordel.

Personlige egenskaper:
– Systematisk, med strategiske evner, teft og gjennomføringsevne
– Er glad i nye utfordringer, fleksibel og har stor arbeidskapasitet
– Evne til å koordinere og ha overblikk
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Søknadsfrist 19. juni.
Søknad med CV sendes på epost til: sindre@hostscena.no

Tiltredelse 1. januar 2017. Honorar etter avtale. Det kan være aktuelt å involvere kandidat i arbeidet med gjennomføring av Høstscena 2017 i samarbeid med eksisterende festivalledelse. Arrangementsdatoer: 27.09 – 01.10. 2017

Spørsmål rettes til nåværende daglig leder Sindre Stølsdokken, tlf. +4799009491
eller styreleder Marit E. Larssen, tlf. +4799724798

Høstscena er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

www.hostscena.no

SISTE SAKER