Daglig leder - Høstscena

Søknadsfrist:
19.6.2017

 

Høstscena festival i Ålesund søker daglig leder fra januar 2018!

Vi ser etter deg som er strukturert, fleksibel og engasjert.

Som daglig leder vil du ha ansvar for å videreutvikle og forankre festivalen lokalt, nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med kunstnerisk leder. Engasjementet tilsvarer per i dag en 50 % stilling, men Høstscena er i en spennende fase og fokuserer for tiden på å utvide daglig leder-stillingen og teamet forøvrig. Høstscena har behov for at du som daglig leder er forankret i Ålesund, eventuelt at du på sikt kan vurdere å bosette deg i byen.

Høstscena programmerer tverrkunstnerisk og innenfor feltene scenekunst, visuell kunst, musikk og poesi. Den drives av Stiftelsen Ålesund Teaterfestival og har en lang historikk som kulturaktør i Ålesund. Festivalen bestreber seg på å være et arrangement som bidrar til faglig og kunstnerisk utvikling og ønsker å være en tydelig aktør i kunstfeltet. Den arrangeres årlig, i uke 39.

Følgende arbeidsoppgaver er tillagt stillingen:

 • Strategiarbeid og organisasjonsutvikling i samarbeid med kunstnerisk leder
 • Økonomiansvar, inkludert drifts- og prosjektfinansiering og rapportering
 • Ansvar for gjennomføring av års- og styremøter
 • Diverse administrativt arbeid og mer produksjonsorientert arbeid i forbindelse med gjennomføring av festival
 • Ansvar for markedsføring og kommunikasjon av festival i samarbeid med kunstnerisk leder

Daglig leder vil under planleggings- og gjennomføringsfasen ha ansvar for koordinering og oppfølging av festival i forhold til bl.a.:

 • fremskaffe produksjonsforutsetninger og bestille produksjonsressurser
 • utarbeide fremdriftsplan i samarbeid med kunstnerisk leder
 • inngåelse av kontrakter
 • lede arbeid med frivillige medarbeidere
 • utarbeidelse av sluttrapport til ulike bevilgningsinstanser i samarbeid med kunstnerisk leder
 • dokumentasjon av festival i samarbeid med kunstnerisk leder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning eller erfaring fra tilsvarende stillinger, og forståelse for produksjonstekniske aspekter ved gjennomføring av festivaler
 • dokumentert erfaring fra økonomistyring og prosjektfinansiering
 • gode IT-kunnskaper
 • kjennskap til kulturfeltet i bred forstand
 • gode engelskkunnskaper er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • systematisk, med strategiske evner, teft og gjennomføringsevne
 • er glad i nye utfordringer, fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • evne til å koordinere og ha overblikk
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Søknadsfrist 19. juni. Søknad med CV sendes på epost til: sindre@hostscena.no

Tiltredelse 1. januar 2017. Honorar etter avtale. Det kan være aktuelt å involvere kandidat i arbeidet med gjennomføring av Høstscena 2017 i samarbeid med eksisterende festivalledelse. Arrangementsdatoer: 27.09 – 01.10. 2017

Spørsmål rettes til nåværende daglig leder Sindre Stølsdokken, tlf. +4799009491
eller styreleder Marit E. Larssen, tlf. +4799724798

Høstscena er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

www.hostscena.no

SISTE SAKER