Utlysning pedagoger til høsten 2017 - PRODA Oslo

Søknadsfrist:
24.3.2017

PRODA tilrettelegger daglige trening for profesjonelle dansekunstnere.

Tilbudet finansieres med offentlige midler og bidrar til å styrke arbeids- og levekår til dansekunstnerne i det frie feltet. PRODAs brukere har bakgrunn fra mange ulike danseteknikker. De fleste arbeider innen samtidsdans, jazz- og teaterdans. Det er viktig at pedagogene tar hensyn til målgruppen i sitt undervisningsopplegg. PRODA er brukerstyrt. Styret i PRODA er demokratisk valgt og har ansvar for utvalg av pedagoger i Oslo iht retningslinjer
Det søkes etter pedagoger i ballett, moderne/samtidsdans, jazzdans/urbant og alternativ trening som yoga, Pilates og lignende. Arbeidet er enkeltengasjementer, fortrinnsvis 3 klasser/uke i periode på 2-4 uker. Frist: 24. mars

Søkeren må ha pedagogisk utdannelse og/eller erfaring som pedagog på profesjonelt nivå.

Pedagoger som ønsker å samarbeide med egen repetitør oppgir dette. PRODA har en fast repetitør ansatt for ballettklasser.

Pedagoger som har arbeidet ved PRODA tidligere, må søke om igjen. Det kan da henvises til tidligere søknad og engasjementer og gi eventuelle tilleggsopplysninger.

Søknaden må inneholde:
* Kort beskrivelse av utdanning+arbeidserfaring
* Kort beskrivelse av klassen
* Portrettfoto
* CV eller link til egen nettside med nødvendig info.
* Perioder som er aktuelle for engasjement må oppgis.
* Behov for dekning av reise- og/eller boutgifter må oppgis.
Søknad sendes på e-post til post@proda.no
Spørsmål kan rettes til Lene Hafstad – tlf 91 16 28 49

PRODA har aktivitet over hele landet.
Ved interesse for engasjement ved PRODAs regionale avdelinger, ta kontakt direkte med de regionale PRODA-kontaktene, se www.proda.no

SISTE SAKER