Kunstnerisk leder - Dansens Hus

Søknadsfrist:
24.2.2017

Dansens Hus søker ny kunstnerisk leder med tiltredelse fra 1. august 2018.

Dansens Hus er Norges nasjonale scene for norsk og internasjonal samtidig dansekunst.

Dansens Hus har som oppgave å:
* programmere norske og internasjonale produksjoner med kvalitet og bredde
* bidra til utviklingen av dansekunstnere og dansekunst
* ha høy kompetanse på samproduksjon
* øke publikum for dansekunst i Norge

Dansens Hus er et av de mest moderne scenehusene i Oslo. Selskapet har 25 årsverk, hadde i fjor 40 mill. i statlig støtte og et besøk på 22 000 fordelt på 34 produksjoner. 13 av de norske produksjonene var urpremierer.

Dansens Hus søker nå ny kunstnerisk leder i et åremål på fire år fra 1. august 2018. Stillingen har det øverste kunstneriske og administrative ansvaret for virksomheten. Kunstnerisk leder må ha sterk dansekunstfaglig kompetanse og god kunnskap om dansefeltet både nasjonalt og internasjonalt. Det vil bli lagt vekt på evne til å kombinere kvalitet og høye ambisjoner med kunstnerisk vidsyn, samt vilje til å nå ut til et stadig større publikum.

Opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til:

Styreleder
Marta Færevaag Hjelle
(+47 951 31 050)

Administrativ leder
Stein Slyngstad
(+47 900 88 990)

Søknader sendes i PDF-format til nadine@dansenshus.com innen 24. februar 2017.

SISTE SAKER