Fagkonsulenter i dans, danseinstruktører - SFF

Søknadsfrist:
1.3.2017

Om Stiftinga for folkemusikk og folkedans

Norsk Senter for folkemusikk og folkedans er utøvende organ i Stiftinga for folkemusikk og folkedans (Sff, http://www.folkemusikkogfolkedans.no/). Stiftinga er hovedsakelig finansiert av tilskudd fra Kulturdepartementet og hadde ei ramme på 14 millioner i 2016. Hovedmålet er å: “..fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar”. Sentret driver arkivarbeid, forskning og formidling og har en av de største samlingene av folkemusikk og tradisjonsdans i Nord-Europa.

Det er akkreditert NGO av UNESCO som samarbeidspartner i arbeidet med immateriell kulturarv. Arkivmaterialet brukes av pedagoger, utøvere, studenter, forskere, privatpersoner og frivillige organisasjoner.
Det er over 15 stillinger knytta til sentret, hvor storparten holder hus på Dragvoll Idrettsenter i Trondheim. Vi har et ambisiøst, nyskapende miljø med bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt. Se gjerne årsmeldingene til SFF som ligger ute på nettsidene våre.

Om danseprosjektet Bygda Dansar Troms
Bygda Dansar er et nasjonalt danseprosjekt som er utviklet og eid av Norsk Senter for folkemusikk og folkedans Prosjektet blir gjennomført fylkesvis og går over tre år. Troms er det ellevte fylke Bygda Dansar går i. Prosjektperioden er fra september 2017 til august 2020. Blant målene (se mål på www.bygdadansar.no) for prosjektet er å sikre at landet til enhver tid har gode frilans tradisjonsbærere som kjenner kulturarven vår, og kan delta i dansekunstproduksjoner.

I samarbeid med fagmiljøet ved sentret utvikles kontinuerlig ideer og teknikker for formidling, undervisning og presentasjon av samværsdans og scenisk dans på tradisjonsdansens premisser. Målgruppen er ungdom (15-19 år) som får kjennskap til sin lokale/ regionale dansetradisjon og folkemusikk. Interesserte ungdom rekrutteres til et gratis prosjekt som gir ungdommene et dansetilbud på godt teknisk og kunstnerisk nivå.

Det brukes bl.a. profesjonell koreograf til midt- og sluttforestillinger. Danseforbilder, musikere, med-instruktører og andre medhjelpere søkes primært lokalt for å styrke folkedansen i regionen. Bygda dansar-prosjektene bemannes med ca. 150 % stillingsressurser der prosjektkoordinator utgjør 50%. Bygda dansar Troms er støttet av Troms fylkeskommune og samarbeider med Folkemusikk Nord.

2 Fagkonsulenter i dans, danseinstruktører (deltid ca. 50 % stilling)

Vi søker etter kandidater til to dansefaglige delstillinger på til sammen 100 % for et 3-årig engasjement. Oppgi hvilken stillingsbrøk som er mest ønskelig/aktuell for deg. Av erfaring vet vi at mange ønsker å kombinere med egen frilansaktivitet, vi kan gjøre tilpasninger i prosjektplanen for å ta hensyn til dette.

Sentrale arbeidsoppgaver:
– dansefaglig arbeid inkludert gjennomgang og analyse av arkivmateriale for å kunne utføre og formidle lokale/ regionale særtrekk i dans og musikk
– danseinstruksjon tilpasset målgruppene (nybegynner og viderekommende ungdom) for videreføring av variasjonen i tradisjonsmaterialet
– inkluderende ungdomsarbeid i tett samarbeid med fagpersoner ved sentret inkludert Bygda Dansar-kollegaer og andre som prosjektet knytter til seg
– skape kontaktnettverk lokalt med skoler, ungdom, foreldre, det lokale folkedansmiljøet, Den Kulturelle Skolesekken og andre kulturinstitusjoner.
– administrasjon av skoleturneer, samlinger og forestillinger inkludert markedsføring og informasjonsarbeid.
Arbeidsoppgavene kan inkludere andre oppgaver. Arbeidsområde er i Troms fylke. Opplæring/arbeidsopphold/møtesamlinger i Trondheim må påregnes.

Vi søker personer med dansefaglig bakgrunn som:
– er utøvende danser på høyt nivå som kan bli et forbilde for ungdom i målgruppa
– har betydelig erfaring fra danseundervisning og erfaring/ utdanning i dansedidaktikk
– har relevant Bachelor eller annen relevant bakgrunn
– har god kjennskap til folkedans og folkemusikk generelt
– positivt om du kjenner til folkedansen i aktuelle fylke spesielt
– har gode samarbeidsevner
– kan engasjere og danne gode relasjoner med ungdom
– er strukturert, målretta og initiativrik
– kan jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
– trives i høyt arbeidstempo

Relevant erfaring og læringsvilje kan erstatte manglende formell kompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
– dansefaglige oppgaver knyttet til tradisjonsdans og danseinstruksjon
– et spennende fagmiljø i utvikling
– å kombinere stillingen med egen frilansaktivitet opp til 100 % arbeidsbelastning
– lønn etter avtale
– kollektiv pensjonsordning, for tiden 5 % av brutto lønn.

Andre opplysninger:
Stillingene utgjør til sammen inntil 100 % med oppstart i september 2017 og med varighet til 14. august 2020. Det er ønskelig at begge kjønn er representert som rollemodeller i prosjektet. Arbeidssted er Troms, evt. annet arbeidssted kan avtales. Ønsket arbeidssted og stillingsbrøk bes oppgitt i søknad. I perioder blir det forskjøvet arbeidstid, spesielt i forbindelse med skoleturneer og helgesamlinger. En del reisevirksomhet må påregnes. Det kreves fremlagt politiattest før ansettelse.

Vi ser for oss å holde intervju med aktuelle kandidater 23., 24. og eventuelt 27. mars 2017.

Kontaktperson:
Prosjektkoordinator Stine Trondsdatter, epost: stine@fmfd.no, tlf. 40 61 52 22

Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
Du må fylle ut: Standard CV
Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Kommuner: Balsfjord, Bardu, Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Skånland, Storfjord, Sørreisa, Torsken, Tranøy, Tromsø

SISTE SAKER