Teatersjef - BIT Teatergarasjen

Søknadsfrist:
3.1.2022

Ønsker du å lede et pulserende og inspirerende teater?

Vi søker en kreativ og modig teatersjef til å videreutvikle BIT Teatergarasjens kunstneriske ambisjoner. Teatersjefen har en tydelig kunstnerisk visjon fundert i solid teaterfaglig kompetanse, og en tydelig orientering inn mot samtidsfeltet innenfor teater, dans og performance. BIT Teatergarasjen skal vise publikum nyskapende, utfordrende og samfunnsengasjert norsk og internasjonal scenekunst. Teatersjefen er kunstnerisk og administrativ leder og rapporterer til styret. Stillingen som teatersjef er et åremål på 5 år.

Teatersjefen skal, sammen med svært kompetente og motiverte ansatte, videreutvikle BIT Teatergarasjen som organisasjon, og forberede flyttingen til nye lokaler i Sentralbadet scenekunsthus. I det nye scenekunsthuset vil BIT Teatergarasjen få en enda bredere kontaktflate mot Bergen, Norge og verden.

Vi ser etter en teatersjef med solid erfaring fra kunstnerisk og kuratorisk arbeid. Du har stort nettverk og gode relasjoner innenfor scenekunstfeltet nasjonalt og internasjonalt, og du viser kunstnerisk og kulturpolitisk engasjement. Du forstår og kan navigere i politiske beslutningsprosesser, og kommuniserer godt med et bredt spekter av aktører – kunstnere, publikum, media og myndigheter.

Som leder er du synlig og tydelig. Du er til stede i arbeidsmiljøet og jobber sammen med de ansatte for å skape en kultur som får fram det beste i hver enkelt medarbeider. Du er opptatt av å anerkjenne, sette inspirerende mål, skape mestring og opprettholde en sterk vi-følelse.

Arbeidsted er Bergen, men det må påregnes betydelig reisevirksomhet i Norge og utlandet.

Arbeidsspråk er norsk eller engelsk.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Roy Tore Lysen Jensen på tlf. 909 20 447 eller Tonje Støver Knutsen på tlf. 477 10 611. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Send søknad og CV snarest og senest innen 10.01.2022 via visindi.no.

Søk stillingen

Do you wish to manage a vibrant and inspiring theatre?

We are seeking a bold and creative theatre director to further BIT Teatergarasjen’s artistic ambitions. The theatre director has a clear artistic vision based on professional competencies and a clear focus on the contemporary field of theatre and the performing arts. BIT Teatergarasjen presents innovative, challenging, and socially involved performing arts. The theatre director reports to the board, and is both artistic and managing director. The position has a term of 5 years.

The theatre director will, together with highly skilled and motivated employees, develop BIT Teatergarasjen as an organisation, and will also prepare the relocation to the new premises at Sentralbadet. With the new location for performing arts, BIT Teatergarasjen will gain increased visibility both locally, nationally, and globally.

We are looking for a theatre director with experience from artistic and curatorial work. The right candidate boasts an extensive professional network and contacts in the field of performing arts nationally and internationally, along with a commitment to artistic and cultural policy. You grasp and can navigate political decision-making processes and you communicate well with a wide range of associates, including artists, audiences, the media, and authorities.

As manager, you will be visible and present in the work environment, and you will work effectively with the other members of the team to stimulate a thriving work culture. You will give recognition, set motivating goals, promote a sense of achievement and maintain team morale.

The position is based in Bergen, but frequent travelling both nationally and internationally should be expected.

The working language is Norwegian or English.

Any questions can be directed to Visindi by Roy Tore Lysen Jensen on tel. +47 909 20 447 or Tonje Støver Knutsen on tel. +47 477 10 611. All inquiries are treated confidentially, if desired also to the client in an initial phase. Submit your application and CV as soon as possible and no later than within 10.01.21 via visindi.no.

Om virksomheten

BIT Teatergarasjen co-produserer og presenterer norsk og internasjonal scenekunst, og legger særlig vekt på prosjekter som stimulerer til internasjonalt samarbeid og arbeid på tvers av kunstneriske sjangre. BIT Teatergarasjen er en pådriver for innovasjon og tar ansvar for å løfte fram det siste innen dans, teater og performance, inkludert tilrettelegging av et relevant diskursprogram.

BIT Teatergarasjen co-produces and presents Norwegian and international performing arts with a specific emphasis on projects that encourage international collaboration and transcend artistic genres. BIT Teatergarasjen drives innovation and commits to showcase groundbreaking dance, theatre, and performance, including the facilitation of a relevant discourse program.

http://bit-teatergarasjen.no/

SISTE SAKER