Rådgiver - Danse- og teatersentrum

Søknadsfrist:
20.2.2017

Danse- og teatersentrum søker rådgiver i 60% stilling

Danse- og teatersentrum søker rådgiver til en 60 % stilling i en periode på 1 år, med mulighet til forlengelse. Rådgiver skal være en del av teamet som utvikler, planlegger og gjennomfører Danse- og teatersentrums internasjonale bransje og nettverksarbeid, med fokus på støtteapparatet for norske scenekunstnere og kompanier internasjonalt. Arbeidet forutsetter tett dialog med miljøet. Langsiktig samarbeid med viktige internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere er et annet kjerneområde. Rådgiveren skal også arbeide med saksbehandling og oppfølging av organisasjonens to nye internasjonale tilskuddsordninger . Rådgiver bør kunne håndtere høyt aktivitetsnivå, og vi søker en person som ønsker å jobbe i team. Reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

· Prosjektledelse av små og store bransjetiltak, inklusiv budsjettstyring og rapportering.

· Utforme og gjennomføre kompetansefremmende tiltak for produsentmiljøet.

· Delta på internasjonale og nasjonale seminarer og arrangementer.

· Bidra til produksjon av rapporter, kunnskapssamling, statistikk på internasjonal aktivitet.

· Saksbehandling av tilskuddsordninger.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

· Utdanning innen universitets- eller høyskolenivå/og eller

· Kunstfaglig bakgrunn, fortrinnsvis med kompetanse på produsentnivå.

· Internasjonalt og nasjonalt nettverk innen scenekunstfeltet.

· Relevant arbeidserfaring innen produksjon og/eller formidling av profesjonelle forestillinger.

· Erfaring med internasjonalt/nasjonalt prosjektarbeid.

· Forståelse for sosiale medier.

Vi søker en omgjengelig person som kan jobbe sammen med oss!

 

Personlige egenskaper:

· Initiativrik, selvdreven og kreativ.

· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

· Gode samarbeidsevner og ønske om en fleksibel arbeidshverdag.

 

Vi tilbyr:

· Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

· Hyggelig og kreativt arbeidsmiljø, sentralt beliggende kontorer i Oslo.

· Tilgang til et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk.

· Fleksibel arbeidstid .

· Lønn etter avtale, og god pensjonsordning.

Kontaktpersoner:

Direktør Tove Bratten – Tlf 23 10 09 80 Mobil 915 54 291
Faglig rådgiver Christina Friis – Mobil 990 03 929

Søknad:

Søknadsbrev og cv sendes Danse- og teatersentrum på epost: dts@scenekunst.no innen 20.02.2017.

Hjemmesidehttp://danseogteatersentrum.no/
Om arbeidsgiveren
Danse- og teatersentrum (DTS) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter organisert som en nettverksorganisasjon man kan tegne medlemskap i.

DTS ble opprettet som paraplyorganisasjon for fri scenekunst i 1977, men er i dag en stiftelse. Målene organisasjonen har i dag handler om å arbeide for best mulig handlingsrom for fri scenekunst i Norge. Det vil si gode arbeidsvilkår og muligheter, samt god infrastruktur og synlighet for fri scenekunst i Norge og internasjonalt.

Danse- og teatersentrum arbeider bl.a for å stimulere kunstnernes internasjonale muligheter gjennom en rekke tiltak. Vi arrangerer nettverksmøter og reiser med norske kunstnerdelegasjoner til ulike messer og scenekunstplattformer over hele verden, med støtte fra Utenriksdepartementet. Dette arbeidet følges opp med presse- og ekspertbesøk til Norge, og forvaltning av UDs reisestøtteordning for norske kunstnere som blir invitert til å vise forestillinger internasjonalt. Vi ser at scenekunst fra Norge har stort internasjonalt nedslagsfelt og DTS vil fortsette å bidra til økte internasjonale muligheter for norske kunstnere.

Danse- og teatersentrum driver Sceneweb, Norges nasjonale database for dokumentasjon og arkivering av digitalisert materiale om all norsk profesjonell scenekunst.

Danse- og teatersentrum er partner i nettverket Norwegian Arts Abroad

SISTE SAKER